งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ เมื่อใดเทคโนโลยีหยุดการพัฒนา พวกเราจะหยุดคิดและ หยุดการทำงานทันที ” จากนี้ไปเราจะสู้ไม่ถอยเพื่อปกป้องและเรียกร้องสิทธิ หน้าที่ๆ อันชอบธรรมให้กลับคืนมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ เมื่อใดเทคโนโลยีหยุดการพัฒนา พวกเราจะหยุดคิดและ หยุดการทำงานทันที ” จากนี้ไปเราจะสู้ไม่ถอยเพื่อปกป้องและเรียกร้องสิทธิ หน้าที่ๆ อันชอบธรรมให้กลับคืนมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ เมื่อใดเทคโนโลยีหยุดการพัฒนา พวกเราจะหยุดคิดและ หยุดการทำงานทันที ” จากนี้ไปเราจะสู้ไม่ถอยเพื่อปกป้องและเรียกร้องสิทธิ หน้าที่ๆ อันชอบธรรมให้กลับคืนมา “ ระบบชลประทาน ผ่านมา 111 ปีแล้ว แต่พวกเรายังอยู่ปี ที่ พ. ศ. ๒๕๔๓ อยู่เลย มันแย่จริงๆ ”

2 ลอกแต่ของเก่าไม่เคยคิดแก้ไข หรือ ปรับปรุง มาวันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะเราต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สารสนเทศและอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

3 ลอกแต่ของเก่าไม่เคยคิดแก้ไข หรือ ปรับปรุง

4

5

6 เป็นหน้าที่ๆเขียนแล้วครอบคลุมภารกิจ ที่สุด “ ในยุคสมัยนั้น “

7 “ หนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีที่รอ คอย ” จากคณะทำงานฝ่ายสื่อสารฯ สชป.1-17 นำเสนอโดยเลขาคณะทำงาน นายวัชระ ดางาม ( ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน ) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8 และรับผิดชอบหัวหน้าศูนย์ สารสนเทศ สชป. ๘ จ. นครราชสีมา ในปัจจุบัน สถานที่ติดต่อ สำนัก ชลประทานที่ 8 จ. นม. เบอร์โทร 0-4435-4773 เบอร์ fax 0-4435-3193 มือถือ 0-8963-08846 e-mail : commu6@ji- net.com


ดาวน์โหลด ppt “ เมื่อใดเทคโนโลยีหยุดการพัฒนา พวกเราจะหยุดคิดและ หยุดการทำงานทันที ” จากนี้ไปเราจะสู้ไม่ถอยเพื่อปกป้องและเรียกร้องสิทธิ หน้าที่ๆ อันชอบธรรมให้กลับคืนมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google