งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด

2 การสำรวจบริเวณท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด จ.ระยอง
๑.วันที่สำรวจ ๒.ลักษณะน้ำ/ลม/มาตราน้ำ/ข้างขึ้น-แรม ขณะน้ำกำลังลง ความสูงน้ำ ๑.๙ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ตรงกับ วันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๒ ทะเลเรียบ ลมสงบ ๓.ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๐๔๕,๑๔๑, ๑๑๖ (อศ.) ตำบลที่ ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด จ.ระยอง แลต ๑๒ องศา ๓๔.๕๒ ลิปดา น. ลอง ๑๐๑ องศา ๒๗.๗๒ ลิปดา อ. ทุ่นไฟปากร่อง ไม่มี พื้นท้องทะเล ทรายปนโคลน ที่หมายเวลากลางคืน ไม่มี

3 ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด
Lat 12º 34.52́ N Long 101º 27.72́ E

4 ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด

5 โครงการปรับปรุงสร้างท่าเรือเพิ่มเติม
ลักษณะท่าเรือ โครงการปรับปรุงสร้างท่าเรือเพิ่มเติม ลักษณะของท่าเรือเป็นรูปตัว I ทอดยาวจากฝั่งลงไปในทะเล ท่าเรือมีความยาวประมาณ ๘๐ เมตร มี ความลึกน้ำโดยเฉลี่ย ๔.๕ เมตร น้ำลึกจริง ๖.๔ เมตร กลางท่าเรือน้ำลึก ๒ เมตรทางเข้าท่าเรือไม่มีทุ่นไฟ หรือที่หมายการนำเรือที่เห็นเด่นชัด ด้านซ้ายของท่าเรือ (เมื่อหันหน้าเข้าหาท่าเรือ) เป็นแหลมซึ่งมีหินเป็น อันตรายต่อการนำเรือ ปัจจุบันกำลังปรับปรุงสร้างท่าเรือเพิ่มเติม

6 ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด
ด้านซ้ายของท่าเป็นแหลมมีแนวหิน เข็มที่ใช้ในการเข้าเทียบควรใช้เข็ม ๑๔๐ - ๑๖๐

7 บริเวณท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด
จุดสังเกต มีเสาโทรศัพท์สูง ๒ ต้น บริเวณท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด มีเรือประมง และเรือโดยสาร จอดอยู่เป็นประจำ

8 บริเวณท่าเรือมียางกันกระแทก
จุดเทียบเรือ บริเวณท่าเรือมียางกันกระแทก

9 การคล้องเชือกหัวและไกหัว

10 การคล้องเชือกท้าย,ไกท้าย และกันถ่าง

11 ท่าเรือถ่ายจากฝั่ง

12 ข้อควรระมัดระวัง ก่อนถึงบริเวณท่าเทียบเรือควรนำเรือด้วยความระมัดระวังเพราะมีการจราจรทางน้ำค่อนข้างหนาแน่นเนื่องจากจะมีเรือ รับ – ส่ง นักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทาง เข้า – ออก ท่าเทียบเรือตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘๐๐ – ๑๖๓๐ ของทุกวัน บริเวณกลางท่าเทียบเรือจะเป็นบริเวณน้ำตื้นที่มีมีความลึกน้ำประมาณ ๒ เมตร เป็นอันตรายต่อการนำเรือที่มีความลึกน้ำเกินกว่า ๒ เมตร ขึ้นไป ผู้นำเรือควรใช้ความระมัดระวังไม่ควรนำเรือเข้าใกล้บริเวณเขตน้ำตื้น ดังกล่าว ก่อนถึงท่าเทียบเรือประมาณ ๑ ชั่วโมง ให้โทรประสานกับ นายก อบต.เกาะเสม็ด เพื่อประสานเรื่องการจองท่าเรือ ให้พร้อมเข้าเทียบ เนื่องจากจะมีเรือรับ – ส่งผู้โดยสารเทียบอยู่ตลอดเวลา

13 ๔.การติดต่อ ๕.สิ่งอำนวยความสะดวก วิทยุ ไม่มี
วิทยุ ไม่มี โทรศัพท์ รายชื่อ นาย ไพศาล ชัยสิทธิ์ นายก อบต.เกาะเสม็ด ๐๘๖ – ๓๑๙๙๒๗๙ ๕.สิ่งอำนวยความสะดวก น้ำ มีรถน้ำจืดให้บริการบนเกาะเสม็ด ราคาน้ำจืดตันละ ๓๐๐ บาท ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี

14 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google