งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรือเกาะ เสม็ด. การสำรวจบริเวณท่าเทียบเรือ เกาะเสม็ด จ. ระยอง ๑. วันที่สำรวจ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำกำลังลง ความสูงน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรือเกาะ เสม็ด. การสำรวจบริเวณท่าเทียบเรือ เกาะเสม็ด จ. ระยอง ๑. วันที่สำรวจ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำกำลังลง ความสูงน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรือเกาะ เสม็ด

2 การสำรวจบริเวณท่าเทียบเรือ เกาะเสม็ด จ. ระยอง ๑. วันที่สำรวจ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำกำลังลง ความสูงน้ำ ๑. ๙ เมตร จากระดับน้ำลง ต่ำสุด ตรงกับ วันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๒ ทะเลเรียบ ลมสงบ ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๐๔๕, ๑๔๑, ๑๑๖ ( อศ.) ตำบลที่ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด จ. ระยอง แลต ๑๒ องศา ๓๔. ๕๒ ลิปดา น. ลอง ๑๐๑ องศา ๒๗. ๗๒ ลิปดา อ. ทุ่นไฟปากร่องไม่มี พื้นท้องทะเลทรายปนโคลน ที่หมายเวลากลางคืน ไม่มี

3 ท่าเทียบเรือ เกาะเสม็ด Lat 12º 34.52́ N Long 101º 27.72́ E

4 เกาะ เสม็ด ท่าเทียบเรือเกาะ เสม็ด

5 ลักษณะท่าเรือ ลักษณะของท่าเรือเป็นรูปตัว I ทอดยาวจากฝั่งลงไปในทะเล ท่าเรือมีความยาวประมาณ ๘๐ เมตร มีความลึกน้ำโดยเฉลี่ย ๔. ๕ เมตร น้ำลึกจริง ๖. ๔ เมตร กลางท่าเรือน้ำลึก ๒ เมตร ทางเข้าท่าเรือไม่มีทุ่นไฟ หรือที่หมายการนำเรือที่เห็นเด่นชัด ด้านซ้ายของท่าเรือ ( เมื่อหันหน้าเข้าหาท่าเรือ ) เป็นแหลมซึ่ง มีหินเป็นอันตรายต่อการนำเรือ ปัจจุบันกำลังปรับปรุงสร้างท่าเรือ เพิ่มเติม โครงการปรับปรุงสร้าง ท่าเรือเพิ่มเติม

6 ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด เข็มที่ใช้ในการเข้าเทียบควร ใช้เข็ม ๑๔๐ - ๑๖๐ ด้านซ้ายของท่าเป็นแหลม มีแนวหิน

7 บริเวณท่าเทียบ เรือเกาะเสม็ด จุดสังเกต มีเสา โทรศัพท์สูง ๒ ต้น มีเรือประมง และ เรือโดยสารจอด อยู่เป็นประจำ

8 จุดเทียบเรือ บริเวณท่าเรือมียาง กันกระแทก

9 การคล้องเชือกหัวและไกหัว

10 การคล้องเชือกท้าย, ไกท้าย และกันถ่าง

11 ท่าเรือถ่ายจากฝั่ง

12 ข้อควรระมัดระวัง  ก่อนถึงบริเวณท่าเทียบเรือควรนำเรือด้วยความ ระมัดระวังเพราะมีการจราจรทางน้ำค่อนข้าง หนาแน่นเนื่องจากจะมีเรือ รับ – ส่ง นักท่องเที่ยว จำนวนมาก เดินทาง เข้า – ออก ท่าเทียบเรือ ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘๐๐ – ๑๖๓๐ ของทุกวัน  บริเวณกลางท่าเทียบเรือจะเป็นบริเวณน้ำตื้นที่มี มีความลึกน้ำประมาณ ๒ เมตร เป็นอันตรายต่อการ นำเรือที่มีความลึกน้ำเกินกว่า ๒ เมตร ขึ้นไป ผู้นำ เรือควรใช้ความระมัดระวังไม่ควรนำเรือเข้าใกล้ บริเวณเขตน้ำตื้น ดังกล่าว  ก่อนถึงท่าเทียบเรือประมาณ ๑ ชั่วโมง ให้โทร ประสานกับ นายก อบต. เกาะเสม็ด เพื่อประสาน เรื่องการจองท่าเรือ ให้พร้อมเข้าเทียบ เนื่องจาก จะมีเรือรับ – ส่งผู้โดยสารเทียบอยู่ตลอดเวลา

13 ๔. การติดต่อ วิทยุ ไม่มี โทรศัพท์ รายชื่อ นาย ไพศาล ชัยสิทธิ์ นายก อบต. เกาะเสม็ด ๐๘๖ – ๓๑๙๙๒๗๙ ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก น้ำ มีรถน้ำจืดให้บริการบนเกาะเสม็ด ราคา น้ำจืดตันละ ๓๐๐ บาท ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี

14 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรือเกาะ เสม็ด. การสำรวจบริเวณท่าเทียบเรือ เกาะเสม็ด จ. ระยอง ๑. วันที่สำรวจ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำกำลังลง ความสูงน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google