งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MTT SPR C RTB NFC TPT GLO WW TTT BLC P PTTLN G ท่าเรือนิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MTT SPR C RTB NFC TPT GLO WW TTT BLC P PTTLN G ท่าเรือนิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MTT SPR C RTB NFC TPT GLO WW TTT BLC P PTTLN G ท่าเรือนิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด

2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. วันที่สำรวจ๒๑ มิ. ย. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำ ๑๕ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ตรงกับ วันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๗ ทะเลมีคลื่นสูง ๑ - ๒ เมตร

3 ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้อง - แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๑๔๑, ๑๕๗, ๑๖๓ ( อศ.) ตำบลที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ต. มาบตาพุด อ. เมือง จ. ระยอง ทุ่นไฟปากร่องแลต ๑๒ องศา ๓๖. ๙๔ ลิปดา น. ลอง ๑๐๑ องศา ๐๙. ๗๐ ลิปดา อ.

4 C- 330 ทุ่นไฟปาก ร่อง C- 345 BLC P MTT PTTL NG SPR C RB T NF C TP T T GLO W W TT T

5 MTT SPR C RBT NFC TPT GLO WW TTT BLC P PTTLN G

6

7 การนำเรือเข้าเทียบ / ออกจากเทียบ เมื่อถึงบริเวณทุ่นไฟปากร่อง นำเรือเข้าท่าเรือ อุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีเข็มหลักในการนำ เรือเข้าร่องน้ำ คือ เข็ม ๓๔๕ ระยะทางประมาณ ๒. ๔ ไมล์ แล้วเปลี่ยนไปถือเข็ม ๓๓๐ ระยะทางประมาณ ๑๖๐๐ หลา เพื่อเข้าไป ท่าเทียบเรือ โดยให้ระมัดระวังมีเรือสินค้า ขนาดใหญ่ และเรือ TUG ที่สัญจรในร่องน้ำ สำหรับตำบลที่ในการเทียบเรือ เรือ ตกฝ. ควร เทียบเรือบริเวณท่าเทียบเรือ RBT ด้านในและ บริเวณท่าเทียบเรือ TPT3( ด้านข้าง )

8 บริเวณปากร่อง น้ำ กว้างประมาณ 900 เมตร

9 เบรกกัน คลื่น ท่า BLCP

10 ข้อมูลท่าเทียบเรือ RBT ความยาวท่าเทียบเรือประมาณ ๑, ๐๒๔ ม. มียางกันกระแทกขนาดใหญ่ ห่างกันประมาณ ๓๐ ม. สามารถให้การสนับสนุนน้ำจืดได้ ( ไม่ สามารถใช้สายสูบได้ ต้องใช้สายยางขนาด ๒. ๕ นิ้ว ) มีตู้ไฟขนาด ๒๒๐ v สามารถใช้ได้แค่ไฟแสง สว่างในเรือเท่านั้น ก่อนเข้าเทียบต้องติดต่อนายท่ามาบตาพุดให้ เรียบร้อยทาง VHF ช่อง ๑๓

11 ท่า RBT ท่า NFC

12 จุดสังเกตุ มีเครน สีแดง ๔ ตัว ที่จอดเรือ ขนาดเล็ก ท่า RBT

13 ข้อมูลท่าเทียบเรือ TPT ความยาวท่าเทียบเรือประมาณ ๓๓๐ ม. มียางกันกระแทกขนาดใหญ่ ห่างกันประมาณ ๕ ม.( ด้านข้าง ) และ ๒๐ ม.( ด้านหน้า ) ก่อนเข้าเทียบต้องติดต่อนายท่ามาบตาพุดให้ เรียบร้อยทาง VHF ช่อง ๑๓

14 ท่า TPT ด้านหน้ าท่า ยางกัน กระแทก จุดสังเกตุ มี เครน สีเหลือง ๒ตัว ๒๐ ม.

15 ด้านข้าง ท่า ยางกัน กระแทก ท่า TPT 3 ๕ ม.๕ ม.

16 ข้อควรระมัดระวัง - เนื่องจากเป็นท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมจึงมีการ สัญจรของเรือสินค้าขนาดใหญ่ เรือบรรทุกน้ำ และเรือ TUG อยู่ตลอดเวลา ควรใช้ความ ระมัดระวัง - ในการจอดเรือท่า RBT นั้นควรจอดด้านใน ซึ่งอยู่ส่วนของที่จอดเรือขนาดเล็ก เนื่องจาก บริเวณหน้าท่าเป็นพื้นที่รับลม ซึ่งจะทำให้เรือ กระแทกกับท่าจนอาจเกิดอันตรายกับเรือได้ อีก ทั้งยางกันกระแทกบริเวณหน้าท่ามีระยะห่าง ประมาณ ๓๐ ม. ซึ่งเท่ากับความยาวของเรือ ตกฝ. จึงไม่เหมาะกับการเทียบเรือ

17 ข้อควรระมัดระวัง เรือ TUG

18 จุดสังเกตุ มีเครน สีแดง ๔ ตัว ที่จอดเรือ ขนาดเล็ก ท่า RTB ข้อควรระมัดระวัง 30 M

19 ๔. การติดต่อ - วิทยุ VHF Marine Band CH.13,CH.14, CH.16 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง - โทรศัพท์ Maptaphut Port Control โทร. 038-687-810 - รายชื่อ คุณ อนุสรณ์ พรรณศิลา บริษัท TPT ทาง โทร.038-683328-37 ต่อ 104 หรือ VHF.13 - เบอร์ติดต่อสำคัญในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด โทร 038-607111 หรือ 038-608589 โรงพยาบาลมาบตาพุด โทร 038- 684049

20 ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำ ท่า RBT สามารถให้การสนับสนุนน้ำ จืดได้ ( ไม่สามารถใช้สายสูบได้ ต้องใช้สาย ยางขนาด ๒. ๕ นิ้ว ) ท่า TPT ไม่สามารถให้การ สนับสนุนน้ำจืดได้ แต่ติดต่อได้ที่เรือน้ำที่จอด บริเวณใกล้เคียงได้โดยตรง ไฟฟ้า ท่า RBT ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ( เฉพาะ ไฟฟ้าแสงสว่าง ) ท่า TPT ไม่สามารถให้การสนับสนุน ได้ โทรศัพท์ไม่มี

21 ลักษณะของท่อส่งน้ำเป็นแบบปลดเร็ว ต้องใช้สายยางขนาด 2.5 นิ้ว ตู้ต่อไฟ ๒๒๐ v RBT


ดาวน์โหลด ppt MTT SPR C RTB NFC TPT GLO WW TTT BLC P PTTLN G ท่าเรือนิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google