งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรือ ฐตร. ทรภ. ๑. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. สำรวจโดย เรือ ต. ๑๑ วันที่ สำรวจ ๒๔ มิ. ย. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม สำรวจ เวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรือ ฐตร. ทรภ. ๑. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. สำรวจโดย เรือ ต. ๑๑ วันที่ สำรวจ ๒๔ มิ. ย. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม สำรวจ เวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรือ ฐตร. ทรภ. ๑

2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. สำรวจโดย เรือ ต. ๑๑ วันที่ สำรวจ ๒๔ มิ. ย. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม สำรวจ เวลา ๑๖๐๐ ขณะน้ำขึ้น ความสูงน้ำ ๑. ๕ เมตร จากระดับน้ำลง ต่ำสุด วัดความลึกน้ำจริงได้ ๓. ๘ เมตร ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ คลื่นสูง ๑ เมตร ลมพัดขนานท่าทิศ ๒๖๐ ความเร็ว ๑๐ นอต

3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้องแผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๑๕๑, ๑๒๐, ๑๐๒, ๐๔๕ ( อศ.) ตำบลที่ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๑ แลต ๑๒ องศา ๑๐. ๖๒ ลิปดา น. ลอง ๑๐๒ องศา ๑๙. ๕๕ ลิปดา อ.

4 ภาพแสดงตำแหน่งท่าเทียบเรือ ฐตร. ทรภ. ๑ เกาะ ช้าง ฐตร. ท รภ. ๑

5 ท่าเทียบเรือ ฐตร. ทรภ. ๑ การนำเรือเข้าร่องน้ำ ฐตร. ทรภ. ๑ ๑. นำเรือเข้าร่องน้ำด้วยเข็ม ๓๒๐ ระยะประมาณ ๑, ๐๐๐ หลา ๒. เมื่อผ่านทุ่นไฟกำกับร่องน้ำให้เปลี่ยนไปถือเข็ม ๓๐๐ ระยะประมาณ ๘๐๐หลา เพื่อเข้าเทียบ โดย ใช้กราบขวา ทุ่นไฟปากร่อง ฐตร. ทรภ. ๑ Lat 12º 10.27’ N Long 102º 20.00’ E การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรือ ฐตร. ทรภ. ๑

6 ทุ่นไฟปากร่อง ฐตร. ทรภ. ๑ การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรือ ฐตร. ทรภ. ๑

7 ทุ่นไฟกำกับร่อง น้ำคู่ที่ ๒ ทุ่นไฟกำกับร่อง น้ำคู่ที่ ๑ ท่าเทียบเรือ ฐตร. ทรภ. ๑ เข็มเข้าร่อง น้ำ ๓๒๐ การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรือ ฐตร. ทรภ. ๑

8 ทุ่นไฟกำกับร่องน้ำฝั่งซ้าย ทุ่นไฟกำกับร่องน้ำฝั่งขวา การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรือ ฐตร. ทรภ. ๑

9 เมื่อผ่านทุ่นไฟกำกับร่องน้ำให้ใช้เข็ม ๓๐๐ เพื่อเข้าเทียบ การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรือ ฐตร. ทรภ. ๑

10 หัวเรือ ท้ายเรือ การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรือ ฐตร. ทรภ. ๑

11 ๔. ข้อมูลท่าเรือ  เป็นท่าเรือรูปตัว T ยาวประมาณ ๓๕๐ เมตร หน้าท่ายาวประมาณ ๓๐ เมตร กว้าง ประมาณ ๘ เมตร  มีความลึกหน้าท่าเฉลี่ย ๔ เมตร  มีพุกสำหรับคล้องเชือก และยางกันกระแทก ตลอดแนว

12 ภาพถ่ายท่าเรือ มุมมองจากฝั่ง มุมมองจากเรือ

13 ๕. การติดต่อสื่อสาร  วิทยุเรือ มชด./ ๑ VHF MARITIME BAND CH.10  โทรศัพท์บก. ฐตร. ทรภ. ๑๐๓๙ - ๕๒๑๖๕๔

14 ๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำจืด มี ไฟฟ้า มี โทรศัพท์ มี หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ทร. คือ ๓๗๕๒๘ ไฟแสงสว่าง มี อินเตอร์เน็ต มี ( Wirless Lan ที่ สโมสร ฐตร. ทรภ. ๑ สามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่มี รหัสผ่าน ) อื่นๆ บริเวณท่าเรือมีสโมสร ฐตร. ทรภ. ๑ บริการเครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว, มีที่บ้านพัก และบังกะโล ไว้บริการคืนละ ๕๐๐ – ๑, ๐๐๐ บาท / คืน

15 ๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำจืด

16 ๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ตู้ไฟฟ้า

17 ๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ตู้ต่อสายโทรศัพท์ภายใน ทร.

18 ๖. สิ่งอำนวยความสะดวก เรือนพักท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

19 ข้อควรระมัดระวัง  ก่อนนำเรือเข้าเทียบให้ประสานกับ เรือใน มชด./ ๑ ทางวิทยุข่าย VHF MARITIME BAND CH.10 เพื่อ ขออนุญาตเข้าเทียบ  ก่อนถึงทุ่นไฟปากร่องจะต้องผ่านเส้นทางการ เดินเรือของเรือโดยสารข้ามฟาก ซึ่งจะเริ่ม รับ – ส่ง ผู้โดยสารตั้งแต่เวลา ๐๖๐๐ – ๒๐๐๐ ของทุกวัน  ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของท่าเรือ ฐตร. ทรภ. ๑ ระยะห่างประมาณ ๑, ๑๐๐ หลา จะมีที่หมายอันตราย ในการนำเรือ ๒ จุด คือหินขี้ช้าง ( กำกับด้วยกระโจม ไฟ Fl(3)12s9m9M ) และ หินใต้น้ำความลึก ๑. ๙ เมตร ( กำกับด้วยทุ่นไฟจตุรทิศบอกสิ่งอันตราย ทางด้านทิศตะวันตก Q310s1M ) ซึ่งสามารถดู รายละเอียดได้ในแผนที่ ๑๒๐ ( อศ.) ผู้นำเรือควรใช้ ความระมัดระวัง และวางแผนการเดินเรือหลีกเลี่ยงที่ หมายอันตรายดังกล่าว

20 ข้อควรระมัดระวัง เรือโดยสารข้าม ฟาก

21 ข้อควรระมัดระวัง ที่หมายอันตรายต่อ การนำเรือ

22 ข้อควรระมัดระวัง ที่หมายอันตรายต่อการ นำเรือ กระโจมไฟหินขี้ ช้าง

23 จบการ บรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรือ ฐตร. ทรภ. ๑. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. สำรวจโดย เรือ ต. ๑๑ วันที่ สำรวจ ๒๔ มิ. ย. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม สำรวจ เวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google