งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมสุ ราษฎร์ธานี ๒ เม. ย. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘. ๐๐ น. ของส. ทล. ๕ กก. ๒ บก. ทล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานการณ์น้ำท่วมสุ ราษฎร์ธานี ๒ เม. ย. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘. ๐๐ น. ของส. ทล. ๕ กก. ๒ บก. ทล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานการณ์น้ำท่วมสุ ราษฎร์ธานี ๒ เม. ย. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘. ๐๐ น. ของส. ทล. ๕ กก. ๒ บก. ทล.

2 จุดที่ ๖ทล. ๔๑๗ กม. ๕ - ๑๕ จุดที่๑ ทล. ๔๑ กม. ๑๖๓ - ๑๖๔ จุดที่๒ ทล. ๔๑กม. ๑๗๐ - ๑๗๑ จุดที่๔ ทล. ๔๐๑ กม. ๑๙ - ๒๐ จุดที่๕ ทล. ๔๔ กม. กม. ๘๕ จุดที่๓ ทล. ๔๑ กม. ๑๗๒ - ๑๘๕ ๒ ม. ย. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘. ๐๐ น. ไปกทม. ไปภาคใต้ จุดที่ ๘ ทล. ๔๑๕๓ กม. ๘ - ๙ จุดที่ ๗ ทล. ๔๑๕๓ กม. ๑ - ๒ คุณอยู่ที่นี่ สถานีตำรวจทาง หลวงสุราษฎร์ธานี LOTUS ไป กระบี่ ไปพังงา, ภูเก็ต

3 จุดที่๒ ทล. ๔๑ กม. ๑๗๐ - ๑๗๑ ต. ท่าโรงช้าง อ. พุนพิน จ. สุ ราษฎร์ธานี น้ำท่วมสูง ๑ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร จุดที่๓ ทล. ๔๑ กม. ๑๗๓ - ๑๘๕ ต. ท่าโรงช้าง อ. พุนพินและต. ท่าเรือ อ. บ้านนาเดิม น้ำท่วมเป็นช่วง ๆ ท่วมสูง ๑ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๕ กม. จุดที่๔ ทล. ๔๐๑ กม. ๑๙ - ๒๐ ต. ท่าโรงช้าง อ. พุนพิน จ. สุ ราษฎร์ธานี น้ำท่วมสูง ๓๐ ซม. ระยะทาง ๓๐๐ เมตร จุดที่๕ ทล. ๔๔ กม. กม. ๘๕ ต. เขาตอก อ. เคียนซา จ. สุราษฎร์ธานี คอสะพานทรุดฝั่งไป จ. กระบี่ จัดการจราจรรถวิ่งสวนทาง ฝั่งไป จ. สุราษฎร์ธานี จุดที่ ๖ทล. ๔๑๗ กม. ๕ - ๑๐ ต. ศรีวิชัย อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ ธานี น้ำท่วมเป็นช่วง ๆ ท่วมสูง ๑ เมตร ระยะทางประมาณ ๕ กม. จุดที่๑ ทล. ๔๑ กม. ๑๖๓ - ๑๖๔ ต. หนองไทร อ. พุนพิน จ. สุ ราษฎร์ธานี น้ำท่วมสูง ๓๐ ซม. ระยะทาง ๓๐ เมตร ๒ เม. ย ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘. ๐๐ น. จุดที่๗ ทล. ๔๑๕๓ กม. ๑ - ๒ ต. อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมสูง ๓๐ ซม. ระยะทาง ๘๐๐ เมตร จุดที่๘ ทล. ๔๑๕๓ กม. ๘ - ๙ ต. อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมสูง ๑ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

4 จุดน้ำท่วมสุราษฎร์ธานีถนนหลายสายรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ เส้นทางสำรอง ไปตรัง, หาดใหญ่, ภาคใต้ ๒ ม. ย. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘. ๐๐ น.

5 เส้นทางสำรองจากกทม. ที่ จะไปภาคใต้ - ใช้เส้นทาง มาจาก กทม. ถึงแยก ปฐมพรเลี้ยวขวาเข้าทล. ๔ - ผ่านอ. กระบุรี – ผ่านจ. ระนอง – ผ่าน อ. กระเปอร์ - ผ่านอ. คุระบุรี – ผ่านอ. ตะกั่วป่า – ผ่าน จ. พังงา – ผ่านจ. กระบี่ – ผ่านจ. ตรัง ไปภาคใต้ ๒ ม. ย. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘. ๐๐ น.

6 ทล. ๔๑ ทล. ๔๔ ทล. ๔๐๑ ทล. ๔๑๕ คุณอยู่ที่นี่ สถานีตำรวจทาง หลวง สุราษฎร์ธานี บ. ห้วยกรวด ทางรถไฟ กม. ๓๕แยกทับคริสต์ อ. บ้านตาขุน อ. ปลายพระยา ทล. ๔๑๙๗ ทล. ๔๐๓๕ ไปพังงา, ภูเก็ต ไปกระบี่ ทล. ๔๑๗ จว. สุ ราษฎร์ ธานี เส้นทางสำรองจากสถานีตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ธานี ไปกระบี่, พังงา, ภูเก็ต, สุราษฎร์ฯ ( เฉพาะรถเล็ก ) จุดน้ำท่วมทาง ไปสุราษฎร์ธานี ไปภาคใต้ ทล. ๔๐๐๙ ไปกทม. ไปพังงา, ภูเก็ต ไปสุราษฎร์ธานี ๒ เม. ย ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐. ๐๐ น. ระยะทาง จากส. ทล. ๕ กก๒ บก. ทล. ถึงทล. ๔๔ ประมาณ ๑๕๐ กม.

7 คำอธิบายเส้นทางสำรองจาก ส. ทล. ๕ กก. ๒บก. ทล.– จุดตัดทล. ๔๔ ออกจากสถานีตำรวจทางหลวง สฎ. ไป ๓ กม. กลับรถทางขวา - ถึงแยกตลาด นายพัน ( กม. ๑๕๘ ) – เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชนบท - ผ่านบ้านห้วยกรวด - ผ่าน บ. ศรีไพรวัลย์ผ่านทางรถไฟ – ถึงจุดตัดทล. ๔๐๑ กม. ที่ ๓๕ เลี้ยวซ้ายและกลับรถทางขวา เข้าทล. ๔๐๑ - ผ่านอ. บ้านตาขุน – ถึงแยกทับคริสต์เลี้ยวซ้ายทล. ๔๑๕ – ถึงทางแยกเลี้ยวซ้าย เข้าทล. ๔๑๙๗ - ถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าทล. ๔๐๓๕ – ถึงจุกตัดทล. ๔๔ – ซ้ายไปสุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, หาดใหญ่, สงขลา – ขวาไปกระบี่, พังงา. ภูเก็ต


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานการณ์น้ำท่วมสุ ราษฎร์ธานี ๒ เม. ย. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘. ๐๐ น. ของส. ทล. ๕ กก. ๒ บก. ทล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google