งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมสุราษฎร์ธานี ๒ เม.ย.๒๕๕๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานการณ์น้ำท่วมสุราษฎร์ธานี ๒ เม.ย.๒๕๕๔"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานการณ์น้ำท่วมสุราษฎร์ธานี ๒ เม.ย.๒๕๕๔
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ของส.ทล.๕ กก.๒ บก.ทล.

2 คุณอยู่ที่นี่ สถานีตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ธานี
ไปกทม. คุณอยู่ที่นี่ สถานีตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ธานี จุดที่ ๖ทล.๔๑๗ กม.๕- ๑๕ จุดที่ ๗ ทล.๔๑๕๓ กม.๑-๒ จุดที่๑ ทล.๔๑ กม.๑๖๓-๑๖๔ LOTUS จุดที่ ๘ ทล.๔๑๕๓ กม.๘-๙ จุดที่๒ ทล.๔๑กม.๑๗๐-๑๗๑ จุดที่๔ ทล.๔๐๑ กม.๑๙-๒๐ ไปพังงา,ภูเก็ต จุดที่๓ ทล.๔๑ กม.๑๗๒-๑๘๕ ไปกระบี่ จุดที่๕ ทล.๔๔ กม. กม. ๘๕ ไปภาคใต้ ๒ ม.ย. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.

3 จุดที่๑ ทล.๔๑ กม.๑๖๓-๑๖๔ ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
น้ำท่วมสูง ๓๐ ซม. ระยะทาง ๓๐ เมตร จุดที่๒ ทล.๔๑ กม.๑๗๐-๑๗๑ ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมสูง ๑ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร จุดที่๓ ทล.๔๑ กม.๑๗๓-๑๘๕ ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพินและต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม น้ำท่วมเป็นช่วง ๆ ท่วมสูง ๑ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๕ กม. จุดที่๔ ทล.๔๐๑ กม.๑๙-๒๐ ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมสูง ๓๐ ซม. ระยะทาง ๓๐๐ เมตร จุดที่๕ ทล. ๔๔ กม. กม. ๘๕ ต.เขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี คอสะพานทรุดฝั่งไป จ.กระบี่ จัดการจราจรรถวิ่งสวนทางฝั่งไป จ.สุราษฎร์ธานี จุดที่ ๖ทล.๔๑๗ กม.๕-๑๐ ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมเป็นช่วง ๆ ท่วมสูง ๑ เมตร ระยะทางประมาณ ๕ กม. จุดที่๗ ทล.๔๑๕๓ กม.๑-๒ ต. อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมสูง ๓๐ ซม. ระยะทาง ๘๐๐ เมตร จุดที่๘ ทล.๔๑๕๓ กม.๘-๙ ต. อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมสูง ๑ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๒ เม.ย ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.

4 จุดน้ำท่วมสุราษฎร์ธานีถนนหลายสายรถทุกชนิดผ่านไม่ได้
เส้นทางสำรอง เส้นทางสำรอง จุดน้ำท่วมสุราษฎร์ธานีถนนหลายสายรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ เส้นทางสำรอง ไปตรัง ,หาดใหญ่,ภาคใต้ ๒ ม.ย. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.

5 เส้นทางสำรองจากกทม. ที่จะไปภาคใต้ - ใช้เส้นทาง มาจาก กทม
เส้นทางสำรองจากกทม.ที่จะไปภาคใต้ - ใช้เส้นทาง มาจาก กทม.ถึงแยกปฐมพรเลี้ยวขวาเข้าทล.๔ - ผ่านอ.กระบุรี – ผ่านจ.ระนอง –ผ่าน อ. กระเปอร์-ผ่านอ.คุระบุรี – ผ่านอ.ตะกั่วป่า – ผ่าน จ.พังงา – ผ่านจ.กระบี่ – ผ่านจ.ตรัง ไปภาคใต้ ๒ ม.ย. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.

6 จว.สุราษฎร์ธานี ไปกทม. เส้นทางสำรองจากสถานีตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ธานี
คุณอยู่ที่นี่ สถานีตำรวจทางหลวง สุราษฎร์ธานี เส้นทางสำรองจากสถานีตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ธานี ไปกระบี่,พังงา,ภูเก็ต,สุราษฎร์ฯ (เฉพาะรถเล็ก) จุดน้ำท่วมทาง บ.ห้วยกรวด ทางรถไฟ ทล.๔๑๗ จุดน้ำท่วมทาง ไปพังงา,ภูเก็ต อ.บ้านตาขุน ทล.๔๐๑ จว.สุราษฎร์ธานี แยกทับคริสต์ กม.๓๕ จุดน้ำท่วมทาง ไปพังงา,ภูเก็ต ทล.๔๑๕ ทล.๔๑ ทล.๔๑๙๗ ทล.๔๐๐๙ อ.ปลายพระยา ทล.๔๐๓๕ ไปกระบี่ ไปสุราษฎร์ธานี ทล.๔๔ ไปสุราษฎร์ธานี ไปภาคใต้ ๒ เม.ย ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ระยะทาง จากส.ทล.๕ กก๒ บก.ทล. ถึงทล.๔๔ ประมาณ ๑๕๐ กม.

7 คำอธิบายเส้นทางสำรองจาก ส.ทล.๕ กก.๒บก.ทล.–จุดตัดทล.๔๔
ออกจากสถานีตำรวจทางหลวง สฎ.ไป ๓ กม.กลับรถทางขวา-ถึงแยกตลาด นายพัน (กม.๑๕๘) – เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชนบท-ผ่านบ้านห้วยกรวด-ผ่าน บ.ศรีไพรวัลย์ผ่านทางรถไฟ – ถึงจุดตัดทล.๔๐๑ กม.ที่ ๓๕ เลี้ยวซ้ายและกลับรถทางขวา เข้าทล.๔๐๑-ผ่านอ.บ้านตาขุน – ถึงแยกทับคริสต์เลี้ยวซ้ายทล.๔๑๕ – ถึงทางแยกเลี้ยวซ้าย เข้าทล.๔๑๙๗-ถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าทล.๔๐๓๕ –ถึงจุกตัดทล.๔๔ – ซ้ายไปสุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช,พัทลุง,หาดใหญ่,สงขลา – ขวาไปกระบี่,พังงา.ภูเก็ต


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานการณ์น้ำท่วมสุราษฎร์ธานี ๒ เม.ย.๒๕๕๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google