งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลร่องน้ำบ้านดอน ปากน้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลร่องน้ำบ้านดอน ปากน้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลร่องน้ำบ้านดอน ปากน้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี
Knowledge Management: KM เรือ ต.๙๙๓

2 รายละเอียดทั่วไป ๑. วันที่สำรวจ ๑๗๑๖๐๐พ.ค.๕๔ โดย เรือ ต.๙๙๓
๒. ลักษณะกระแสน้ำ/กระแสลม/ข้างขึ้น-ข้างแรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความลึกน้ำโดยเฉลี่ยบริเวณร่องน้ำ ๓.๕ เมตร หักลงหาระดับน้ำลงต่ำสุด (ความสูงน้ำจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ส่วนบริเวณพื้นที่อ่าวบ้านดอนความลึกน้ำเฉลี่ย ๐.๕ - ๑.๐ เมตร ช่วงเวลาน้ำขึ้น กระแสน้ำไหลไปในทิศ ๒๒๕ (จริง) ความเร็ว ๒ นอต ช่วงเวลาน้ำลง กระแสน้ำไหลไปในทิศ ๐๔๕ (จริง)

3 รายละเอียดทั่วไป ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ ระวางแผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย (กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ) หมายเลขระวาง ๒๒๗ แผนที่ประกอบร่องน้ำบ้านดอน ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๖ (สุราษฎร์ธานี) กรมเจ้าท่า หมายเลขระวาง ๔๒๐.๑ ๓.๒ ตำบลที่ อ่าวบ้านดอน ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๓.๓ ทุ่นไฟปากร่อง (Fl 3s 7M) ตำบลที่ แลต ๙ องศา ๒๒.๖๘ ลิปดา น. ลอง ๙๙ องศา ๒๕.๙๗ ลิปดา อ.

4 รายละเอียดทั่วไป ระวางแผนที่ ความลึกน้ำโดยเฉลี่ย ๓.๕ เมตร
แผนที่ไทย หมายเลข ๒๒๗ แผนที่ร่องน้ำกรมเจ้าท่า หมายเลข ๔๒๐.๑ (จัดหาเพิ่มเติมจาก ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ) ความลึกน้ำโดยเฉลี่ย ๓.๕ เมตร ระยะทางรวมประมาณ ๑๓ ไมล์ ระบบทุ่นกำกับร่องน้ำ IALA Region A (ขาเข้า: เขียวขวา แดงซ้าย) การติดต่อสื่อสารระหว่างเรือที่สัญจรในร่องน้ำ หลัก MRT CH.13 รอง CH.16

5 รายละเอียดทั่วไป ๓.๕ ข้อมูลท่าเทียบเรือ
ท่าเทียบเรือท่าทองประกอบด้วย ๒ ท่าเทียบ ความยาวท่าเทียบเรือ ๑๙๔ เมตร และ ๙๔ เมตร ความลึกน้ำโดยเฉลี่ยบริเวณท่าเทียบเรือ ๔.๘ เมตร เป็นบริเวณที่จอดเรือของบริษัทเอกชน สนับสนุนการปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะ เรือซ่อมทำและวางสายเคเบิ้ลใต้น้ำ (JUSMINE) บริเวณท่าเทียบเรือหมายเลข ๑ (๙๔ เมตร) เป็นท่าเทียบเรือลากจูงขนาดใหญ่ สำหรับการขนถ่ายแร่ยิปซัม

6 แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๒๗

7 แผนที่ร่องน้ำกรมเจ้าท่า หมายเลข ๔๒๐.๑

8 นำเรือเกาะทุ่นเขียวกราบขวาห่างประมาณ 100 หลา ผ่านที่ตื้นบริเวณทุ่นเขียวหมายเลข 3 (2.0 เมตร)
เข็มที่ 1 C R- 5.1 ทุ่นหมายเลข 7 เปลี่ยนเข็มเมื่อทุ่น 7 ได้บีมกราบขวา เล็ง Stern Mark C-205 หัวเรือจี้ทุ่น 8 เข็มใหม่ C-205

9 เข็มที่ 2 - เริ่มมองเห็นหลักนำหัวเรือ เมื่อผ่านบีมทุ่นแดงหมายเลข 8 นำเรือตามหลักนำหัวเรือ C-210 C R- 7.6

10 เข็มที่ 3 หลักนำหน้า C-210 R- 7.6
เมื่อผ่านทุ่นเขียวหมายเลข 13 เปลี่ยนเข็มไปทางซ้าย หัวเรือจี้หลักแสดงขอบร่องน้ำหมายเลข 18 ระหว่างทุ่นเขียวหมายเลข ที่ตื้นอยู่ทางกราบขวา บริเวณหลักนำ นำเรือให้ตกใกล้กับทุ่นกำกับร่องน้ำสีแดง (น้ำลึก) เข็มที่ 3 C R- 7.6 หลักนำหน้า

11 ท่าเทียบเรือ. - ท่าเทียบเรือท่าทอง. - ความลึกน้ำโดยเฉลี่ยประมาณ 5 เมตร
ท่าเทียบเรือ - ท่าเทียบเรือท่าทอง - ความลึกน้ำโดยเฉลี่ยประมาณ 5 เมตร - รายละเอียดท่าเทียบเรือ ประสาน คุณอรุณ ตร.เรือมาโดร่า บ.จัสมิน (นรจ.๑๖) โทร

12 รายละเอียดทั่วไป ข้อควรระมัดระวัง
บริเวณร่องน้ำมีเรือประมงท้องถิ่นขนาดเล็กสัญจรและทำประมงชายฝั่งจำนวนมาก ตลอดจนมีการวางเครื่องมือจับสัตว์น้ำในเขตร่องน้ำ ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ ในช่วงเวลาน้ำลง จะมีเรือลากจูงขนาดใหญ่ติดตื้นอยู่บริเวณกลางร่องน้ำอยู่เป็นประจำ เนื่องจากร่องน้ำบางช่วงตื้นมาก หากสามารถดำเนินการได้ ควรเลือกเวลานำเรือผ่านเข้า-ออกในช่วงน้ำขึ้นสูงสุด

13 รายละเอียดทั่วไป ๔. การติดต่อสื่อสารและนำร่อง
การติดต่อระหว่าง เรือ - เรือ ในร่องน้ำ Marinetime Band ช่อง ๑๓ และ ๑๖ นามเรียกขานใช้ ชื่อเรือ การประสานท่าเทียบเรือท่าทอง คุณอรุณ โทร ๐๘๑ - ๔๗๗๖๒๒๙ เลขานุการมูลนิธิศาลเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปากน้ำตาปี บังคับใช้นำร่องสำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำเกินกว่า 1,000 ตันกรอส ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำ ไม่มี (ขอรับการสนับสนุนน้ำจืดจากรถส่งน้ำ) ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลร่องน้ำบ้านดอน ปากน้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google