งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรืออ่าวบัง เบ้า เกาะช้าง. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. สำรวจโดย เรือ ต. ๑๑ วันที่ สำรวจ ๑๖ พ. ค. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม สำรวจเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรืออ่าวบัง เบ้า เกาะช้าง. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. สำรวจโดย เรือ ต. ๑๑ วันที่ สำรวจ ๑๖ พ. ค. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม สำรวจเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรืออ่าวบัง เบ้า เกาะช้าง

2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. สำรวจโดย เรือ ต. ๑๑ วันที่ สำรวจ ๑๖ พ. ค. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม สำรวจเวลา ๑๑๐๐ ขณะน้ำขึ้น ความสูงน้ำ ๑. ๓ เมตร จากระดับน้ำลง ต่ำสุด วัดความลึกน้ำจริงได้ ๔ เมตร ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ทะเล เรียบ ลมพัดเข้าหาท่าทิศ ๑๗๐ ความเร็ว ๒ นอต

3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้องแผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๑๕๑, ๑๒๐, ๑๐๒, ๐๔๕ ( อศ.) ตำบลที่ท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า เกาะ ช้าง จว. ตราด แลต ๑๑ องศา ๕๘. ๐๒ ลิปดา น. ลอง ๑๐๒ องศา ๑๙. ๐๐ ลิปดา อ.

4 ภาพแสดงตำแหน่งท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า เกาะ ช้าง อ่าว บังเบ้า

5 - เข็มที่ใช้ในการเข้าเทียบควรใช้เข็ม ๒๙๐ - ท่าเรือเป็นลักษณะรูปตัว Y ความยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร กว้างหน้าท่า ด้านละ ๕๐ เมตร เข็ม ๒๙๐ การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า

6 ท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า เข็มที่ใช้ในการเข้าเทียบควร ใช้เข็ม ๒๙๐ ด้านขวามีกลุ่มซั้งจำนวน มาก หลักนำประภาคารสีขาวสูง ๑๕ เมตร การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า

7 ถวายความเคารพศาล เสด็จเตี่ย ทางกราบซ้าย ก่อนถึงท่าเทียบเรืออ่าว บังเบ้า การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า

8 ท่าเรือมีพุกสำหรับคล้องเชือก และยางกันกระแทกตลอด แนว การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า

9 การนำเรือใช้กราบ ซ้ายเข้าเทียบ การนำเรือใช้กราบ ขวาเข้าเทียบ ฝั่ง

10 ลักษณะการเทียบและการคล้องเชือกหัวไกหัว

11 การคล้องเชือกท้ายไกท้าย

12 ๔. ข้อมูลท่าเรือ  เป็นท่าเรือรูปตัว Y ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร หน้าท่ายาวด้านละประมาณ ๕๐ เมตร กว้างประมาณ ๗ เมตร  มีความลึกหน้าท่าเฉลี่ย ๔ เมตร  มีพุกสำหรับคล้องเชือก และยางกันกระแทก ตลอดแนว

13 ไฟไซเรนสีส้มบน ประภาคาร เปิดตั้งแต่ เวลา พระอาทิตย์ตก – 0100 ไฟแสงสว่างสีขาว บริเวณท่าเรือ จุดสังเกตการนำเรือ ในเวลากลางคืน

14 ท่าเรือถ่ายจากฝั่ง

15 ๕. การติดต่อสื่อสาร  วิทยุไม่มี  โทรศัพท์ ผู้ใหญ่มานพ๐๘๗ - ๐๘๔๔๔๐๔

16 ๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำจืด ไม่มี ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี ไฟแสงสว่าง มี อื่นๆ บริเวณ ๒ ข้างทางเดินของท่าเรือ มี ร้านค้าหลากหลายให้บริกการอาทิเช่น ร้านอาหารทะเล, ร้านกาแฟสด, ร้าน อินเตอร์เน็ต, ร้านขายของที่ระลึก, ร้านขาย ผัก และเนื้อ ซึ่งสามารถจ่ายเสบียงเพิ่มเติม ได้ รวมไปถึงร้านสะดวกซื้อ 7 - Eleven

17 ข้อควรระมัดระวัง  ก่อนถึงบริเวณท่าเทียบเรือควรนำเรือด้วยความ ระมัดระวังเพราะมีการจราจรทางน้ำค่อนข้างหนาแน่น เนื่องจากจะมีเรือ รับ – ส่ง นักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทาง เข้า – ออก ท่าเทียบเรือตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ เวลาประมาณ ๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ ของทุกวัน  บริเวณใกล้กับท่าเทียบเรือกลุ่มซั้ง ทางกราบขวา การ นำเรือผู้นำเรือควรใช้ความระมัดระวัง  ปลายท่าเรือ มีลักษณะเป็นรูปตัว Y ผู้นำเรืออาจเกิด การสับสนในการนำเรือเข้าเทียบ ให้สังเกต ลักษณะท่า เทียบเรือจากหน้าจอเรดาร์ในระยะใกล้ ประกอบกับการ มองด้วยสายตา เพื่อตัดสินใจในการนำเรือเข้าเทียบท่า

18 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรืออ่าวบัง เบ้า เกาะช้าง. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. สำรวจโดย เรือ ต. ๑๑ วันที่ สำรวจ ๑๖ พ. ค. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม สำรวจเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google