งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า เกาะช้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า เกาะช้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า เกาะช้าง

2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. สำรวจโดย เรือ ต.๑๑ วันที่สำรวจ ๑๖ พ.ค.๕๔
๑. สำรวจโดย เรือ ต.๑๑ วันที่สำรวจ ๑๖ พ.ค.๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ/ลม/มาตราน้ำ/ข้างขึ้น-แรม สำรวจเวลา ๑๑๐๐ ขณะน้ำขึ้น ความสูงน้ำ ๑.๓ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด วัดความลึกน้ำจริงได้ ๔ เมตร ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ทะเลเรียบ ลมพัดเข้าหาท่าทิศ ๑๗๐ ความเร็ว ๒ นอต

3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง
แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๑๕๑, ๑๒๐, ๑๐๒, ๐๔๕ (อศ.) ตำบลที่ ท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า เกาะช้าง จว.ตราด แลต ๑๑ องศา ๕๘.๐๒ ลิปดา น. ลอง ๑๐๒ องศา ๑๙.๐๐ ลิปดา อ.

4 ภาพแสดงตำแหน่งท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า
เกาะช้าง อ่าวบังเบ้า

5 การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า
เข็ม ๒๙๐ เข็มที่ใช้ในการเข้าเทียบควรใช้เข็ม ๒๙๐ ท่าเรือเป็นลักษณะรูปตัว Y ความยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร กว้างหน้าท่า ด้านละ ๕๐ เมตร

6 การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า
หลักนำประภาคารสีขาวสูง ๑๕ เมตร ด้านขวามีกลุ่มซั้งจำนวนมาก เข็มที่ใช้ในการเข้าเทียบควรใช้เข็ม ๒๙๐

7 ถวายความเคารพศาลเสด็จเตี่ย ทาง กราบซ้าย ก่อนถึงท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า
การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า ถวายความเคารพศาลเสด็จเตี่ย ทาง กราบซ้าย ก่อนถึงท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า

8 ท่าเรือมีพุกสำหรับคล้องเชือก และยางกันกระแทกตลอดแนว
การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า ท่าเรือมีพุกสำหรับคล้องเชือก และยางกันกระแทกตลอดแนว

9 การนำเรือใช้กราบขวาเข้าเทียบ การนำเรือใช้กราบซ้ายเข้าเทียบ
การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า ฝั่ง การนำเรือใช้กราบขวาเข้าเทียบ การนำเรือใช้กราบซ้ายเข้าเทียบ

10 ลักษณะการเทียบและการคล้องเชือกหัวไกหัว

11 การคล้องเชือกท้ายไกท้าย

12 ๔.ข้อมูลท่าเรือ เป็นท่าเรือรูปตัว Y ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร หน้าท่ายาวด้านละประมาณ ๕๐ เมตร กว้างประมาณ ๗ เมตร มีความลึกหน้าท่าเฉลี่ย ๔ เมตร มีพุกสำหรับคล้องเชือก และยางกันกระแทกตลอดแนว

13 จุดสังเกตการนำเรือในเวลากลางคืน
ไฟแสงสว่างสีขาวบริเวณท่าเรือ ไฟไซเรนสีส้มบนประภาคาร เปิด ตั้งแต่ เวลา พระอาทิตย์ตก – 0100

14 ท่าเรือถ่ายจากฝั่ง

15 ๕.การติดต่อสื่อสาร วิทยุ ไม่มี โทรศัพท์ ผู้ใหญ่มานพ ๐๘๗-๐๘๔๔๔๐๔

16 ๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำจืด ไม่มี ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี
ท่อน้ำจืด ไม่มี ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี ไฟแสงสว่าง มี อื่นๆ บริเวณ ๒ ข้างทางเดินของท่าเรือ มีร้านค้าหลากหลายให้บริกการอาทิเช่นร้านอาหารทะเล, ร้านกาแฟสด, ร้านอินเตอร์เน็ต, ร้านขายของที่ระลึก, ร้านขายผัก และเนื้อ ซึ่งสามารถจ่ายเสบียงเพิ่มเติมได้ รวมไปถึงร้านสะดวกซื้อ 7 - Eleven

17 ข้อควรระมัดระวัง ก่อนถึงบริเวณท่าเทียบเรือควรนำเรือด้วยความระมัดระวังเพราะมีการจราจรทางน้ำค่อนข้างหนาแน่นเนื่องจากจะมีเรือ รับ – ส่ง นักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทาง เข้า – ออก ท่าเทียบเรือตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ ของทุกวัน บริเวณใกล้กับท่าเทียบเรือกลุ่มซั้ง ทางกราบขวา การนำเรือผู้นำเรือควรใช้ความระมัดระวัง ปลายท่าเรือ มีลักษณะเป็นรูปตัว Y ผู้นำเรืออาจเกิดการสับสนในการนำเรือเข้าเทียบ ให้สังเกต ลักษณะท่าเทียบเรือจากหน้าจอเรดาร์ในระยะใกล้ ประกอบกับการมองด้วยสายตา เพื่อตัดสินใจในการนำเรือเข้าเทียบท่า

18 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า เกาะช้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google