งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรือสถานี เรือละงู เรือ ต. ๒๒๐ เข้าราชการทรภ. ๓ ต. ค. ๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรือสถานี เรือละงู เรือ ต. ๒๒๐ เข้าราชการทรภ. ๓ ต. ค. ๕๓."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรือสถานี เรือละงู เรือ ต. ๒๒๐ เข้าราชการทรภ. ๓ ต. ค. ๕๓

2

3 หลัก นำหน้า หลักนำ หลัง

4 ท่าเทียบเรือสถานีเรือละงู

5 ภาพ บก. สถานี เรือละงู

6 นป. สอ. รฝ. ๔๕๒ สถานีเรือ ละงู ฉก. กร. ๓๖๑ หน่วยงานใน บริเวณใกล้เคียง

7 ก่อนถึงบริเวณทุ่นไฟปากร่อง เข้าร่องน้ำ บุโบย จะมี ลอบดักปลา เป็นจำนวนมาก ในช่วงเวลาน้ำขึ้น จะอยู่ปริ่มน้ำ สังเกตได้ ยาก โดยเฉพาะ ด้านปลายของลอบที่หัน เข้าหาฝั่งนั้นจะวางไว้เป็นทางยาว ควรนำ เรือด้วยความระมัดระวัง และหาก จำเป็นต้องนำเรือผ่าน ควรนำเรือตัดผ่านแต่ เนิ่น ๆ ควรนำเรือให้อยู่กลางร่องน้ำ โดยใช้ หลักนำ เนื่องจาก บริเวณนอกร่องน้ำ ด้านขวาจะตื้นมาก และด้านซ้ายจะมีโขดหิน มีหลักแสดงเขตน้ำตื้นแจ้งไว้ ให้ระมัดระวัง เรือประมงขนาดเล็ก ( เรือ หางยาวและเรือหัวโทง ) สัญจร เนื่องจากมี ท่าเทียบเรือประมงบุโบยทางด้านกราบขวา และในบางครั้ง อาจมีการวางอวนถ่วงไว้ กลางร่อง ข้อควรระมัดระวัง

8 แนวร่องน้ำ ฝั่งซ้าย แนวร่องน้ำ ฝั่งขวา แนวร่องน้ำทั้ง ๒ ฝั่ง

9 ตย. ลอบดักปลา ที่วาง อยู่หน้าร่องน้ำ

10 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรือสถานี เรือละงู เรือ ต. ๒๒๐ เข้าราชการทรภ. ๓ ต. ค. ๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google