งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรือสถานีเรือละงู เรือ ต.๒๒๐ เข้าราชการทรภ.๓ ต.ค.๕๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรือสถานีเรือละงู เรือ ต.๒๒๐ เข้าราชการทรภ.๓ ต.ค.๕๓"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรือสถานีเรือละงู เรือ ต.๒๒๐ เข้าราชการทรภ.๓ ต.ค.๕๓
เรือ ต.๒๒๐ เข้าราชการทรภ.๓ ต.ค.๕๓

2

3 หลักนำหลัง หลักนำหน้า

4 ท่าเทียบเรือสถานีเรือละงู

5 ภาพ บก.สถานีเรือละงู

6 หน่วยงานในบริเวณใกล้เคียง
สถานีเรือละงู นป.สอ.รฝ.๔๕๒ ฉก.กร.๓๖๑

7 ข้อควรระมัดระวัง ก่อนถึงบริเวณทุ่นไฟปากร่อง เข้าร่องน้ำบุโบย จะมี ลอบดักปลา เป็นจำนวนมาก ในช่วงเวลาน้ำขึ้น จะอยู่ปริ่มน้ำ สังเกตได้ยาก โดยเฉพาะ ด้านปลายของลอบที่หันเข้าหาฝั่งนั้นจะวางไว้เป็นทางยาว ควรนำเรือด้วยความระมัดระวัง และหากจำเป็นต้องนำเรือผ่าน ควรนำเรือตัดผ่านแต่เนิ่น ๆ ควรนำเรือให้อยู่กลางร่องน้ำ โดยใช้หลักนำ เนื่องจาก บริเวณนอกร่องน้ำ ด้านขวาจะตื้นมาก และด้านซ้ายจะมีโขดหิน มีหลักแสดงเขตน้ำตื้นแจ้งไว้ ให้ระมัดระวัง เรือประมงขนาดเล็ก (เรือหางยาวและเรือหัวโทง)สัญจร เนื่องจากมีท่าเทียบเรือประมงบุโบยทางด้านกราบขวา และในบางครั้ง อาจมีการวางอวนถ่วงไว้กลางร่อง

8 แนวร่องน้ำทั้ง ๒ ฝั่ง แนวร่องน้ำฝั่งซ้าย แนวร่องน้ำฝั่งขวา

9 ตย. ลอบดักปลา ที่วางอยู่หน้าร่องน้ำ

10 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรือสถานีเรือละงู เรือ ต.๒๒๐ เข้าราชการทรภ.๓ ต.ค.๕๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google