งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ - ระบบสารสนเทศ - เครือข่ายระบบสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ - ระบบสารสนเทศ - เครือข่ายระบบสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การรักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ - ระบบสารสนเทศ - เครือข่ายระบบสารสนเทศ

3 กล่าวทั่วไป - กำหนดหลักการ / มาตรการ - ป้องกันข้อมูลรั่วไหล - ป้องกันการจารกรรม - ป้องกันการก่อวินาศกรรม - กำหนดสิทธิ์เข้าถึงระบบสารสนเทศกล่าวทั่วไป - กำหนดหลักการ / มาตรการ - ป้องกันข้อมูลรั่วไหล - ป้องกันการจารกรรม - ป้องกันการก่อวินาศกรรม - กำหนดสิทธิ์เข้าถึงระบบสารสนเทศ

4 การรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับบุคคล - คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม - ระเบียบรปภ. แห่งชาติปี 2517 - ระเบียบการรักษาความลับทาง ราชการปี 2544

5 การรักษาความปลอดภัย สถานที่ - มาตรการรปภ. สถานที่ - กำหนดพื้นที่รปภ. - จัดทำแผนเตรียมรับ สถานการณ์ต่างๆ - จัดสถานที่สำรองการ ดำเนินการระบบ IT

6 การรักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ - จัดมาตรการรปภ. ระบบ IT - จัดทำระบบสำรอง & การกู้คืน สภาพ - จัดทำแผนสำรอง & การกู้คืนสภาพ - จัดทำแผนการป้องกันความลับ ข้อมูล

7 - การรปภ. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ - กำหนดระเบียบการใช้ฯ - การรปภ. ฐานข้อมูล - จัดทำเอกสารประกอบ

8 การรักษาความ ปลอดภัย ในการพัฒนาระบบ สารสนเทศ ในการพัฒนาระบบ สารสนเทศ - มาตรการที่เหมาะสม - ทดสอบ - ปฎิบัติตามระเบียบรปภ. ฯ

9 การปฎิบัติเมื่อเกิดการ ละเมิด การปฎิบัติเมื่อเกิดการ ละเมิด การรปภ. ระบบ สารสนเทศ การรปภ. ระบบ สารสนเทศ - รายงานผู้รับผิดชอบ - สำรวจความเสียหาย - ดำเนินการสอบสวน - แก้ไขข้อบกพร่อง - ดำเนินคดีตามกฎหมาย

10

11 Work Group 1. มาตรการสำหรับการรปภ. พื้นที่ห้อง Server & Network Equipment 2. มาตรการสำหรับการรปภ.Server 3. มาตรการรปภ. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสื่อสาร 4. มาตรการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 5. มาตรการรปภ. ข้อมูล *************************************


ดาวน์โหลด ppt การรักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ - ระบบสารสนเทศ - เครือข่ายระบบสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google