งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ปัญหาของการรับ และการเชื่อมต่อ ของระบบเครือข่าย ภาคผนวก A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ปัญหาของการรับ และการเชื่อมต่อ ของระบบเครือข่าย ภาคผนวก A."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ปัญหาของการรับ และการเชื่อมต่อ ของระบบเครือข่าย ภาคผนวก A

2 การป้องกันในการเกิดปัญหาในระบบ เครือข่าย 1. การเก็บเอกสารต่างๆของระบบเครือข่าย 2. การใช้การป้องกันรักษาสภาพ 3. การวางสาย 4. การทำงานกับ wireless 5. เครื่องจ่ายไฟสำรอง การป้องกัน การเกิดปัญหา การป้องกัน การเกิดปัญหา

3 การหาสาเหตุของปัญหาเพื่อเอามา แก้ปัญหาเป็นอันดับแรก  การใช้ Microsoft System Information  การตรวจสอบเครื่องมือ  การดูทรัพยากรของ อุปกรณ์  การดูส่วนประกอบต่างๆ  การมองดูสภาพแวดล้อม ของซอฟแวร์  การตั้งค่าของ อินเตอร์เน็ต การค้นหาปัญหา  การค้นหาปัญหา  การหาสาเหตุของปัญหาสำหรับ คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง  การมีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หลายเครื่อง  การตรวจสอบปัญหาของ เครื่องคอมพิวเตอร์  การใช้ System Monitor  การใช้  การใช้ Network Troubleshooter

4 การตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายและ ซอฟแวร์เครือข่าย ปัญหาที่เกิดจากการ์ดแลน  ปัญหาที่เกิดจากการ์ดแลน  การตรวจสอบใน Device Manager  การตรวจสอบการตั้งค่าระบบ เครือข่าย  ปัญหาที่เกิดจากโปรโตคอล  ปัญหาที่เกิดจากสายสัญญาณ  การตรวจสอบสายโทรศัพท์  ข้อพิจารณาสายโคแอ็ก เชียล  ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสายคู่บิด เกลียว  พิจารณาปัญหาที่ฮับ ตรวจ bottlenecks  ตรวจ bottlenecks

5 การตรวจสอบปัญหาของอุปกรณ์เสริม ปัญหาของอุปกรณ์เสริม การตรวจสอบปัญหาการ พิมพ์บนเครือข่าย  การตรวจสอบปัญหาการ พิมพ์บนเครือข่าย  การตรวจสอบการพิมพ์ โดยทั่วไป  การตรวจสอบเครือข่าย เครื่องพิมพ์  การแก้ข้อผิดพลาด Spool32  ปัญหาที่เกิดกับระยะการ เชื่อมต่อ  ด้านการพิมพ์และการ เชื่อมต่อ  ความผิดพลาด 645 กับ การเชื่อมต่อเครือข่าย  ปัญหาเมื่อทำการเชื่อมต่อ  เมื่อติดต่อไปยัง ISPs

6 ลักษณะของปัญหา ความเสียหายที่ไม่แน่นอนของคอมพิวเตอร์ ความต่างกันของการ์ดหรือไดร์ฟเวอร์อื่นๆ ข้อบกพร่องของข้อมูล ปัญหาด้านการพิมพ์และจอภาพ ผู้ดูแลเครือข่ายหยุดการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ ความช้าของระบบ ปัญหากับระบบจอแสดงผล การแก้ปัญหาการแชร์

7 การแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ และการตั้งค่าเครื่องมือ Windows 98 และ XP มีโปรแกรม ช่วยให้คุณตรวจสอบระบบ โดยเมื่อค่าที่ตั้ง ไว้มีปัญหา ระบบจะคืนค่าเริ่มต้นออกมาได้ แน่นอนคุณต้องปิดระบบเพื่อค้นหา และคุณ ต้องตั้งค่าที่มีปัญหา ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษ ของในระบบ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อระบบ คอมพิวเตอร์ของคุณและเครือข่าย คุณสามารถตั้งค่าตามระบบได้ดังนี้ - System.ini - Boot.ini - Win.ini - โปรแกรมเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ - สภาพแวดล้อมและระบบภายในการตั้ง ค่า ( ใน Windows XP)

8 ปัญหาพื้นฐานของ Macs ปัญหาที่จะเกิดจากระบบปฏิบัติการ ส่วนมาก มักจะเกิดขึ้น ถ้าคุณใช้เครือข่าย Apple Share กับ Mac ในคอมพิงเตอร์ทั้งหมด ถ้าปัญหาที่เกิด กับ Apple Share หรือกับคอมพิวเตอร์ Mac มักจะเป็นปัญหาที่เกิดกับการรวมเครือข่าย ซึ่งจะ มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อคุณไปที่ www.apple.com คุณควรใช้ ping ในการแก้ปัญหาเบื้องต้น กับเครือข่าย เพื่อให้แน่ใจในการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ อาจมีตัว แปรอื่น มาเกี่ยวข้อง ถ้า ping ไม่ทำงาน คุณควรเช็ค สาย การ์ดเครือข่าย ฮับ หรือสวิตช์ อื่นๆ

9 ปัญหาของ Linux  www.linuxquestions.o rg  www.ibiblio.org/pub/ Linux/docs  www.cnet.com  www.linuxreinstall.co m/debian.htm  www.linuxreinstall.co m/suse.htm  www.linux-mag.com

10 จบ... ภาคผนวก A


ดาวน์โหลด ppt การแก้ปัญหาของการรับ และการเชื่อมต่อ ของระบบเครือข่าย ภาคผนวก A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google