งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 สรุปผลการเฝ้าระวังร้านค้าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖
พบการกระทำผิด สุ่มตรวจ เทศกาลปีใหม่ ๒๐ ร้าน ๘ ร้าน เทศกาลสงกรานต์ ๑๖ ร้าน ๙ ร้าน วันมาฆบูชา ๖ ร้าน ๒ ร้าน วันวิสาขบูชา ๑๑ ร้าน ๙ ร้าน วันอาสาฬหบูชา ๘ ร้าน ๒ ร้าน วันเข้าพรรษา ๘ ร้าน ๑ ร้าน

3 ผลการออกเฝ้าระวังร้านค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖
ผลการออกเฝ้าระวังร้านค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖ สุ่มตรวจ พบการกระทำผิด ร้านค้า ๒๐ ร้าน ๘ ร้าน ร้านค้าในสถานีบริการน้ำมัน ถนนสายหลัก ๒ ร้าน ร้านค้าในสถานีบริการน้ำมัน ถนนสายรอง ๔ ร้าน ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านขายยา ๑ ร้าน ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๑ ร้าน ขายน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุขวด

4 ผลการออกเฝ้าระวังร้านค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖
ผลการออกเฝ้าระวังร้านค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖

5 ร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปั๊มน้ำมัน ( ปั๊มหลอด ) ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม

6

7 อำเภอเมือง ร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปั๊มน้ำมัน ( ปั๊มหลอด ) ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง

8 อำเภอเมือง ร้านสุราไทย ( ซอย ๔ ) หน้าศาลจังหวัดนครปฐม โฆษณาเบียร์ช้างเอ๊กพอร์ต ร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ริมคลองเจดีย์บูชา โฆษณาเบียร์ช้างเอ๊กพอร์ต

9 ผลการออกเฝ้าระวังร้านค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖
ผลการออกเฝ้าระวังร้านค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖ ร้านค้าในสถานีบริการน้ำมัน ถนนสายรอง จำนวน ๔ ร้าน

10 ผลการออกเฝ้าระวังร้านค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖
ผลการออกเฝ้าระวังร้านค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖ ร้านค้าในสถานีบริการน้ำมัน ถนนสายรอง จำนวน ๔ ร้าน

11 ผลการออกเฝ้าระวังร้านค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖
ผลการออกเฝ้าระวังร้านค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านขายยา จำนวน ๑ ร้าน

12 ผลการออกเฝ้าระวังร้านค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖
ผลการออกเฝ้าระวังร้านค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขายน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุขวด ในร้านค้า จำนวน ๑ ร้าน

13 สรุปผลการบังคับใช้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖
สรุปผลการบังคับใช้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖ ผลการจับกุม ๗๘ ราย จากสถานีตำรวจภูธรทั้งหมด ๕ แห่ง ดังนี้ สภ. พุทธมณฑล ๕๕ ราย สภ.โพธิ์แก้ว ๑๑ ราย สภ. โพรงมะเดื่อ ๕ ราย สภ. สามควายเผือก ๕ ราย สภ. เมืองนครปฐม ๒ ราย

14 สรุปผลการบังคับใช้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖
สรุปผลการบังคับใช้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖ กระทำความผิด ดี่มขณะโดยสารรถ ๖๐ ราย ดื่มในสถานที่ราชการ ๓ ราย ดื่มในวัด ๒ ราย จำหน่ายนอกเวลา ๗ ราย จำหน่ายให้บุคคลอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบรูณ์ ๒ ราย จำหน่ายโดยการลดราคา ๓ ราย จำหน่ายในวันมาฆบูชา ๑ ราย

15 สงกรานต์ถนนต้นสนปลอดเหล้า ปี ๒๕๕๖

16 ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๖

17 ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๖

18 ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๖

19 จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖ อำเภอกำแพงแสน
สรุปผลการเฝ้าระวังร้านค้าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖ อำเภอกำแพงแสน สุ่มตรวจร้านค้าจำนวน ๘ ร้าน ไม่พบกระทำผิด ในวันมาฆบูชา

20 อำเภอกำแพงแสน

21 อำเภอนครชัยศรี สุ่มตรวจร้านค้า ๙ ร้าน พบการกระทำผิด ๕ ราย วันมาฆบูชา ขายในวันมาฆบูชา ๑ ราย ป้ายโฆษณา ๔ ราย สุ่มตรวจร้านค้า ๑๗ ร้าน ไม่พบการกระทำผิด วันวิสาขบูชา สุ่มตรวจร้านค้า วันอาสาฬหบูชา ๘ ร้าน ไม่พบการกระทำผิด วันเข้าพรรษา ๑๖ ร้าน

22 อำเภอนครชัยศรี ผิดพรบ.แอลกอฮอล์ (มาตรา ๓๒) โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๔ ร้าน

23 อำเภอนครชัยศรี สถานประกอบการ ผลการดำเนินงาน ผลการ ดำเนินงาน พบ ไม่พบ
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา สถานประกอบการ ผลการดำเนินงาน ผลการ ดำเนินงาน พบ ไม่พบ ร้านอาหาร 15* ร้านโชว์ฮ่วย ร้านชำ 6 ร้านโชว์ฮ่วย ร้านชำ 15 มินิมาร์ท 1 ผับบาร์ ร้านขายส่ง อื่น (ยาดอง) รวม 8 16 หมายเหตุ * พบการนำสุรามาดื่มในร้าน แห่ง แจ้งว่านำมาเอง

24 อำเภอนครชัยศรี

25 อำเภอนครชัยศรี

26 สุ่มตรวจ พบการกระทำผิด เทศกาลสงกรานต์ ๔๑ ราย วันมาฆบูชา ๑๑ ร้าน ๑ ร้าน
อำเภอพุทธมณฑล สุ่มตรวจ พบการกระทำผิด เทศกาลสงกรานต์ ๔๑ ราย วันมาฆบูชา ๑๑ ร้าน ๑ ร้าน วันวิสาขบูชา ๑๕ ร้าน ร้าน วันอาสาฬหบูชา ๑๑ ร้าน ๒ ร้าน วันเข้าพรรษา ๗ ร้าน ร้าน เปรียบเทียบปรับรายละ ๓,๐๐๐ บาท

27 อำเภอสามพราน

28 อำเภอสามพราน


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google