งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำแพงแสน เมืองนครปฐม บางเลน ดอนตูม พุทธมณฑล สามพราน พื้นที่น้ำท่วม วันที่ 23 ต. ค. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำแพงแสน เมืองนครปฐม บางเลน ดอนตูม พุทธมณฑล สามพราน พื้นที่น้ำท่วม วันที่ 23 ต. ค. 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำแพงแสน เมืองนครปฐม บางเลน ดอนตูม พุทธมณฑล สามพราน พื้นที่น้ำท่วม วันที่ 23 ต. ค. 2554

2 คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมหาก ระดับน้ำเพิ่มขึ้น จากวันที่ 23 ต. ค. 2554 10 ซม. กำแพงแสน เมืองนครปฐม บางเลน ดอนตูม พุทธมณฑล สามพราน

3 คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมหาก ระดับน้ำเพิ่มขึ้น จากวันที่ 23 ต. ค. 2554 20 ซม. กำแพงแสน เมืองนครปฐม บางเลน ดอนตูม พุทธมณฑล สามพราน

4 คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมหาก ระดับน้ำเพิ่มขึ้น จากวันที่ 23 ต. ค. 2554 30 ซม. กำแพงแสน เมืองนครปฐม บางเลน ดอนตูม พุทธมณฑล สามพราน

5 คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมหาก ระดับน้ำเพิ่มขึ้น จากวันที่ 23 ต. ค. 2554 40 ซม. กำแพงแสน เมืองนครปฐม บางเลน ดอนตูม พุทธมณฑล สามพราน

6 คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมหาก ระดับน้ำเพิ่มขึ้น จากวันที่ 23 ต. ค. 2554 50 ซม. กำแพงแสน เมืองนครปฐม บางเลน ดอนตูม พุทธมณฑล สามพราน

7 คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมหาก ระดับน้ำเพิ่มขึ้น จากวันที่ 23 ต. ค. 2554 60 ซม. กำแพงแสน เมืองนครปฐม บางเลน ดอนตูม พุทธมณฑล สามพราน

8 คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมหาก ระดับน้ำเพิ่มขึ้น จากวันที่ 23 ต. ค. 2554 70 ซม. กำแพงแสน เมืองนครปฐม บางเลน ดอนตูม พุทธมณฑล สามพราน

9 คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมหาก ระดับน้ำเพิ่มขึ้น จากวันที่ 23 ต. ค. 2554 80 ซม. กำแพงแสน เมืองนครปฐม บางเลน ดอนตูม พุทธมณฑล สามพราน

10 คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมหาก ระดับน้ำเพิ่มขึ้น จากวันที่ 23 ต. ค. 2554 90 ซม. กำแพงแสน เมืองนครปฐม บางเลน ดอนตูม พุทธมณฑล สามพราน

11 คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมหาก ระดับน้ำเพิ่มขึ้น จากวันที่ 23 ต. ค. 2554 100 ซม. กำแพงแสน เมืองนครปฐม บางเลน ดอนตูม พุทธมณฑล สามพราน

12 คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมหาก ระดับน้ำเพิ่มขึ้น จากวันที่ 23 ต. ค. 2554 110 ซม. กำแพงแสน เมืองนครปฐม บางเลน ดอนตูม พุทธมณฑล สามพราน

13 คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมหาก ระดับน้ำเพิ่มขึ้น จากวันที่ 23 ต. ค. 2554 120 ซม. กำแพงแสน เมืองนครปฐม บางเลน ดอนตูม พุทธมณฑล สามพราน

14 คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมหาก ระดับน้ำเพิ่มขึ้น จากวันที่ 23 ต. ค. 2554 130 ซม. กำแพงแสน เมืองนครปฐม บางเลน ดอนตูม พุทธมณฑล สามพราน

15 คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมหาก ระดับน้ำเพิ่มขึ้น จากวันที่ 23 ต. ค. 2554 140 ซม. กำแพงแสน เมืองนครปฐม บางเลน ดอนตูม พุทธมณฑล สามพราน

16 คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมหาก ระดับน้ำเพิ่มขึ้น จากวันที่ 23 ต. ค. 2554 150 ซม. กำแพงแสน เมืองนครปฐม บางเลน ดอนตูม พุทธมณฑล สามพราน


ดาวน์โหลด ppt กำแพงแสน เมืองนครปฐม บางเลน ดอนตูม พุทธมณฑล สามพราน พื้นที่น้ำท่วม วันที่ 23 ต. ค. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google