งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานน่ามอง. บ้านพักน่าอยู่ หลังบ้านมีผัก สวนครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานน่ามอง. บ้านพักน่าอยู่ หลังบ้านมีผัก สวนครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานน่ามอง

2 บ้านพักน่าอยู่

3 หลังบ้านมีผัก สวนครัว

4 ร่วมสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลตำบล สันพระเนตร ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร

5 ร่วมงานประเพณีเลี้ยงผีฝาย ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัด โดยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

6 ร่วมงานเทศบาลตำบลสันพระเนตรส่งประกวดลูกโลกสี เขียว

7 ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการประมงและประมงอำเภอ จอมทอง ประชุมชี้แจงมาตรการการทำการประมงช่วงฤดู ปลาน้ำจืดไข่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแปะ

8 ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

9 จับกุมผู้กระทำความผิดเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ ( จิบ ) บริเวณแม่น้ำปิง จ. ชม.

10 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานประมงจังหวัดลำพูนรื้อ ถอนทำลายเครื่องมือจิบบริเวณแม่น้ำปิงเขต อ. บ้านโอ่ง จ. ลำพูน

11 จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง บริเวณลำน้ำแม่งัด บ้านประดู่ ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

12 ขึ้นทะเบียนเรือชาวประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ ชล

13 โครงการ / กิจกรรม แผน ( ครั้ง / วัน ) ผล ( ครั้ง / วัน ) ผลคดี คดี / ราย ทั้งปี เดือนนี้ ( มิ. ย.) สะสม เดือนนี้ ( มิ. ย.) สะสม เดือน นี้ ( มิ. ย. ) ควบคุมการทำประมง 46/1385/1535/11 3 5/1512/1 4 4/64/6 รวม 46/1385/1535/11 3 5/1512/1 4 4/64/6 แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน กิจกรรมควบคุม การประมง

14 หมายเหตุ ๑. ตรวจทำลายเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ บริเวณลำน้ำล้อง เขตตำบลสันโป่ง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ จำนวน ๑๐ แห่ง ๑๐ ปาก ตามบันทึกประจำวัน ลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๒๖ ต. ค. ๕๔ สภ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ๒. ตรวจทำลายเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ ( จิบ ) บริเวณแม่น้ำปิง เขตตำบลสบเตี๊ยะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ จำนวน ๔ แห่ง ๑๑ ปาก ตามบันทึกประจำวัน ลำดับที่ ๗ วันที่ ๒๓ ต. ค. ๕๔ สภ. แม่จอมทอง จ. เชียงใหม่ ๓. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการ ประมง นายจันทร์ ต๊ะมัง บริเวณแม่น้ำปิง บ้านพุทธิ นิมิต ม. ๑๘ ต. สบเตี๊ยะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อที่ ๖ ลงวันที่ ๒๐ ม. ค. ๕๕ คดีที่ ๑๖ / ๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๖ / ๕๕ พ. ต. ท. ประพัฒน์ เจ้าของคดี ๔. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้วัตถุระเบิดทำการ ประมง นายวิทยา อินตาลา และนายชำนาญ ปันใจ บริเวณแม่น้ำปิง บ. ห้วยมะควัด ต. แม่สอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อที่ ๖ ลง วันที่ ๑๐ ก. พ. ๕๕ คดีที่ ๔๔ / ๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๒๔ / ๕๕ พ. ต. ท. วิเชียร คำเสาร์ เจ้าของคดี

15 ๕. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการ ประมง นายบุญทรัพย์ ทิศยานะ บริเวณลำน้ำแม่งัด บ้าน ห้วยงู ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. โหล่ง ขอด จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ ก. พ. ๕๕ คดีที่ ๓๐ / ๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๑๑ / ๕๕ ร. ต. อ. วารินทร์ เล็นคำ เจ้าของคดี ๖. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้ยาเบื่อเมาประเภทโลติ่น ( หางไหล ) ทำการประมง นายบุญเริ่ม วีระพันธ์นันติ บริเวณแม่น้ำปิง บ้านห้วยโจ้ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อที่ ๖ ลง วันที่ ๙ มี. ค. ๕๕ คดีที่ ๖๕ / ๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๓๖ / ๕๕ พ. ต. ท. วิเชียร คำเสาร์ เจ้าของคดี ๗. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการ ประมง นายจำลอง ชินชัย บริเวณลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าจี้ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อที่ ๔ ลงวันที่ ๒๐ มี. ค. ๕๕ คดี ที่ ๑๓๑ / ๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๗๔ / ๕๕ พ. ต. ท. นิคม จอมเสือ เจ้าของคดี ๘. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการ ประมง นายถนัด วงษ์หาญ และ นางศรีจันทร์ วงษ์หาญ บริเวณแม่น้ำปิง บ้านแม่ก๊า ต. แม่ก๊า อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อที่ ๓ ลง วันที่ ๒๐ เม. ย. ๕๕ คดีที่ ๑๘๙ / ๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๗๒ / ๕๕ พ. ต. ท. กิตติสัณห์ วิเชียรศรี เจ้าของคดี

16 ๙. จับผู้กระทำความผิดเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์ น้ำ ( จิบ ) นายอาทร ใจยา บริเวณแม่น้ำปิง เขต ต. สบเตี๊ยะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. แม่จอมทอง จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อที่ ๑ วันที่ ๖ มิ. ย. ๕๕ คดีที่ ๑๖๔ / ๕๕ พ. ต. ท. วิเชียร คำเสาร์ เจ้าของคดี ๑๐. จับผู้กระทำความผิดเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์ น้ำ ( จิบ ) นายดวงจันทร์ แก้วสุวรรณ บริเวณแม่น้ำปิง เขต ต. สบเตี๊ยะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อที่ ๑ วันที่ ๑๒ มิ. ย. ๕๕ คดีที่ ๑๗๒ / ๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๙๖ / ๕๕ พ. ต. ท. ประสิทธิ์ คำวงค์ษา เจ้าของคดี ๑๑. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการ ประมง นายไพบูรณ์ แสงกาคำ, นายสงบ สุภา บริเวณ ลำน้ำแม่งัด บ้านประดู่ ต. แม่ปั๋ง อ. พร้าว จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. โหล่งขอด จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อที่ ๔ ลงวันที่ ๑๕ มิ. ย. ๕๕ คดีที่ ๙๓ / ๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๓๒ / ๕๕ ร. ต. ท. สิริโรจน์ มงคลอัมพร เจ้าของคดี ๑๒. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการ ประมง นายดำรงศักดิ์ นิลปวน, นายวีรพันธ์ สุคำภิรักษ์ บริเวณลำน้ำแม่งัด บ้านประดู่ ต. แม่ปั๋ง อ. พร้าว จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. โหล่งขอด จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อที่ ๕ ลง วันที่ ๑๕ มิ. ย. ๕๕ คดีที่ ๙๔ / ๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๓๓ / ๕๕ ร. ต. ท. สิริโรจน์ มงคลอัมพร เจ้าของคดี


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานน่ามอง. บ้านพักน่าอยู่ หลังบ้านมีผัก สวนครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google