งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานน่ามอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานน่ามอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานน่ามอง

2 บ้านพักน่าอยู่

3 หลังบ้านมีผักสวนครัว

4 ร่วมสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลตำบลสันพระเนตร
ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร

5 ร่วมงานประเพณีเลี้ยงผีฝาย ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัด
โดยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

6 ร่วมงานเทศบาลตำบลสันพระเนตรส่งประกวดลูกโลกสีเขียว

7 ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการประมงและประมงอำเภอจอมทอง ประชุมชี้แจงมาตรการการทำการประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดไข่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแปะ

8 ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ตำบลลวงเหนือ
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

9 จับกุมผู้กระทำความผิดเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ(จิบ) บริเวณแม่น้ำปิง จ.ชม.

10 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานประมงจังหวัดลำพูนรื้อถอนทำลายเครื่องมือจิบบริเวณแม่น้ำปิงเขต อ.บ้านโอ่ง จ.ลำพูน

11 จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง บริเวณลำน้ำแม่งัด
จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง บริเวณลำน้ำแม่งัด บ้านประดู่ ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

12 ขึ้นทะเบียนเรือชาวประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

13 กิจกรรมควบคุมการประมง
แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมควบคุมการประมง โครงการ/กิจกรรม แผน (ครั้ง/วัน) ผล ผลคดี คดี/ราย ทั้งปี เดือนนี้ (มิ.ย.) สะสม ควบคุมการทำประมง 46/138 5/15 35/113 12/14 4/6 รวม

14 หมายเหตุ ๑. ตรวจทำลายเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ บริเวณลำน้ำล้อง เขตตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑๐ แห่ง ๑๐ ปาก ตามบันทึกประจำวัน ลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๔ สภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๒. ตรวจทำลายเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ(จิบ) บริเวณแม่น้ำปิง เขตตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน ๔ แห่ง ๑๑ ปาก ตามบันทึกประจำวัน ลำดับที่ ๗ วันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๔ สภ.แม่จอมทอง จ.เชียงใหม่ ๓. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง นายจันทร์ ต๊ะมัง บริเวณแม่น้ำปิง บ้านพุทธินิมิต ม.๑๘ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ส่ง สภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่ ๖ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค.๕๕ คดีที่ ๑๖/๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๖/๕๕ พ.ต.ท.ประพัฒน์ เจ้าของคดี ๔. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้วัตถุระเบิดทำการประมง นายวิทยา อินตาลา และนายชำนาญ ปันใจ บริเวณแม่น้ำปิง บ.ห้วยมะควัด ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ส่ง สภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่ ๖ ลงวันที่ ๑๐ ก.พ.๕๕ คดีที่ ๔๔/๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๒๔/๕๕ พ.ต.ท.วิเชียร คำเสาร์ เจ้าของคดี

15 ๕. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง นายบุญทรัพย์ ทิศยานะ บริเวณลำน้ำแม่งัด บ้านห้วยงู ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ.โหล่งขอด จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ.๕๕ คดีที่ ๓๐/๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๑๑/๕๕ ร.ต.อ.วารินทร์ เล็นคำ เจ้าของคดี ๖. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้ยาเบื่อเมาประเภทโลติ่น(หางไหล) ทำการประมง นายบุญเริ่ม วีระพันธ์นันติ บริเวณแม่น้ำปิง บ้านห้วยโจ้ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ ส่ง สภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่ ๖ ลงวันที่ ๙ มี.ค.๕๕ คดีที่ ๖๕/๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๓๖/๕๕ พ.ต.ท.วิเชียร คำเสาร์ เจ้าของคดี ๗. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง นายจำลอง ชินชัย บริเวณลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าจี้ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่ ๔ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค.๕๕ คดีที่ ๑๓๑/๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๗๔/๕๕ พ.ต.ท.นิคม จอมเสือ เจ้าของคดี ๘.จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง นายถนัด วงษ์หาญ และ นางศรีจันทร์ วงษ์หาญ บริเวณแม่น้ำปิง บ้านแม่ก๊า ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ เม.ย.๕๕ คดีที่ ๑๘๙/๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๗๒/๕๕ พ.ต.ท.กิตติสัณห์ วิเชียรศรี เจ้าของคดี

16 ๙.จับผู้กระทำความผิดเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ(จิบ)นายอาทร ใจยา บริเวณแม่น้ำปิง เขต ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ส่ง สภ.แม่จอมทอง จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่ ๑ วันที่ ๖ มิ.ย. ๕๕ คดีที่ ๑๖๔/๕๕ พ.ต.ท. วิเชียร คำเสาร์ เจ้าของคดี ๑๐.จับผู้กระทำความผิดเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ(จิบ)นายดวงจันทร์ แก้วสุวรรณ บริเวณแม่น้ำปิง เขต ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ส่ง สภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่ ๑ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๕๕ คดีที่ ๑๗๒/๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๙๖/๕๕ พ.ต.ท. ประสิทธิ์ คำวงค์ษา เจ้าของคดี ๑๑. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง นายไพบูรณ์ แสงกาคำ , นายสงบ สุภา บริเวณลำน้ำแม่งัด บ้านประดู่ ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ.โหล่งขอด จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่ ๔ ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๕ คดีที่ ๙๓/๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๓๒/๕๕ ร.ต.ท.สิริโรจน์ มงคลอัมพร เจ้าของคดี ๑๒.จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง นายดำรงศักดิ์ นิลปวน , นายวีรพันธ์ สุคำภิรักษ์ บริเวณลำน้ำแม่งัด บ้านประดู่ ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ.โหล่งขอด จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่ ๕ ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๕ คดีที่ ๙๔/๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๓๓/๕๕ ร.ต.ท.สิริโรจน์ มงคลอัมพร เจ้าของคดี


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานน่ามอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google