งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
Green:สีเขียว แห่งขุนเขาพะโต๊ะ

2 ชุมพร ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

3 ดินแดนแห่งภูเขาเขียว
คำขวัญอำเภอพะโต๊ะ เที่ยวล่องแพ ดินแดนแห่งภูเขาเขียว แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนามผลไม้

4 โรงพยาบาลพะโต๊ะ ที่ตั้ง เลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จำนวนเตียง ๓๐ เตียง รับผิดชอบประชากร ๒๒,๐๐๐ คน มีพื้นที่ ๘ ไร่ จำนวนผู้มารับบริการเฉลี่ย ๑๓๒ คน/วัน จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ๙๓ คน

5 กิจกรรม GREEN&CLEAN

6 นโยบาย GREEN & CLEAN 1.โรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2.เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตัวเป็นต้นแบบที่ดีในการลดโลกร้อน 3.พัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการทำงานและการให้บริการ 4. ให้มีการพัฒนาหน่วยงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน 5. ให้มีการผสมผสานกิจกรรมเชื่อมโยงกับชุมชน 6. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน

7 G : Garbage การจัดการขยะ
ใช้หลักการ 1A-3Rs 1Avoid หลีกเลี่ยง งด ละ เลิก กิจกรรม งดใช้สเปรย์ ทุกชนิด งดใช้กล่องโฟม

8 ใช้สมุนไพรดับกลิ่นในห้องส้วม
งดใช้สเปรย์ ทุกชนิด ใช้สมุนไพรดับกลิ่นในห้องส้วม ใบเตยหอม

9 ลดปริมาณน้ำขยะติดเชื้อ
1R : Reduce ลดปริมาณน้ำขยะติดเชื้อ ลดการใช้ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้าใส่ยา

10 2R : Reuse ผ้าชำรุดทำเป็นผ้าเช็ดมือ/เช็ดโต๊ะ
ดัดแปลงอะไหล่เครื่องมือที่ชำรุดใช้ประโยชน์ในงานอื่น ๆ กระดาษใช้แล้ว 2 หน้า นำมาพับเป็นกล่อง

11 น้ำซาวข้าวนำมาผลิตน้ำหมัก ล้างห้องส้วม ถูพื้น
3R : Recycle จัดตั้ง ธนาคาร ขยะ ตู้รับบริจาคฝากระป๋องอะลูมิเนียม น้ำซาวข้าวนำมาผลิตน้ำหมัก ล้างห้องส้วม ถูพื้น

12 สุดยอดส้วมระดับประเทศ ปี 2552
R : Rest Room สุดยอดส้วมระดับประเทศ ปี 2552

13 R : Rest Room ทำไม? ส้วมจึงสะอาดและไม่มีกลิ่น
ใช้น้ำหมักชีวภาพ/น้ำยาเอนกประสงค์ในการทำความสะอาด ใช้ผิวมะกรูด , ตะไคร้หอม , ใบเตย แทนการใช้สเปรย์ ดับกลิ่น มีผู้รับผิดชอบดูแลทุก 1 ชั่วโมง

14 “ลดการใช้พลังงาน โดยไม่ลดคุณภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการ”
E : Energy “ลดการใช้พลังงาน โดยไม่ลดคุณภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการ”

15 กราฟเปรียบเทียบการใช้พลังงาน

16 E : Environment “ที่ไหนมีคนนั่ง ที่นั่นมีต้นไม้” กิจกรรม
ตกแต่งและจัดสวนหย่อมในอาคารทุกตึก

17 E : Environment “ที่ไหนมีคนนั่ง ที่นั่นมีต้นไม้” กิจกรรม
มีการปลูกต้นไม้ดูดสารพิษ

18 E : Environment กิจกรรม จัดทำ Big Cleaning day ปีละ 2 ครั้ง

19 แกงส้มหยวกกล้วยเถื่อน ไข่เจียวสมุนไพร, ไข่เจียวใบตอง
N : Nutrition กินผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง แกงส้มหยวกกล้วยเถื่อน ยำผักกูด ใบเหลียงผัดไข่ ใบเหลียงชุบแป้งทอด ปลีกล้วยชุบแป้งทอด ไข่ตุ๋นกระบอกไม้ไผ่ หุงข้าวกระบอกไม้ไผ่ ไข่เจียวสมุนไพร, ไข่เจียวใบตอง ยำผักสมุนไพร ข้าวห่อใบเร็ด ขนมลูกชกลอยแก้ว

20 N : Nutrition ผักปลอดสารพิษ

21 วัฒนธรรมใหม่ ใส่ใจสุขภาพผู้เข้าประชุม “ Healthy Break ”
N : Nutrition วัฒนธรรมใหม่ ใส่ใจสุขภาพผู้เข้าประชุม “ Healthy Break ”

22 โรงพยาบาล GREEN สู่ชุมชน ชุมชนบ้านประสานมิตร
จัดทำปุ๋ยอินทรีย์ เผยแพร่สู่ชุมชน จำหน่ายน้ำยาเอนกประสงค์

23 “ลดการใช้พลังงานโดยไม่ลดคุณภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการ”
โรงพยาบาลพะโต๊ะ โรงพยาบาลพะโต๊ะ “ลดการใช้พลังงานโดยไม่ลดคุณภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการ” “ชุมชนมีส่วนร่วม” “สถานบริการทำได้ในการเฝ้าระวัง Carbon Footprint”

24 การเฝ้าระวัง Carbon Footprint”
โรงพยาบาลพะโต๊ะ เข้าโครงการสาธารณสุขร่วมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ปี 2553 ถึงปัจจุบัน โรงพยาบาล “ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจำนวน 3.34 % เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม (เดือนแรกที่ดำเนินการ) ปี 2555 เท่ากับได้ ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น 34 ต้น

25 แผนดำเนินการ ปี 2555 ปี 2552 ได้ขอสนับสนุนระบบผลิตน้ำร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน (ไม่ผ่านการอนุมัติ) ปี 2555 จะดำเนินขอใหม่อีกครั้ง ระบบแสงสว่างรอบรั้วโรงพยาบาล โดยใช้พลังงานทดแทนจากแผงรับรังสีอาทิตย์โดยขอสนับสนุนแผงรับจากหมู่บ้านคลองเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร (ทำหนังสือขอสนับสนุนเดือน ก.พ. 55 ยังไม่ได้รับผลแจ้งกลับ) ได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนให้ทำโครงการขอสนับสนุนระบบปั๊มสูบน้ำประปาจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการปั๊มสูบน้ำประปาโรงพยาบาล จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน ปี 2555

26 Green พะโต๊ะ

27 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google