งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Green: สีเขียว แห่งขุนเขาพะโต๊ะ โรงพยาบาล พะโต๊ะ อ. พะโต๊ะ จ. ชุมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Green: สีเขียว แห่งขุนเขาพะโต๊ะ โรงพยาบาล พะโต๊ะ อ. พะโต๊ะ จ. ชุมพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Green: สีเขียว แห่งขุนเขาพะโต๊ะ โรงพยาบาล พะโต๊ะ อ. พะโต๊ะ จ. ชุมพร

2 ชุมพร ประตูภาคใต้ไหว้ เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟแลหาด ทรายรี ดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรัง นก

3 คำขวัญอำเภอ พะโต๊ะ ดินแดนแห่งภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงามลือนามผลไม้

4 ที่ตั้ง เลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลพะ โต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จำนวน เตียง ๓๐ เตียง รับผิดชอบประชากร ๒๒, ๐๐๐ คน มีพื้นที่ ๘ ไร่ จำนวนผู้มารับบริการเฉลี่ย ๑๓๒ คน / วัน จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ๙๓ คน

5 กิจกรรม GREEN&CLEAN

6 1. โรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตัวเป็นต้นแบบ ที่ดีในการลดโลกร้อน 3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้ เอื้อต่อการทำงานและการให้บริการ 4. ให้มีการพัฒนาหน่วยงานให้น่าอยู่ น่า ทำงาน 5. ให้มีการผสมผสานกิจกรรมเชื่อมโยงกับ ชุมชน 6. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น ส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน นโยบาย GREEN & CLEAN

7 G : Garbage การจัดการขยะ ใช้หลักการ 1A- 3Rs 1Avoid หลีกเลี่ยง งด ละ เลิก กิจกรรม - งดใช้สเปรย์ ทุกชนิด - งดใช้กล่อง โฟม

8 ใช้สมุนไพรดับกลิ่นใน ห้องส้วม ใช้สมุนไพรดับกลิ่นใน ห้องส้วม ใบเตย หอม

9 1R : Reduce ลดปริมาณน้ำขยะ ติดเชื้อ ลดการใช้ ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้าใส่ยา

10 2R : Reuse ผ้าชำรุดทำ เป็นผ้าเช็ดมือ / เช็ดโต๊ะ ดัดแปลงอะไหล่ เครื่องมือที่ชำรุดใช้ ประโยชน์ในงานอื่น ๆ กระดาษใช้ แล้ว 2 หน้า นำมาพับเป็น กล่อง

11 3R : Recycle ตู้รับบริจาคฝากระป๋อง อะลูมิเนียม จัดตั้ง ธนาคาร ขยะ น้ำซาวข้าวนำมาผลิตน้ำหมัก ล้างห้องส้วม ถูพื้น

12 R : Rest Room สุดยอดส้วมระดับประเทศ ปี 2552

13 ทำไม ? ส้วมจึงสะอาดและไม่มีกลิ่น - ใช้น้ำหมักชีวภาพ / น้ำยาเอนกประสงค์ในการทำ ความสะอาด - ใช้ผิวมะกรูด, ตะไคร้หอม, ใบเตย แทนการใช้ สเปรย์ ดับกลิ่น - มีผู้รับผิดชอบดูแลทุก 1 ชั่วโมง R : Rest Room

14 E : Energy “ ลดการใช้พลังงาน โดยไม่ลดคุณภาพและ ความปลอดภัยของผู้รับบริการ ”

15 กราฟเปรียบเทียบการ ใช้พลังงาน

16 E : Environment “ ที่ไหนมีคนนั่ง ที่นั่นมีต้นไม้ ” กิจกรรม ตกแต่งและจัดสวนหย่อมในอาคารทุกตึก

17 E : Environment “ ที่ไหนมีคนนั่ง ที่นั่นมีต้นไม้ ” กิจกรรม - มีการปลูกต้นไม้ดูดสารพิษ

18 E : Environment กิจกรรม - จัดทำ Big Cleaning day ปีละ 2 ครั้ง

19 กินผัก พื้นบ้าน อาหาร พื้นเมือง แกงส้ม หยวก กล้วย เถื่อน ยำผัก กูด ใบเหลี ยงผัด ไข่ ใบเหลี ยงชุบ แป้ง ทอด ปลี กล้วย ชุบแป้ง ทอด ไข่ตุ๋น กระบอ กไม้ไผ่ หุงข้าว กระบอ กไม้ไผ่ ไข่เจียว สมุนไพ ร, ไข่ เจียว ใบตอง ยำผัก สมุนไพ ร ข้าวห่อ ใบเร็ด ขนมลูก ชกลอย แก้ว N : Nutrition

20 ผักปลอดสารพิษ

21 วัฒนธรรมใหม่ ใส่ใจสุขภาพผู้ เข้าประชุม “ Healthy Break ” N : Nutrition

22 โรงพยาบาล GREEN สู่ชุมชน ชุมชนบ้าน ประสานมิตร จัดทำปุ๋ย อินทรีย์ จำหน่ายน้ำยา เอนกประสงค์ เผยแพร่สู่ ชุมชน

23 โรงพยาบา ลพะโต๊ะ “ ลดการใช้พลังงานโดยไม่ลดคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้รับบริการ ” “ ชุมชนมีส่วนร่วม ” “ สถานบริการทำได้ ในการเฝ้าระวัง Carbon Footprint” โรงพยาบาล พะโต๊ะ

24 การเฝ้าระวัง Carbon Footprint” โรงพยาบาลพะโต๊ะ เข้าโครงการ สาธารณสุขร่วมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ปี 2553 ถึงปัจจุบัน โรงพยาบาล “ ปล่อย ก๊าซเรือนกระจกลดลงจำนวน 3.34 % เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2552 ( เดือนแรกที่ดำเนินการ ) ปี 2555 เท่ากับได้ ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น 34 ต้น

25 แผนดำเนินการ ปี 2555 1. ปี 2552 ได้ขอสนับสนุนระบบผลิตน้ำร้อน พลังงาน แสงอาทิตย์ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน ( ไม่ ผ่านการอนุมัติ ) ปี 2555 จะดำเนินขอใหม่อีกครั้ง 2. ระบบแสงสว่างรอบรั้วโรงพยาบาล โดยใช้พลังงาน ทดแทนจากแผงรับรังสีอาทิตย์โดยขอสนับสนุนแผง รับจากหมู่บ้านคลองเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ( ทำหนังสือขอ สนับสนุนเดือน ก. พ. 55 ยังไม่ได้รับผลแจ้งกลับ ) 3. ได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนให้ทำโครงการขอสนับสนุนระบบปั๊มสูบ น้ำประปาจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการปั๊ม สูบน้ำประปาโรงพยาบาล จากกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทน ปี 2555

26 Green พะโต๊ะ

27 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Green: สีเขียว แห่งขุนเขาพะโต๊ะ โรงพยาบาล พะโต๊ะ อ. พะโต๊ะ จ. ชุมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google