งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีขยะอยู่ในร่องน้ำของสวนส่วนกลาง ( หมายเหตุ วันนี้ (3 พ. ค.55) ได้รับการ ปรับปรุงแล้ว เยี่ยมแล้วค่ะ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีขยะอยู่ในร่องน้ำของสวนส่วนกลาง ( หมายเหตุ วันนี้ (3 พ. ค.55) ได้รับการ ปรับปรุงแล้ว เยี่ยมแล้วค่ะ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มีขยะอยู่ในร่องน้ำของสวนส่วนกลาง ( หมายเหตุ วันนี้ (3 พ. ค.55) ได้รับการ ปรับปรุงแล้ว เยี่ยมแล้วค่ะ )

3 ที่เปิดพัด ลมชำรุด กล่องสบู่ ชำรุดไม่ สามารถใส่สบู่ ได้ ขอบกระจกชำรุด มีป้ายและอุปกรณ์ทำความ สะอาดวางหลังกระจก

4 ก๊อกน้ำ ชำรุด ไม่มี กระดาษ ชำระ มีอุปกรณ์ทำความสะอาด แขวนและวางบริเวณห้องน้ำ

5 อุปกรณ์วางไม่เป็น ระเบียบ มีถุงขยะ ขวดใส่เข็ม ฉีดยา วางอยู่ ห้องไม่ได้ทำความ สะอาด อุปกรณ์ที่ยังสามารถใช้ได้

6 ผนังหน้าห้องบัตร ลอกร่อน ห้องฝังเข็ม ไม่มีป้าย บอกชื่อห้องและไม่มี ที่วางรองเท้า ห้องเบอร์ 4 พัดลม ชำรุด ห้องเบอร์ 4 มีเก้าอี้ ชำรุดและกล่อง หมึกใช้แล้วไปวาง ทิ้งไว้

7 ไม่มีแผ่น ให้ความรู้ และแผ่น พับ

8 มีป้ายเก่าโรงพยาบาล วางทิ้งไว้ ฝาปิดตู้ควบคุมไฟฟ้า หาย

9 สวนไม่ได้รับการ ดูแล

10 มีต้นไม้ตาย กิ่งไม้แห้งไม่ สะสาง ต้นไม้แหว่งหายไป หญ้าและต้นไม้ขึ้นตาม ท่อน้ำ

11 ตะแกรงท่อระบายน้ำ ชำรุดอาจทำให้เกิด อุบัติเหตุได้ ต้นไม้ไม่ได้รับการดูแล มีเศษขยะบริเวณต้นไม้ สระน้ำมีตะไคร่

12 หน้าต่างห้องตรวจชำรุด มีไม้เลื้อยบริเวณรั้ว มีขยะกิ่งไม้บริเวณต่างๆ

13 อุปกรณ์ทำความสะอาด เก็บไม่เป็นระเบียบ มูลี่ และรางครอบไฟ ชำรุด ห้องไม่สะอาด

14 อุปกรณ์ออกกำลัง กายชำรุด และไม่สะอาด

15 ต้นไม้และไม้เลื้อยบริเวณ หลังคาฟิตเนส หลังคาอาจ พังได้

16 มีขยะ เศษใบไม้ กอไม้ และตะแกรงไม้ไผ่ ไม่ได้สะสาง

17 มีถุงยากันลูกน้ำ เศษ ใบไม้ ไม่ได้สะสาง และฝาท่อเปิดอยู่

18 ต้นหางนกยูงโตล้ำไปชน หลังคาเทศบาล ร่องน้ำไม่มีทาง ระบายออก มีถุงดำกองไว้ในบ้านพักที่ ไม่มีคนอยู่อาศัย มีจักรยาน แขวนอยู่ บนต้นไม้ หน้า บ้านพัก

19 ต้นหางนกยูงโต ล้ำไปชน หลังคา เทศบาล

20 ป้ายหน้าโรงพยาบาลชำรุด เสียหาย ลอกร่อน

21 และ สะอาด เรียบร้อยมาก

22 มีคราบกาวที่กระจกหน้า ห้อง ป้ายบอกวิธีการใช้งานติดตาม ผนังไม่เป็นป้าย 5 ส เพดานมี รอยน้ำ รั่วซึม

23 มีคราบฝุ่นตาม มุมห้อง ถังขยะไม่สะอาด ตู้ไม่สามารถปิด ได้ ป้าย 5 ส. เริ่ม ชำรุด

24 สายไฟข้างคอมพิวเตอร์ เก็บไม่เป็นระเบียบ ผ้าม่านหลังตู้เย็น วางถังสลับที่กับ ป้าย ห่อผ้าไม่มีที่วางเก็บ ให้เรียบร้อย

25 ป้ายตู้รับความคิดเห็นเก่า และหลุด ป้ายบอกที่ชั่งน้ำหนัก ไม่ใช่ป้าย 5 ส. เครื่องวัดความ ดันไม่ได้ทำ ความสะอาด

26 สายไฟไม่มีการเก็บให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย

27 วางของไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อย พื้นผิวหน้าโต๊ะชำรุด มีคราบฝุ่น ตาม ร่องต่างๆหน้าห้อง, กระจก และกล่อง ทำบัตรใหม่

28 มีคราบสกปรกใต้โต๊ะวางวิทยุ และหลังเครื่องทำน้ำเย็น

29 ป้าย 5 ส. ไม่ได้รับการ สะสาง ป้าย 5 ส. ชำรุด สายไฟไม่ เป็นระเบียบ เรียบร้อย

30 ไม่มีบอร์ดติดประกาศ ให้ระเบียบ มีคราบสกปรกตามมุม ห้อง ผนังมีคราบสกปรกหลังเครื่อง คอมพิวเตอร์สกปรก

31 มีคราบน้ำตรงอ่างล้าง มือ ไม่มีโต๊ะ วางคอม อ่างล้างมือมีคราบสกปรก ผ้า เช็ดมือไม่ได้สะสาง มีฝุ่นตามร่องประตู

32 มู่ลี่ชำรุด ไม่มีบอร์ดติด ประกาศ มีคราบน้ำรั่วที่ เพดาน ตู้ชำรุด

33 กระดาษลังไม่ได้ สะสาง ด้านหลังห้อง ผนัง ปลั๊กไฟ ฝ้าเพดานชำรุด มีเศษขยะและใบไม้ มีสติ๊กเกอร์ยาแปะตามผนัง

34 ห้องเก็บของ เก็บไม่ เป็นระเบียบ ห้องครัวเพดานมีรอยน้ำรั่วซึม ตู้ใต้ซิงค์ และตู้เก็บอุปกรณ์ ทำอาหารชำรุด

35 เบอร์โทร ภายในเริ่ม หลุด อยากให้มีที่ วางหม้อเป็น สัดส่วนเพราะ อาจเกิด อุบัติเหตุได้ วางรองเท้าไม่ เป็นระเบียบ ไฟสำรองลืม เสียบปลั๊ก ใช้ดับเบลคั่น กันประตูปิด

36 และ สะอาด เรียบร้อยมาก

37


ดาวน์โหลด ppt มีขยะอยู่ในร่องน้ำของสวนส่วนกลาง ( หมายเหตุ วันนี้ (3 พ. ค.55) ได้รับการ ปรับปรุงแล้ว เยี่ยมแล้วค่ะ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google