งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน Healthy Workplace ด้านความสะอาดด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมดี ด้านความมีชีวิตชีวา นันทนาการการให้ความรู้ด้านสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน Healthy Workplace ด้านความสะอาดด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมดี ด้านความมีชีวิตชีวา นันทนาการการให้ความรู้ด้านสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน Healthy Workplace ด้านความสะอาดด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมดี ด้านความมีชีวิตชีวา นันทนาการการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ออกกำลังกายการตรวจและดูแลสุขภาพ

2 แผนงานด้านความสะอาด 1. กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ดำเนินการเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553

3 เพื่อนๆร่วมงานช่วยกันทำความสะอาด สถานที่ทำงานให้น่าอยู่

4 2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารและในหน่วยงาน จัดโต๊ะทำงานให้ เป็นระเบียบน่าใช้ งาน ตัดหญ้าและ ตกแต่งต้นไม้ ให้สวยงาม

5 แผนงานด้านความปลอดภัย กิจกรรมด้านการ ซ่อมบำรุง การล้างเครื่องปรับอากาศประจำปี พร้อมติดป้ายชื่อแสดงผู้รับผิดชอบ

6 ทำการ Scan Virus

7 พนักงานกำลัง ตรวจเช็คเครื่องพ่นยา

8 ถังดับเพลิงประจำอาคาร

9

10 กิจกรรมปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร ห้องน้ำ สำนักงาน

11 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดตกแต่งสวนด้วยน้ำพุและดอกไม้

12 มุมพักผ่อนสบายๆในด่านพิจิตร

13 แผนพัฒนาบุคลากรของด่านกักกันสัตว์พิจิตร - เนื่องจากบุคลากรของด่านฯ มีจำกัด สำนัก ควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์จึงได้มี นโยบายแนวโน้มที่จะให้พนักงานราชการได้รับ การแต่งตั้งเป็นสารวัตรกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้อาจมี เงื่อนไขในการพิจารณา เช่น วุฒิการศึกษา ต้องไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ซึ่งได้แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของด่านฯ ในที่ประชุมรับทราบ


ดาวน์โหลด ppt โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน Healthy Workplace ด้านความสะอาดด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมดี ด้านความมีชีวิตชีวา นันทนาการการให้ความรู้ด้านสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google