งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครัวแม่คำพัน - พ่อมโน. ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาง คำพัน อ่อนอุทัย อายุ มากกว่า 51 ปี สถานภาพ โสด ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการร้านอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครัวแม่คำพัน - พ่อมโน. ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาง คำพัน อ่อนอุทัย อายุ มากกว่า 51 ปี สถานภาพ โสด ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการร้านอาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครัวแม่คำพัน - พ่อมโน

2 ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาง คำพัน อ่อนอุทัย อายุ มากกว่า 51 ปี สถานภาพ โสด ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการร้านอาหาร มัธยมศึกษาตอนปลาย ตำแหน่ง เจ้าของร้าน ที่ตั้งเลขที่ 128 หมู่ 4 บ้านนาหว้า ต. ด่านซ้าย อ. ด่าน ซ้าย จ. เลย 42120 เบอร์โทรศัพท์ 087-2178104

3 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการ ร้านอาหาร ชื่อสถานประกอบการร้านอาหาร ครัวแม่คำพัน - พ่อ มโน ลักษณะการจดทะเบียนของสถานประกอบการ เจ้าของคนเดียว อายุของสถานประกอบการ น้อยกว่า 1 ปี ความสามารถในการรับรองลูกค้า 5-10 โต๊ะ จำนวนพนักงาน 3 คน รายได้ของสถานประกอบการร้านอาหารเฉลี่ยต่อ เดือน มากกว่า 25,000 บาท ขนาดพื้นที่ตั้งสถานประกอบการ 30 ไร่ สำหรับบริการ ลูกค้า 5 ไร่ ลักษณะสถานประกอบการร้านอาหาร ครึ่งปูน - ครึ่งไม้ จำนวน 2 ชั้น / หลัง 8 ห้อง

4

5 ประเภทของอาหารที่จำหน่ายในสถานประกอบการ ร้านอาหาร อาหารพื้นบ้านและเครื่องดื่ม ประเภทอาหารเป็นที่นิยม / ขายดีที่สุด อันดับ 1 ยำไก่บ้านสามปี อันดับ 2 ซุปเห็ดบด อันดับ 3 ซุปผักรวม

6

7

8

9 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้าน ตู้เย็น พัดลม ทีวี เครื่องเสียง

10

11 การตกแต่งบริเวณร้านอาหาร มีสวนหย่อมร่มรื่นหน้า ร้าน

12 ร้านอาหารมีการจัดกิจกรรมเพื่อลูกค้า / นักท่องเที่ยวในโอกาสพิเศษ มีการจัดเมี่ยงโค้น / ผลไม้ตามฤดูกาลไว้เพื่อลูกค้า ประทับใจ

13 ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหาร มีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ มีการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ - แผ่นพับ เผยแพร่ที่ร้านและการออกโชว์ภูมิปัญญา เกี่ยวกับแม่คำพันและผลิตภัณฑ์ของแม่คำพัน โดย ได้รับการสนับสนุนจาก พัฒนาชุมชน - ป้ายไวนิล ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลด่าน ซ้าย

14


ดาวน์โหลด ppt ครัวแม่คำพัน - พ่อมโน. ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาง คำพัน อ่อนอุทัย อายุ มากกว่า 51 ปี สถานภาพ โสด ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการร้านอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google