งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ นำเสนอโดย นายสุขสันต์ พรมบุญเรือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ นำเสนอโดย นายสุขสันต์ พรมบุญเรือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ นำเสนอโดย นายสุขสันต์ พรมบุญเรือง

2

3 เพิ่มความรวดเร็วในการแก้ปัญหาและได้ ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพิ่มความรวดเร็วในการแก้ปัญหาและได้ ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงใน กรณีเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงใน กรณีเร่งด่วน เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในกรณีที่อยู่ต่างหน่วยบริการ เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในกรณีที่อยู่ต่างหน่วยบริการ

4 บุคลากรสำนักวิทยบริการ ( ทั้ง 2 หน่วย บริการ ) บุคลากรสำนักวิทยบริการ ( ทั้ง 2 หน่วย บริการ ) ผู้ใช้บริการทั่วไป ผู้ใช้บริการทั่วไป ติดต่อบรรณารักษ์ ติดต่อบรรณารักษ์ บรรณารักษ์ติดต่อนักคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์ติดต่อนักคอมพิวเตอร์ ดำเนินการซ่อม ดำเนินการซ่อม รายงานผลการซ่อม รายงานผลการซ่อม

5 http://www.library.msu.ac.th/questionnaire/qlist/read/i ndex.php?id=60

6


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ นำเสนอโดย นายสุขสันต์ พรมบุญเรือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google