งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการแห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) 6 คัน เครือข่ายภายนอกให้การสนับสนุน เช่น มหาวิทยาลัย องค์กรต่างประเทศ (US-CDC) บริหารจัดการระบบที่ดี (Good Governance + Sufficiency economy + Spirit and unity) เครือข่ายสนับสนุนมีมากกว่า 30 องค์กร มีความพร้อมด้านศักยภาพในการรับสถานการณ์ ระบบประสานงานภายใต้การบริหารจัดการ ศูนย์ประสานงานกฏอนามัยระหว่างประเทศด้านห้องปฏิบัติการ (IHR-LAB Coordination Center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

3 การประสานงานการส่งตัวอย่าง
วิธีการนำส่งตัวอย่าง รพ.ในเขต กทม รพ. ต่างจังหวัด แจ้งสำนักอนามัย กทม แจ้ง สสจ. หรือ สคร. เขต ส่งตัวอย่างได้ที่ สวส ส่งตัวอย่างได้ที่ ศวก. ทั้ง 14 แห่ง ติดต่อประสานงานเรื่องการส่งตัวอย่างได้ที่ หรือ ต่อ 99248, 99614

4 ระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการแห่งชาติ
กรณีปัญหา รับตัวอย่าง ลงทะเบียน ตรวจวิเคราะห์ รายงานอธิบดี ประสานผู้อำนวยการ สำนักระบาดวิทยา ห้องปฏิบัติการ มาตรฐานคู่ขนาน การสรุปผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามมติของระบบระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการแห่งชาติ ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ องค์การอนามัยโลก รายงานผลก่อน 12.00น.ทุกวัน กรณีเร่งด่วนประสานงานได้ตลอด 24 ชม. โทร สรุปผล ข้อมูลการแพทย์ ระบาดวิทยาและ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงอาจต้องใช้ ความเห็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติ ในการสรุปผล


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google