งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) 6 คัน เครือข่ายภายนอกให้การสนับสนุน เช่น มหาวิทยาลัย องค์กรต่างประเทศ (US-CDC) บริหารจัดการระบบที่ดี (Good Governance + Sufficiency economy + Spirit and unity) เครือข่ายสนับสนุนมีมากกว่า 30 องค์กร มีความพร้อมด้านศักยภาพในการรับสถานการณ์ ระบบประสานงานภายใต้การบริหารจัดการ ศูนย์ประสานงานกฏอนามัยระหว่างประเทศด้านห้องปฏิบัติการ (IHR-LAB Coordination Center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

3 การประสานงานการส่ง ตัวอย่าง วิธีการนำส่งตัวอย่าง รพ. ในเขต กทม รพ. ต่างจังหวัด แจ้งสำนักอนามัย กทม แจ้ง สสจ. หรือ สคร. เขต ส่งตัวอย่างได้ที่ สวส. ส่งตัวอย่างได้ที่ ศวก. ทั้ง 14 แห่ง ติดต่อประสานงานเรื่องการส่งตัวอย่างได้ที่ 081-3714996 หรือ 02-9510000 ต่อ 99248, 99614

4 รับตัวอย่างลงทะเบียน ระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการแห่งชาติ ตรวจวิเคราะห์ กรณีปัญหา ห้องปฏิบัติการ มาตรฐานคู่ขนาน รายงานอธิบดี ประสานผู้อำนวยการ สำนักระบาดวิทยา สรุปผล ข้อมูลการแพทย์ ระบาดวิทยาและ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงอาจต้องใช้ ความเห็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติ ในการสรุปผล การสรุปผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามมติของระบบระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการแห่งชาติ ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ องค์การอนามัยโลก รายงานผลก่อน 12.00 น. ทุกวัน กรณีเร่งด่วนประสานงานได้ตลอด 24 ชม. โทร 081-9891978 www.dmscihr.org Ihr_l@dmsc.mail.go.th


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google