งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการจัดอบรม iOPPP Datacenter การสมัครเข้ากลุ่ม iOPPP รับสมัครเข้ากลุ่มเท่าที่ได้ การส่งออกเข้ามูล PERSON CHRONIC จาก JHCIS การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมตรวจสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการจัดอบรม iOPPP Datacenter การสมัครเข้ากลุ่ม iOPPP รับสมัครเข้ากลุ่มเท่าที่ได้ การส่งออกเข้ามูล PERSON CHRONIC จาก JHCIS การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมตรวจสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อการจัดอบรม iOPPP Datacenter การสมัครเข้ากลุ่ม iOPPP Datacenter@Namphong รับสมัครเข้ากลุ่มเท่าที่ได้ การส่งออกเข้ามูล PERSON CHRONIC จาก JHCIS การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมตรวจสอบ เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมตรวจสอบ

2 หัวข้อการจัดอบรม iOPPP Datacenter การส่งข้อมูลเข้า Datacenter

3 สรุปปัญหาอุปสรรค ปี 2556 ครอบคลุม ครบถ้วน JHCIS ข้อมูลหาย จาก PROVIS – OPPP และความ ผิดพลาดใน PROVIS ความถูกต้อง ความคล่องตัว การติดต่อสื่อสาร

4 ระบบการส่งข้อมูล ปี 2556 PROVIS(คะแนน) OP/PP(เงิน)

5 ระบบการส่งข้อมูลและตรวจสอบ ปี 2557 OP/PP NHSO 1.4 (ตรวจสอบก่อน) iOPPPClick ขอเลขที่อนุมัติ การส่งข้อมูล PROVIS (คะแนน) OP/PP(เงิน) iOPPP Datacenter (MIS/Alert)

6 iOPPP DATACENTER DATA Alert MIS DATA Exchange

7 งานเร่งด่วน ภายใน 16 กันยายน 2556 PERSON CHRONIC


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการจัดอบรม iOPPP Datacenter การสมัครเข้ากลุ่ม iOPPP รับสมัครเข้ากลุ่มเท่าที่ได้ การส่งออกเข้ามูล PERSON CHRONIC จาก JHCIS การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมตรวจสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google