งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสถานการณ์การระบาด ของโรคคอตีบ จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เลย เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสถานการณ์การระบาด ของโรคคอตีบ จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เลย เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสถานการณ์การระบาด ของโรคคอตีบ จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เลย เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ และ ๙ และสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

2 สถานการณ์ทางระบาดวิทยา โรคคอตีบ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ พบผู้ป่วยคอตีบจาก จังหวัดเลย ๔๖ ราย เพชรบูรณ์ ๑๐ ราย และ หนองบัวลำภู ๓ ราย รวม ๕๙ ราย – เป็นชาย ๒๘ ราย หญิง ๓๑ ราย – ค่ามัธยฐานอายุ ๑๒ ปี ( ๑ปี ๕ เดือน - ๗๒ ปี ) – ผู้ป่วยเสียชีวิต ๒ ราย แบ่งเป็นพื้นที่สำหรับประเมินความเสี่ยง และเข้าควบคุม โรคแล้ว ( แสดงระดับหมู่บ้าน / พื้นที่เฉพาะ ) ได้แก่ – พื้นที่ระบาด ( พบผู้ป่วย / พาหะรายใหม่ ) ๑๒ จุด – พื้นที่ติดตามต่อเนื่อง ( หลังผู้ป่วย / พาหะทานยา ไม่ พบเชื้ออีก ๑ เดือน ) ๑๘ จุด – พื้นที่ระยะปลอดภัย ( ไม่พบผู้ป่วย / พาหะหลังติดตาม อีก ๑ เดือน ) ๑ จุด – พื้นที่เสี่ยง ควรได้รับการป้องกันด้วยวัคซีนก่อน - ยังประเมินไม่ได้ -

3 จำนวนผู้ป่วยคอตีบตามวันเริ่มป่วย แยก รายที่พบในสถานพยาบาล และที่ค้นหา เพิ่มเติม ( จากข้อมูล ๕๙ ราย )

4 4 1 1 1 1 1 13 2 14 8 3 3 1 10 3 4 1 1 1 1 จำนวนผู้ป่วยคอตีบตามวันเริ่มป่วย แยกรายพื้นที่ จำนวนผู้ป่วยต่อพาหะ = ๕๙ : ๓๑ 6

5 มาตรการเร่งด่วน ฝึกทักษะการสอบสวนโรคเชิงลึก และการค้นหาผู้ป่วย ผู้สัมผัส สำหรับทีม SRRT ระดับอำเภอ - ตำบล พร้อม ศึกษาเรียนรู้มาตรการจากพื้นที่ระบาดขณะนี้ ขยายศักยภาพการตรวจเพาะเชื้อ C. diphtheriae และ ยืนยันด้วย Biochemistry ในโรงพยาบาลจังหวัด หรือ ศูนย์วิทย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีน DTP ในเด็กอายุ น้อยกว่า ๗ ปี ที่มีอายุเกินจากเกณฑ์อายุนั้นๆ ก่อน ตั้งศูนย์บัญชาการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคคอ ตีบในจังหวัดใกล้เคียงพื้นที่ระบาด ค้นหาพื้นที่จำเป็นต้องได้รับ dT ล่วงหน้าเพื่อลดอัตรา ป่วยตายในกลุ่มเสี่ยง รายงานจำนวนผู้ป่วย พาหะ พร้อมทั้งพื้นที่สำหรับ ประเมินความเสี่ยง และเข้าควบคุมโรคแล้ว เป็นราย สัปดาห์

6 น MayJunJulAugSep Lao P.D.R request DAT 3 doses First 2 dead cases reported in Dansai, Loei Progressive outbreak in adults in Dansai, Loei and detected confirm cases in Lomkao PB, and Phakao, Loei Spread to elderly and unvaccinated mop-up areas Found first case in Phuluang, Loei Spread to WSP, Loei, and Nhong Bualumpoo (Ped group) Risk of spread to other groups Implementation -Early detection -Strengthen surveillance in Nongkhai next to Loei & PB -Investigation: contact tracing -Antibiotic for contact/case/carrier -dT mop-up in affected districts -Set war room in Dansai -Contact tracing + active case finding in cases/carriers’ villages -Antibiotic for contact/case/carriers -dT mop-up in linked villages -Prepare SRRT and control team -Operate war room in Wangsapong, Nongbulumpoo -Sero-survey -Prepare SRRT and control team

7 ระบบบัญชาการเพื่อป้องกันการ ระบาดโรคคอตีบ จังหวัดเลย กันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการตอบโต้การระบาดโรคคอตีบ ส่วนบังคับบัญชาการ - เป็นผู้ตัดสินใจ ตอบสนองเหตุการณ์ - มอบหมายงาน - รับคำแนะนำทั่วไปจากหน่วยรับผิดชอบ หน่วย Logistic และประสานงาน ( เลขาฯ การประชุม ) หน่วยปฏิบัติการสอบสวน วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานโรค ทีมข้อมูล และ รายงานโรค ทีมสุขศึกษา และ Mop-up dT ทีมติดตามอาการ ผู้ป่วย / ผู้สัมผัส ทีมสอบสวนโรค เคลื่อนที่เร็ว ระดับจังหวัด / อำเภอ หน่วยปฏิบัติการติดตาม อาการผู้ป่วยและการกินยา หน่วยปฏิบัติการด้านวัคซีน และรายงานผลสำเร็จ ทีมติดตาม dT/ DTP coverage ทีมบริหารจัดการ

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สรุปสถานการณ์การระบาด ของโรคคอตีบ จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เลย เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google