งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการคัดกรอง ค้นหาวัณโรค อำเภอ (ณ ตค. -31 มีค. 2552)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการคัดกรอง ค้นหาวัณโรค อำเภอ (ณ ตค. -31 มีค. 2552)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการคัดกรอง ค้นหาวัณโรค อำเภอ........................................... (ณ ตค. -31 มีค. 2552)
กลุ่ม เป้าหมายคัดกรอง(80%) ผลงาน ส่งเสมหะตรวจ พบเสมหะบวก คัดกรอง ร้อยละ ส่งทั้งหมด ตรวจเสมหะแล้ว ราย 1. DM 2. COPD และ Asthma 3. HIV/AIDS 4. ผู้ต้องขัง 5. แรงงานต่างด้าว 6. ผู้สูงอายุ 7. ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 8.ผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 9. อื่นๆ ระบุ รวม 1

2 ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค (ตค.51 – 31มีค.52)
อำเภอ จำนวนผู้ป่วย เสมะหะบวก ที่ขึ้นทะเบียน การ Admit ผู้ป่วย เหตุผลที่ไม่ได้Admit Admit (ราย) ไม่ได้ Admit ครบ 14 วัน ไม่ครบ 14 วัน 2

3 other chronic diseases PTB. SS. Pos with multiple diseases/ Conditions
“ Final Version” Case notification of new PTB SS positive ระหว่างเดือน ต.ค – มี.ค 52 Month/Year PTB.SS pos (HIV Neg or unknown) (A) PTB.SS. pos with HIV+ (B) PTB. SS. Pos with DM (C) PTB. SS. Pos with other chronic diseases (D) PTB. SS. Pos in Migrants (E) PTB. SS. Pos with multiple diseases/ Conditions (F) in Prison total ตค 51 พย 51 ธค 51 มค 52 กพ 52 มีค 52 รวม Admit in categories (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) =…จน.ผู้ป่วยที่ Admit ? . Note ที่ไม่ Admit เพราะ ? 3 3

4 Sputum conversion rate ระหว่างเดือน ต.ค – มี.ค 52
“ Final Version” Sputum conversion rate ระหว่างเดือน ต.ค – มี.ค 52 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอด เสมหะบวกที่ขึ้นทะเบียน ผลตรวจเสมหะเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น เป็นลบ (ราย: %) ยังเป็นบวก (ราย: %) ต.ค 51 ราย พ.ย 51 ธ.ค 51 ราย ม.ค 52 ยังไม่ต้องประเมิน ก.พ 52 มี.ค 52 รวม 4

5 การรายงาน TB/HIV ระหว่างเดือน ต.ค – มี.ค 52
“ Final Version” การรายงาน TB/HIV ระหว่างเดือน ต.ค – มี.ค 52 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียน (a) กิจกรรม ได้รับการตรวจ Anti HIV (b) (ราย : %) มีผลตรวจ HIV เป็น + (ราย) ได้รับยา ARV (d) (b/a x100) (c) (d/c x100) ต.ค 51 ราย พ.ย 51 ราย ธ.ค 51 ม.ค 52 ก.พ 52 ยังไม่ต้องประเมิน มี.ค 52 รวม 5


ดาวน์โหลด ppt ผลการคัดกรอง ค้นหาวัณโรค อำเภอ (ณ ตค. -31 มีค. 2552)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google