งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Case notification of new PTB SS positive m/yr ……. PTB.SS pos (HIV Neg or unknown) (A) PTB.SS. pos with HIV+ (B) PTB. SS. Pos with DM (C) PTB. SS. Pos.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Case notification of new PTB SS positive m/yr ……. PTB.SS pos (HIV Neg or unknown) (A) PTB.SS. pos with HIV+ (B) PTB. SS. Pos with DM (C) PTB. SS. Pos."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Case notification of new PTB SS positive m/yr ……. PTB.SS pos (HIV Neg or unknown) (A) PTB.SS. pos with HIV+ (B) PTB. SS. Pos with DM (C) PTB. SS. Pos with other chronic diseases (D) PTB. SS. Pos in Migrants (E) PTB. SS. Pos in Prison total Admit in categor(A)+(B)+(C)+(D)+(E)=…………..…… Note ………

2 2 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอด เสมหะบวกที่ขึ้นทะเบียน ผลตรวจเสมหะเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น เป็นลบ ( ราย : %) ยังเป็นบวก ( ราย : %) เดือน..... ธันวาคม.............. 9 ( 90%)1 ( 10% ).............. 10............ ราย ตัวอย่าง : การคำนวณ Sputum conversion

3 3 จำนวนผู้ป่วยวัณโรค ทุกประเภทที่ขึ้น ทะเบียน กิจกรรม ได้รับการตรวจ Anti HIV ( ราย : %) มีผลตรวจ HIV เป็น + ( ราย ) ได้รับยา ARV ( ราย : %) เดือน...... กันยายน............. 26 ( 86.6% ) 8 3 ( 37. 5%)............. 30........... ราย ตัวอย่าง : การคำนวณ TB/HIV


ดาวน์โหลด ppt 1 Case notification of new PTB SS positive m/yr ……. PTB.SS pos (HIV Neg or unknown) (A) PTB.SS. pos with HIV+ (B) PTB. SS. Pos with DM (C) PTB. SS. Pos.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google