งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรักษาวัณโรคดื้อ ยาหลายขนาน Multi-drug Resistant TB ดร. พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี ศูนย์วัณโรคที่ 12 จังหวัดยะลา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรักษาวัณโรคดื้อ ยาหลายขนาน Multi-drug Resistant TB ดร. พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี ศูนย์วัณโรคที่ 12 จังหวัดยะลา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรักษาวัณโรคดื้อ ยาหลายขนาน Multi-drug Resistant TB ดร. พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี petchawanp@yahoo.com ศูนย์วัณโรคที่ 12 จังหวัดยะลา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

2 Key Message  รักษายุ่งยาก แพง ได้ผลน้อย  ป้องกันไม่ให้ เกิดขึ้น = ดีที่สุด

3 ผู้มีโอกาสดื้อยา - ก่อนรักษา

4 ผู้มีโอกาสดื้อยา - ระหว่างรักษา

5 ผู้มีโอกาสดื้อยา - หลัง รักษาครบ / หาย

6 การส่งตรวจ

7

8 มาตรฐาน นานาชาติข้อ 15  At least four drugs to which the organisms are known or presumed to be susceptible should be used, and treatment should be given for at least 18 months.

9 มาตรฐาน นานาชาติข้อ 15  ผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ควรได้รับการรักษาด้วย สูตรยาเฉพาะที่มียา second-line ควรใช้ยาที่รู้หรือคาดว่าเชื้อไวต่อยา อย่างน้อย 4 ขนาน และควรให้ อย่างน้อย 18 เดือน จำเป็นต้องใช้วิธีการที่ยึดผู้ป่วยเป็น ศูนย์กลาง (Patient centered measures) เพื่อให้แน่ใจเรื่องการ ยอมรับการรักษา ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการรักษา ผู้ป่วย MDR-TB

10 ระบบยา  ไม่รอผล DST (empiric)  รอผล DST (individualized)

11 แนวทางพิจารณาว่า จะรอ DST ?  การตอบสนองทางคลินิก ( อาการ ไอ ไข้ การ เปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว )  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ เสมหะ ระหว่างการรักษา (Fall and rise )  ประวัติการได้รับ DOT ในการ รักษา  ภาพรังสีปอด ณ วันที่วินิจฉัย ว่ามีการล้มเหลวจากการรักษา ด้วยระบบยา CAT 1  การมีประวัติปัจจัยเสี่ยงต่อการ ดื้อยาหลายขนานก่อนการ รักษา

12 วิธีปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยที่มีโอกาสเป็น MDR

13

14

15

16

17

18 ตัวอย่าง Empiric CAT4  3K 5 ZEPO/15ZEPO  3K 5 ZEPO/3K 3 ZEPO/1 2ZEPO  3K 5 ZEtPO/15ZEtPO  3K 5 ZEtPO/3K 3 ZEtPO/ 12ZEtPO  2K 5 POEtC/4K 3 POEtC /12POEtC

19 Empiric Regimens  CAT 4 (1) 6 K5 OPEZ / 12- 18OPEZ  CAT 4 (2) 6 K5O(P)EtCs(Z) /12- 18O(P)EtCs (Z)

20

21 การขึ้นทะเบียน

22 การขึ้นทะเบียน

23 การขึ้นทะเบียน

24 ระยะเวลารักษา  อย่างน้อย 18 เดือน  อย่างน้อย 12 เดือน หลังจาก culture ไม่ พบเชื้อ

25 การติดตามผล AFB, culture M2,3,4,5,6 M6 = Neg AFB, culture M9,12,15,18

26 การติดตามผล AFB, culture M2,3,4,5,6 M6 = Pos AFB, culture ทุกเดือน จนกว่าจะเป็นลบ

27 การติดตามผล Chest X-ray M3, 6 ทุก 6 เดือน สิ้นสุดการรักษา

28

29

30

31 ผลการรักษา

32 ผลการรักษา

33 การติดตามหลัง การรักษาครบ

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50


ดาวน์โหลด ppt การรักษาวัณโรคดื้อ ยาหลายขนาน Multi-drug Resistant TB ดร. พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี ศูนย์วัณโรคที่ 12 จังหวัดยะลา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google