งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคระบาดอำเภอเมืองสตูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคระบาดอำเภอเมืองสตูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคระบาดอำเภอเมืองสตูล
งานระบาดวิทยาและควบคุมโรค คปสอ.เมืองสตูล วันที่ 19 เมษายน 2553

2 ข้อมูล 5 ลำดับโรค อำเภอเมืองสตูล
1 มกราคม 53 – 16 เมษายน 2553 เม.ย 2553

3 งานระบาดวิทยา ควบคุมโรค เวชกรรมสังคม รพ.สตูล
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มกราคม 2553 – 16 เมษายน 2553 จำนวนทั้งสิ้น 78 ราย คิดเป็นอัตราป่วย ต่อประชากรแสนคน งานระบาดวิทยา ควบคุมโรค เวชกรรมสังคม รพ.สตูล

4 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก อำเภอเมือง รายตำบล
/ แสน อัตราป่วย จำนวน ตำบล * ข้อมูล 1 มค - 16 เม.ย 53

5 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก อำเภอเมือง จำแนกตามกลุ่มอายุ
* ข้อมูล 1 มค- 16 ม.ย 52

6 ผู้ป่วยรายเดือน ปี 2553 เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
ผู้ป่วยรายเดือน ปี เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี * ข้อมูล 1 มค- 16 เม.ย 53

7 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก อ.เมือง จ.สตูลปี 2553
เปรียบเทียบกับข้อมูลปี 52 และ ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง * ข้อมูล 1 มค- 16 เม.ย 53

8 สถานการณ์โรคชิคุณกุนยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
สถานการณ์โรคชิคุณกุนยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ผู้ป่วยเข้าข่าย 2 ราย อัตราป่วย ต่อแสนประชากร ผู้ป่วย R/O ราย R506 รพ.สตูล * ข้อมูล 1 มค- 16 เม.ย 53

9 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง อำเภอเมือง รายตำบล
จำนวน * ข้อมูล 1 มค- 16 เม.ย 53

10 โรคอุจจาระร่วง รายเดือน อำเภอเมืองสตูล ปี 2553
โรคอุจจาระร่วง รายเดือน อำเภอเมืองสตูล ปี 2553 เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี * ข้อมูล 1 มค- 16 เม.ย 53

11 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง อ.เมือง จ.สตูล
เปรียบเทียบข้อมูลปี กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง * ข้อมูล 1 มค- 16 เม.ย 53

12 โรคอุจจาระร่วง จำแนกกลุ่มอายุ อำเภอเมืองสตูล ปี 2553
โรคอุจจาระร่วง จำแนกกลุ่มอายุ อำเภอเมืองสตูล ปี 2553 * ข้อมูล 1 มค- 16 เม.ย 53

13 อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษ อำเภอเมือง รายตำบล
จำนวน จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 20 ราย คิดเป็นอัตราป่วย ต่อแสนประชากร

14 เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง
โรคอาหารเป็นพิษ รายเดือน อำเภอเมืองสตูล ปี 2553 เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง

15 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ อ.เมือง จ.สตูล
เปรียบเทียบข้อมูลปี กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

16 โรคอาหารเป็นพิษ จำแนกกลุ่มอายุ อำเภอเมืองสตูล ปี 2553
โรคอาหารเป็นพิษ จำแนกกลุ่มอายุ อำเภอเมืองสตูล ปี 2553

17 สถานการณ์วัณโรค TB รายใหม่เสมหะบวก ตค. – เมย. 53 รพ.สตูล NM+ 4 3 - 27
ตค. – เมย. 53 รพ.สตูล เดือน ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. รวม NM+ 4 3 - 27 Estimate 65 ราย คิดเป็น ข้อมูลถึง 9 เม.ย.53

18 TB รายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนทุกประเภท (สอ)
NM+ NM- R EP TAF TI TAD รวม PCU 1 4 2 6 PCU2 3 5 สอ. คลองขุด 8 สอ.บ้านควน 1 1 สอ.บ้านควน 2 สอ.ควนขัน สอ.ฉลุง สอ.บ้านทุ่ง สอ.เกาะสาหร่าย สอ.เกาะอาดัง สอ.ตันหยงโป สอ.เจ๊ะบิลัง สอ.ปาเต๊ะ สอ.ตำมะลัง สอ.ปูยู สอ.ควนโพธิ์ สอ.เกตรี ต่างอำเภอ 27 13 46

19 ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะบวกราย สอ.

20 สัดส่วนผู้ป่วย ILI กับจำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับการรักษาที่ รพ

21 สัดส่วนผู้ป่วย ILI กับจำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับการรักษาที่ รพ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคระบาดอำเภอเมืองสตูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google