งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) มค. 2551 ยอดสะสม ตค.50- มค.51 รพ. พระจอม เกล้า 32513.91.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) มค. 2551 ยอดสะสม ตค.50- มค.51 รพ. พระจอม เกล้า 32513.91."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) มค. 2551 ยอดสะสม ตค.50- มค.51 รพ. พระจอม เกล้า 32513.91 รพ. เขาย้อย 0514.17 รพ. หนอง หญ้าปล้อง 1213.75 รพ. ชะอำ 21014.48 รพ. ท่ายาง 01114.80 รพ. บ้านลาด 0312.43 รพ. บ้าน แหลม 026.06 รพ. แก่ง กระจาน 013.62 รวมจังหวัด 95912.87

2 รพ./ สอ. จำนว น ( ราย ) สอ. บ้านกุ่ม 1 สอ. ช่องสะแก 1 สอ. หนองกะปุ 1 รพ./ สอ. จำน วน ( ราย ) รพ. ชะอำ 1 สอ. หุบ กระพง 1 สอ. นายาง 1

3 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) สอ. ทุ่งโป่ง 1 สอ. ยางชุม 1 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) สอ. หนองหญ้า ปล้อง 1

4 เครือข่าย เดือน ม. ค.50 ยอดสะสมเดือน ต. ค.49- ม. ค.50 เป้าห มาย ผลง าน ร้อย ละ เป้าหมา ย ผลง าน ร้อย ละ รพ. พระจอม เกล้า 10990342882 รพ. เขาย้อย4410077 รพ. หนอง หญ้าปล้อง 000000 รพ. ชะอำ1110088 รพ. ท่ายาง54809889 รพ. บ้านลาด000000 รพ. บ้าน แหลม 1110066 รพ. แก่ง กระจาน 1110033 รวมจังหวัด222091676090

5 เครือข่าย สถาน บริการ จำนว น ( ราย ) สาเหตุพระจอมเกล้า สอ. วัดเขา ตะเครา 1ล้มเหลว รพ. ท่ายาง สอ. หนอง ขานาง 1เสียชีวิต

6 เครือข่าย เดือน ก. ค.50 ยอดสะสมเดือน เม. ย.- ก. ค.50 เป้าห มาย ผล งาน ร้อย ละ เป้าห มาย ผลง าน ร้อย ละ รพ. พระจอม เกล้า 2210020 100 รพ. เขาย้อย111009889 รพ. หนอง หญ้าปล้อง 00011100 รพ. ชะอำ3310010 100 รพ. ท่ายาง331009889 รพ. บ้านลาด00022100 รพ. บ้านแหลม1110022 รพ. แก่ง กระจาน 1110011 รวมจังหวัด11 100545296


ดาวน์โหลด ppt เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) มค. 2551 ยอดสะสม ตค.50- มค.51 รพ. พระจอม เกล้า 32513.91.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google