งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นหาผู้ป่วย วัณโรค 1. โรงพย าบาล 2. ชุมชน 3. เรือนจำ 4. แหล่งโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นหาผู้ป่วย วัณโรค 1. โรงพย าบาล 2. ชุมชน 3. เรือนจำ 4. แหล่งโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้นหาผู้ป่วย วัณโรค 1. โรงพย าบาล 2. ชุมชน 3. เรือนจำ 4. แหล่งโรค

2 โรงพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก บุคลากร มีอาการสงสัย คัดกรองผู้มีอาการสงสัย ตรวจสุขภาพ ประจำปี CXR,AFB CXR พบแพทย์ คลินิกวัณโรค HIV CXR,AFB ทุกราย พบแพทย์ ARV

3 ชุมชน ผู้สูงอายุ ชุมชนแออัด ผู้สัมผัสใกล้ชิด สถานประกอบการ คัดกรองผู้มีอาการสงสัย ตรวจสุขภาพ CXR,AFB CXR พบแพทย์ คลินิกวัณโรค สอ, อสม. ให้ความรู้ NGO

4 เรือนจำ คัดกรองผู้มีอาการสงสัย CXR,AFB พบแพทย์ คลินิกวัณโรค

5 แหล่งโรค ( ตำบลที่มี ผู้ป่วยมาก ) อำเภอท่ายาง ต. ท่ายาง อำเภอเมือง ต. หนองโสน ต. ไร่ส้ม คัดกรองผู้มีอาการสงสัย CXR,AFB พบแพทย์ คลินิกวัณโรค อำเภอชะอำ ต. ชะอำ อำเภอเขาย้อย ต. ทับคาง อสม. ผู้นำชุมชน เทศบาล, อบต. สนับสนุน


ดาวน์โหลด ppt การค้นหาผู้ป่วย วัณโรค 1. โรงพย าบาล 2. ชุมชน 3. เรือนจำ 4. แหล่งโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google