งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธิชัย เกษตร เจริญ พ. บ. นายแพทย์ ทรงคุณวุฒิ รก. ผอ. สำนักวัณ โรค ทำไมต้องเร่งรัดการควบคุม วัณโรคต่อไป (2553) เชียงใหม่ : 9 กุมภาพันธ์ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธิชัย เกษตร เจริญ พ. บ. นายแพทย์ ทรงคุณวุฒิ รก. ผอ. สำนักวัณ โรค ทำไมต้องเร่งรัดการควบคุม วัณโรคต่อไป (2553) เชียงใหม่ : 9 กุมภาพันธ์ 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธิชัย เกษตร เจริญ พ. บ. นายแพทย์ ทรงคุณวุฒิ รก. ผอ. สำนักวัณ โรค ทำไมต้องเร่งรัดการควบคุม วัณโรคต่อไป (2553) เชียงใหม่ : 9 กุมภาพันธ์ 2553

2 Excluding Bangkok and Prisons ภาพรวมของ 18 เขตตรวจราชการ ข้อมูลผลการดำเนินงานวัณโรคปีงบประมาณ 2550

3 พื้นที่เขตตรวจราชการ 1-6 แยกเป็น รายจังหวัด ข้อมูลผลการดำเนินงานวัณโรค ปีงบประมาณ 2550

4 พื้นที่เขตตรวจราชการ 7-12 แยก เป็นรายจังหวัด ข้อมูลผลการดำเนินงานวัณโรค ปีงบประมาณ 2550

5 พื้นที่เขตตรวจราชการ 13-18 แยก เป็นรายจังหวัด ข้อมูลผลการดำเนินงานวัณโรค ปีงบประมาณ 2550

6 6 สถานการณ์ •18 / 22 HBCs •New case ~ 90,000 : SS+ : 40,000 •HIV+ in all TB ~ 15% •MDR TB ~ 2843 case •XDR ~ 5% of MDR

7 7 วัตถุประสงค์ •International Standards of TB care •Case finding •Record / Report

8 8 แนวทางแก้ไขปัญหา 1.Death in TB/HIV 2.TB in prison 3.Childhood TB 4.TB in BKK 5.TB in large hospitals

9 9 ตัวชี้วัด Success rate > 85%

10 10 ผลลัพธ์ที่ต้องการ •ISTC •Full time TB coordinator •Record / Report •Referral system •Full time TB manager in BKK •Private hospitals / Universities hospitals

11 11 หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักวัณโรค กรม ควบคุมโรค

12 12 สัญญาณ 2553 ทำ : D : ลด Death D : ลด Default สัก... T : ลด Transfer out ที่ไม่ทราบผล รักษา


ดาวน์โหลด ppt ยุทธิชัย เกษตร เจริญ พ. บ. นายแพทย์ ทรงคุณวุฒิ รก. ผอ. สำนักวัณ โรค ทำไมต้องเร่งรัดการควบคุม วัณโรคต่อไป (2553) เชียงใหม่ : 9 กุมภาพันธ์ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google