งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไมต้องเร่งรัดการควบคุมวัณโรคต่อไป (2553)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไมต้องเร่งรัดการควบคุมวัณโรคต่อไป (2553)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไมต้องเร่งรัดการควบคุมวัณโรคต่อไป (2553)
ยุทธิชัย เกษตรเจริญ พ.บ. นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รก.ผอ.สำนักวัณโรค เชียงใหม่ : 9 กุมภาพันธ์ 2553

2 ภาพรวมของ 18 เขตตรวจราชการ Excluding Bangkok and Prisons
ข้อมูลผลการดำเนินงานวัณโรคปีงบประมาณ 2550 Excluding Bangkok and Prisons

3 พื้นที่เขตตรวจราชการ 1-6 แยกเป็นรายจังหวัด
ข้อมูลผลการดำเนินงานวัณโรคปีงบประมาณ 2550

4 พื้นที่เขตตรวจราชการ 7-12 แยกเป็นรายจังหวัด
ข้อมูลผลการดำเนินงานวัณโรคปีงบประมาณ 2550

5 พื้นที่เขตตรวจราชการ 13-18 แยกเป็นรายจังหวัด
ข้อมูลผลการดำเนินงานวัณโรคปีงบประมาณ 2550

6 สถานการณ์ 18/22 HBCs New case ~ 90,000 : SS+ : 40,000
HIV+ in all TB ~ 15% MDR TB ~ case XDR ~ 5% of MDR

7 วัตถุประสงค์ International Standards of TB care Case finding
Record / Report

8 แนวทางแก้ไขปัญหา Death in TB/HIV TB in prison Childhood TB TB in BKK
TB in large hospitals

9 ตัวชี้วัด Success rate > 85%

10 ผลลัพธ์ที่ต้องการ ISTC Full time TB coordinator Record / Report
Referral system Full time TB manager in BKK Private hospitals / Universities hospitals

11 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค

12 สัญญาณ 2553 ทำ : D : ลด Death D : ลด Default สัก...
ทำ : D : ลด Death D : ลด Default สัก... T : ลด Transfer out ที่ไม่ทราบผลรักษา


ดาวน์โหลด ppt ทำไมต้องเร่งรัดการควบคุมวัณโรคต่อไป (2553)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google