งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาท สคร.ที่ 1-12  ติดตามสถานการณ์อหิวาตกโรค อย่างสม่ำเสมอ รายงานผู้บริหาร และศูนย์วิชาการเขต รับทราบ  จัดให้มีทีม SRRT ที่เตรียมพร้อมตลอดเวลา เพื่อร่วมออกสอบสวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาท สคร.ที่ 1-12  ติดตามสถานการณ์อหิวาตกโรค อย่างสม่ำเสมอ รายงานผู้บริหาร และศูนย์วิชาการเขต รับทราบ  จัดให้มีทีม SRRT ที่เตรียมพร้อมตลอดเวลา เพื่อร่วมออกสอบสวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทบาท สคร.ที่ 1-12  ติดตามสถานการณ์อหิวาตกโรค อย่างสม่ำเสมอ รายงานผู้บริหาร และศูนย์วิชาการเขต รับทราบ  จัดให้มีทีม SRRT ที่เตรียมพร้อมตลอดเวลา เพื่อร่วมออกสอบสวน ควบคุมโรคในพื้นที่ทันทีเมื่อสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ (ตามเกณฑ์ ที่จะกล่าวต่อไป)  ให้ข้อเสนอแนะในการควบคุมป้องกันโรค ที่เหมาะสมตาม สถานการณ์ที่พบจากการสอบสวนโรค  ประสานและแจ้งศูนย์วิชาการเขตที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบ และร่วม ดำเนินการสนับสนุนตามภารหน้าที่ของแต่ละศูนย์ฯ  ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเฝ้า ระวังสอบสวน ป้องกันควบคุมอหิวาตกโรคในคน  ผู้อำนวยการ สคร. เป็นผู้แทนของกรมในการเข้าร่วมประชุมศูนย์ ประสานงานฯระดับจังหวัด

3

4 1.มีผู้ป่วยอหิวาตกโรคเกิดขึ้นแบบ Sporadic case ต่อเนื่อง ไปเกินกว่า 10 วัน

5 2.มีผู้ป่วยอหิวาตกโรค เกิดขึ้นหลายอำเภอ ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน

6 3. พบผู้ป่วยอหิวาตกโรคเป็นกลุ่มก้อน (cluster) และ อาจเกิดจากแหล่งโรคร่วม (common source)

7 4.มีรายงานผู้ป่วยอหิวาตกโรค เกิดขึ้นหลาย จังหวัด และผลการสอบสวนโรค ระบุว่า อาจมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในเรื่อง ของแหล่งโรคเช่น รถเร่ แหล่งอาหาร ร่วมกัน

8 จำนวนผู้ป่วยอหิวาตกโรคจากเชื้อ V. cholerae O1 El Tor Ogawa, 2007 week Mar Jun Jul AugSep Apr May 1 st สมุทรสาคร 2 nd - 3 rd กทม. Shrimp 4 th สมุทรสาครตากนครสวรรค์ หัวหมู ระนองเริ่มจาก แรงงานประมงต่างด้าว ขอนแก่น, อุดรธานี, เลย, กทม หอยแครง

9 5.กรณีการระบาดที่มีความสลับซับซ้อน เช่น การระบาดที่เกิดขึ้นกับผู้อพยพ ในศูนย์ พักพิงชั่วคราวตามชายแดนไทย แล้วแพร่ ระบาดไปสู่หมู่บ้าน หรือกรณีเกิดการ ระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน แล้วติดต่อเข้า สู่พื้นที่ชายแดนประเทศไทย เป็นต้น

10 Epidemic curve จำนวนผู้ป่วยอหิวาต์ จ.ตาก ตั้งแต่ 3 พ.ค.-27 ก.ค.50 รายแรก อ.แม่สอด รายแรก อ.พบพระ รายแรก อ.แม่ระมาด รายแรก ศูนย์แม่หละ รายแรก ศูนย์นุโพ/อุ้มเปี้ยม


ดาวน์โหลด ppt บทบาท สคร.ที่ 1-12  ติดตามสถานการณ์อหิวาตกโรค อย่างสม่ำเสมอ รายงานผู้บริหาร และศูนย์วิชาการเขต รับทราบ  จัดให้มีทีม SRRT ที่เตรียมพร้อมตลอดเวลา เพื่อร่วมออกสอบสวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google