งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ที่ด่านกักกันสัตว์ตากรับผิดชอบ ภายในจังหวัดตาก 1. จุดตรวจสัตว์บ้านห้วยไม้แป้น 2. จุดตรวจสัตว์แม่สอด 3. จุดตรวจสัตว์บ้านแม่ระมาดน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ตั้งจุดตรวจ ที่ด่านกักกันสัตว์ตากรับผิดชอบ ภายในจังหวัดตาก 1. จุดตรวจสัตว์บ้านห้วยไม้แป้น 2. จุดตรวจสัตว์แม่สอด 3. จุดตรวจสัตว์บ้านแม่ระมาดน้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ตั้งจุดตรวจ ที่ด่านกักกันสัตว์ตากรับผิดชอบ ภายในจังหวัดตาก 1. จุดตรวจสัตว์บ้านห้วยไม้แป้น 2. จุดตรวจสัตว์แม่สอด 3. จุดตรวจสัตว์บ้านแม่ระมาดน้อย

2 ภารกิจหน้าที่ของด่านกักกันสัตว์ ตาก 1. ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของสารวัตรกรมปศุ สัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ. ศ. 2499 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2542 2. ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์ นำเข้า และนำออกราชอาณาจักรตามแนวเขตด่าน ศุลกากรแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และตามแนวชายแดนไทย - พม่า 3. ตั้งจุดสกัดกั้นการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์ บนทางหลวงหมายเลข 1288 สายอุ้มผาง - เปิ่งเคลิ่ง 4. ตั้งจุดสกัดกั้นการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์ บนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1175 สายอำเภอแม่ระมาด – อำเภอบ้านตาก ( จุดตรวจสัตว์แม่ระมาดน้อย หมู่ 4 ต. แม่ ระมาด อ. แม่ระมาด จังหวัดตาก )

3 5. ตั้งจุดสกัดกั้นการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซาก สัตว์ บนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1090 สายอำเภอแม่สอด - อำเภออุ้ม ผาง ( จุดตรวจสัตว์ห้วยไม้แป้น หมู่ 5 ต. มหาวัน อ. แม่สอด จังหวัดตาก ) 6. ตั้งจุดสกัดกั้นการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซาก สัตว์ บนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 สายแม่สอด - ตาก ( จุดตรวจสัตว์แม่สอด หมู่ 7 บ้านหนองบัว ต. แม่ ปะ อ. แม่สอด จังหวัดตาก ) 7. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ ให้ เกษตรกรและ พ่อค้าสัตว์ได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง โรคระบาดสัตว์ และความเสียหาย เนื่องจากการเกิดโรคระบาดสัตว์


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ตั้งจุดตรวจ ที่ด่านกักกันสัตว์ตากรับผิดชอบ ภายในจังหวัดตาก 1. จุดตรวจสัตว์บ้านห้วยไม้แป้น 2. จุดตรวจสัตว์แม่สอด 3. จุดตรวจสัตว์บ้านแม่ระมาดน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google