งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By A.Bootsara Prakobtham1 การเขียน Webpage ด้วย HTML อ.บุษรา ประกอบธรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By A.Bootsara Prakobtham1 การเขียน Webpage ด้วย HTML อ.บุษรา ประกอบธรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By A.Bootsara Prakobtham1 การเขียน Webpage ด้วย HTML อ.บุษรา ประกอบธรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 By A.Bootsara Prakobtham2 คำศัพท์พื้นฐาน §Homepage เป็นเพจหน้าแรกของเว็บ §Webpage เป็นเพจแต่ละหน้าของเอกสาร §Website เป็นการนำเอกสารในเพจต่าง ๆ จัดรวมกัน §URL เป็นชื่อที่อยู่ของเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต §Web Browser เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับแสดงเอกสารทาง หน้าจอ เช่น Internet Explorer, Nescape communicator, Plawan Browser

3 By A.Bootsara Prakobtham3 การใช้งาน HTML มี 2 ส่วนหลัก ๆ 1. สร้างไฟล์ HTML §เปิดไฟล์ Text Editor §พิมพ์คำสั่ง HTML §Save file เป็น.htm หรือ.html 2. ทดสอบเพจ(File HTML) §เปิดโปรแกรม Web Browser §เลือกคำสั่ง Open(ใน เมนู File) เพื่อเปิดไฟล์ §ค้นหาไฟล์.htm หรือ.html ที่ต้องการ

4 By A.Bootsara Prakobtham4 โครงสร้างของ ไฟล์ HTML ……... ………. กำหนดส่วนหัวกำหนดเนื้อหา

5 By A.Bootsara Prakobtham5 Tag(คำสั่งที่ใช้กำหนดรูปแบบของ HTML) มี 2 ชนิด §Container Tag ประกอบด้วย Tag เปิด และTag ปิด เช่น Hello §Empty Tag ประกอบด้วย Tag เปิด อย่างเดียว เช่น

6 By A.Bootsara Prakobtham6 Let’s Start!!!


ดาวน์โหลด ppt By A.Bootsara Prakobtham1 การเขียน Webpage ด้วย HTML อ.บุษรา ประกอบธรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google