งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้งระบบสารสนเทศ บนระบบปฏิบัติการ Linux โอกาส ปัญหา และอนาคต สุธีระ ทองขาว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้งระบบสารสนเทศ บนระบบปฏิบัติการ Linux โอกาส ปัญหา และอนาคต สุธีระ ทองขาว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้งระบบสารสนเทศ บนระบบปฏิบัติการ Linux โอกาส ปัญหา และอนาคต สุธีระ ทองขาว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2 Internet Map Server GIS Query Maps Data Internet Map Server Map ServerBrowsers Map MIS GIS Engine Database

3 การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ ในการวางแผนการจัดการน้ำในชุมชน http://waterplan.wu.ac.th

4 วางแผนการติดตั้ง Opensource Software -OS : Linux > Debian 32/64 bit -Apache -Drupal -PHP -PostgreSQL -PostGIS -Mapserver -Firewall -SSH -Samba Hardware spec.

5 คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ CPU core i7 RAM : 8 Gb HD : 2 Tb EMT64 มีระบบจัดการพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ดีขึ้น สามารถรวมฮาร์ดดิสก์ได้มากกว่า 2 ลูก

6 การติดตั้ง Opensource Software -OS : Linux > Debian 32/64 bit -Apache -Drupal -PHP -PostgreSQL -PostGIS -MapServer / GeoServer? -Firewall -SSH -Samba ทุกอย่างมีอยู่บนอินเตอร์เน็ต - โปรแกรม - การติดตั้งมีเอกสารประกอบ - การสนับสนุน ต้องติดตามอัพเดท (มีระบบแจ้ง เตือน) ต้องมีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์

7 การจัดการ -Server  SSH -Drupal  Web -PostgreSQL  PgAdmin -PostGIS  FWTools -Samba  Share File

8 http://waterplan.wu.ac.th

9

10

11

12

13 บริการ Map service ผ่านอินเตอร์เน็ต

14 บริการ WMS ผ่านอินเตอร์เน็ต

15 ข้อมูลแผนที่ที่จัดทำโดย อบต.บางจาก ก่อนลงพื้นที่หลังลงพื้นที่

16 ข้อมูลแผนที่ที่จัดทำโดย อบต.ท่าดี ก่อนลงพื้นที่หลังลงพื้นที่

17 ข้อมูลแผนที่ที่จัดทำโดย อบต.ท่าซัก ก่อนลงพื้นที่หลังลงพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้งระบบสารสนเทศ บนระบบปฏิบัติการ Linux โอกาส ปัญหา และอนาคต สุธีระ ทองขาว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google