งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อพิมพ์ www.1374.org แล้วกด enter ( ใน เบราว์เซอร์ IE, Chrome, หรือ Firefox) www.1374.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อพิมพ์ www.1374.org แล้วกด enter ( ใน เบราว์เซอร์ IE, Chrome, หรือ Firefox) www.1374.org."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 เมื่อพิมพ์ www.1374.org แล้วกด enter ( ใน เบราว์เซอร์ IE, Chrome, หรือ Firefox) www.1374.org

5 เมื่อพิมพ์ www.1374.org จะเข้าสู่หน้า แรก ของเว็บ ไซท์ มวลชน กอ. รมน. คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซท์ มวลชน กอ. รมน.

6 คลิกเพื่อเข้าสู่ โปรแกรม สายด่วนความ มั่นคง 1374

7 พิมพ์ username password

8 เข้าสู่โปรแกรมสายด่วนความ มั่นคง 1374

9 พัฒนา ระบบ ฐานข้อมูล มวลชน กอ. รมน.

10 คลิกเพื่อเข้าสู่ โปรแกรม ฐานข้อมูล มวลชน กอ. รมน.

11 พิมพ์ username password

12 เข้าสู่โปรแกรมฐานข้อมูล มวลชน กอ. รมน. เข้าสู่โปรแกรมฐานข้อมูล มวลชน กอ. รมน.


ดาวน์โหลด ppt เมื่อพิมพ์ www.1374.org แล้วกด enter ( ใน เบราว์เซอร์ IE, Chrome, หรือ Firefox) www.1374.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google