งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mahidol Wittayanusorn School C L O U D By M 5 / 1 Mahidol Wittayanusorn School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mahidol Wittayanusorn School C L O U D By M 5 / 1 Mahidol Wittayanusorn School."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mahidol Wittayanusorn School C L O U D By M 5 / 1 0 @ Mahidol Wittayanusorn School

2 เมฆคืออะไร เมฆ คือ ละอองน้ำและ เกล็ดน้ำแข็งที่รวมตัวกันเป็น กลุ่มก้อนลอยตัวอยู่ในชั้น บรรยากาศ ที่เราสามารถ มองเห็นได้ ภาพเมฆ Cumulus ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8% A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Cumulus_c louds_in_fair_weather.jpeg

3 เมฆเกิดจาก อะไร ไอน้ำที่ควบแน่น เป็นละอองน้ำ ( โดยปกติแล้วจะมีขนาด 0.01 มม ) หรือ เป็นเกล็ดน้ำแข็ง ซึ่งเมื่อเกาะตัว กันเป็นกลุ่มจะเห็นเป็นก้อนเมฆ ก้อน เมฆนี้สะท้อนคลื่นแสงในแต่ละความ ยาวคลื่นในช่วงที่ตามองเห็นได้ ใน ระดับที่เท่า ๆ กัน จึงทำให้เรามองเห็น ก้อนเมฆนั้นเป็นสีขาว แต่ก็สามารถ มองเห็นเป็นสีเทาหรือสีดำ ถ้าหากเมฆ นั้นมีความหนาแน่นสูงมากจนแสงผ่าน ไม่ได้

4 ตัวอย่าง เกี่ยวกับเมฆ เมฆบริเวณสีขาว จะหนาแน่นน้อย กว่าบริเวณที่มีสีดำ ที่มา : http://epod.usra.edu/archive/i mages/cumulonimbus_052301_ sjr.jpg

5 การแบ่งประเภท ของเมฆ

6 การแบ่ง ประเภท -1. แบ่งตามรูปร่างของ เมฆ -2. แบ่งตามความสูง ตัวอย่างการแบ่ง ประเภท ที่มา : http://eo.ucar.edu/webweather /images/cloudchart.gif

7 การแบ่งตาม รูปร่าง เมฆนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ แบบเป็นชั้น (layered) ในแนวนอน และ แบบลอยตัวสูงขึ้น (convective) ในแนวตั้ง, โดยจะมีชื่อเรียกว่า สเตรตัส (stratus ซึ่งหมายถึงลักษณะเป็นชั้น ) และ คิวมูลัส (cumulus ซึ่งหมายถึงทับถมกันเป็นกอง ) ตามลำดับ ------ นอกจากนี้แล้วยังมีคำที่ใช้ในการบอกลักษณะของเมฆ -- สเตรตัส (stratus) หมายถึง ลักษณะเป็นชั้น -- คิวมูลัส (cumulus) หมายถึง ลักษณะเป็นกองสุม -- เซอร์รัส (cirrus) หมายถึง ลักษณะเป็นลอนผม -- นิมบัส (nimbus) หมายถึง ฝน ตัวอย่างเมฆ stratus ที่มา : http://mal.sbo.hampton.k 12.va.us/mangus/mangus _images/stratus.JPG

8 การแบ่งตาม ความสูง เมฆยังอาจแบ่งเป็น 4 กลุ่มตามระดับ ความสูงของเมฆ โดยระดับความสูงของ เมฆนี้จะวัดจากฐานของก้อนเมฆ ไม่ได้วัด จากยอด โดย Luke Howard เป็นผู้นำ เสนอวิธีการแบ่งกลุ่มแบบนี้ แก่ Askesian Society ในปี ค. ศ. 1802 ภาพของ Luke Howard ผู้เสนอวิธี แบ่งกลุ่มเมฆ ที่มา : http://www.keesfloor.nl/wolken/howard.jpg

9 การแบ่งตาม ความสูง 1. เมฆระดับสูง ( กลุ่ม A) 2. เมฆระดับกลาง ( กลุ่ม B) 3. เมฆระดับต่ำ ( กลุ่ม C) 4. เมฆแนวตั้ง ( กลุ่ม D)

10 เมฆระดับสูง ก่อตัวที่ความสูงมากกว่า 16,500 ฟุต (5,000 เมตร ) ในบริเวณที่อุณหภูมิต่ำในชั้น บรรยากาศโทรโพสเฟียร์ ที่ความสูงระดับนี้น้ำ ส่วนใหญ่นั้นจะแข็งตัว ดังนั้นเมฆจะ ประกอบด้วยผลึกน้ำแข็ง เมฆในชั้นนี้ส่วนใหญ่ มักจะมีลักษณะเป็นก้อนเล็ก ๆ และ มักจะ ค่อนข้างโปร่งใส เมฆในกลุ่มนี้จะมีชื่อนำหน้า ด้วย เซอร์ - (cirr-) - เซอร์รัส (cirrus - Ci): Cirrus, Cirrus uncinus, Cirrus Kelvin-Helmholtz - เซอร์โรคิวมูลัส (cirrocumulus - Cc) - เซอร์โรสเตรตัส (cirrostratus - Cs) - คิวมูโลนิมบัส และ ไพเลียส (Cumulonimbus with pileus) - คอนเทรล (Contrail)

11 ตัวอย่างเมฆ cirrus M W I T FLV Media Encoding Source : Google Video

12 เมฆ ระดับกลาง ก่อตัวที่ความสูงระหว่าง 6,500 และ 16,500 ฟุต ( ระหว่าง 2,000 และ 5,000 เมตร ) เมฆจะประกอบด้วยละอองน้ำ และ ละอองน้ำ เย็นยิ่งยวด ชื่อของเมฆในชั้นนี้จะนำหน้าด้วย อัลโต - (alto-) - อัลโตคิวมูลัส (altocumulus - Ac): Altocumulus, Altocumulus undulatus, Altocumulus mackerel sky, Altocumulus castellanus, Altocumulus lenticularis - อัลโตสเตรตัส (altostratus - As): Altostratus, Altostratus undulatus

13 ตัวอย่างเมฆ altocumulus M W I T FLV Media Encoding Source : Google Video

14 เมฆระดับต่ำ ก่อตัวที่ความสูงต่ำกว่า 6,500 ฟุต (2,000 เมตร ) และ รวมถึงสตราตัส (stratus) เมฆสตราตัส ที่ลอยตัวอยู่ระดับพื้นดินเรียก หมอก - สเตรตัส (Stratus - St) - คิวมูลัส (Cumulus - Cu): Cumulus humilis, Cumulus mediocris - สเตรโตคิวมูลัส (Stratocumulus - Sc) - นิมโบสเตรตัส (Nimbostratus - Ns)

15 ตัวอย่างเมฆ stratocumulus M W I T FLV Media Encoding Source : Google Video

16 ตัวอย่างเมฆ nimbostratus M W I T FLV Media Encoding Source : Google Video

17 เมฆแนวตั้ง เป็นเมฆที่มีแนวก่อตัวในแนวตั้ง ซึ่งทำให้เมฆมี ความสูงจากฐาน - คิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus - Cb): Cumulonimbus, Cumulonimbus incus, Cumulonimbus calvus, Cumulonimbus with mammatus - ไพโรคิวมูลัส (Pyrocumulus) - คิวมูลัส คอนเจสตัส (Cumulus congestus)

18 ตัวอย่างเมฆ cumulonimbus M W I T FLV Media Encoding Source : Google Video

19 สีของเมฆ สีของเมฆที่ใช้ในการบอกสภาพอากาศ : -- เมฆสีเขียวจางๆ นั้นเกิดจากการกระเจิงของ แสงอาทิตย์ เมื่อตกกระทบน้ำแข็ง เมฆคิวมูโลนิม บัสที่มีสีเขียว นั้นบ่งบอกถึงการก่อตัวของ พายุฝน พายุลูกเห็บ ลมที่รุนแรง หรือ พายุทอร์นาโด -- เมฆสีเหลือง ไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยครั้ง แต่อาจ เกิดขึ้นได้ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิไปจนถึงช่วงต้น ของฤดูใบไม้ร่วง ในช่วงที่เกิดไฟป่าได้ง่าย สี เหลืองนั้นเกิดจากฝุ่นควันในอากาศ -- เมฆสีแดง สีส้ม หรือ สีชมพู นั้นโดยปกติเกิด ในช่วง พระอาทิตย์ขึ้น และ พระอาทิตย์ตก เกิด จากการกระเจิงของแสงในชั้นบรรยากาศ ไม่ได้เกิด จากเมฆโดยตรง เมฆเพียงเป็นตัวสะท้อนแสงนี้ เท่านั้น ในกรณีที่มีพายุฝนขนาดใหญ่ในช่วง เดียวกันจะทำให้เห็นเมฆ เป็นสีแดงเข้ม เหมือนสี เลือด

20 ตัวอย่างสีของ เมฆ

21

22 จบแล้วคร้าบ


ดาวน์โหลด ppt Mahidol Wittayanusorn School C L O U D By M 5 / 1 Mahidol Wittayanusorn School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google