งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

R AYLEIGH S CATTERING ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อแสงตกกระทบยัง อนุภาคเล็กๆในอากาศ หรือโมเลกุลขนาดเล็ก ของแก๊สในบรรยากาศ แล้วแสงเกิดการ กระเจิงโดยกระบวนการที่เรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "R AYLEIGH S CATTERING ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อแสงตกกระทบยัง อนุภาคเล็กๆในอากาศ หรือโมเลกุลขนาดเล็ก ของแก๊สในบรรยากาศ แล้วแสงเกิดการ กระเจิงโดยกระบวนการที่เรียกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 R AYLEIGH S CATTERING ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อแสงตกกระทบยัง อนุภาคเล็กๆในอากาศ หรือโมเลกุลขนาดเล็ก ของแก๊สในบรรยากาศ แล้วแสงเกิดการ กระเจิงโดยกระบวนการที่เรียกว่า “ การกระเจิง แสงแบบเรย์เล ” (Rayleigh Scattering) เป็นการกระเจิงแสงแบบยืดหยุ่น (elastic scattering) หรือการแผ่รังสีของคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าโดยอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า ความยาวคลื่นของแสง โดยไม่ใช่ที่ทุกความ ยาวคลื่นจะเกิดการกระเจิงได้ท่ากันหมด แต่ แสงที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่าจะกระเจิงแสงได้ ดีมากกว่าแสงที่มีความยาวคลื่นที่ยาวกว่า

3 R AYLEIGH S CATTERING การกระเจิงแสงแบบเรย์เล : เป็นการกระจัด กระจายที่เกิดขึ้น กับช่วงคลื่นที่มีขนาดยาว มากกว่า เส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาคต่างๆ ใน บรรยากาศ หรือน้อยกว่า 0.1 micron เช่น โมเลกุลของก๊าซ “ ออกซิเจน และไนโตรเจน ” อัตราการกระจัดกระจาย จะเป็นส่วนกลับกับ ขนาดช่วงคลื่นยกกำลัง 4 มีผลทำให้ช่วงคลื่น ขนาดสั้นถูกกระจัดกระจายกลับในชั้น บรรยากาศ เช่น ช่วงคลื่นสีน้ำเงิน ซึ่งมีขนาดสั้น สุดที่ตามองเห็น ก็จะถูกกระจัดกระจายกลับมาก ที่สุด ทำให้เรามองเห็นท้องฟ้า และ ภูเขา จาก ระยะไกลเป็นสีฟ้า หรือ น้ำเงิน

4 สำหรับอนุภาคขนาดเล็ก การกระเจิงแสง >>> การดูดกลืน แสง การกระเจิงแสง : Turbidity =  จากกฎของเบียร์ ถ้า b = 1 cm และ C= 1 M

5 ในทางปฏิบัติ จะวัด I ที่ถูกกระเจิง (I s ) ในทุก ทิศทางทำได้ยาก จึงวัดความเข้มแสงที่ถูกกระเจิง ที่มุมต่างๆได้ โดย H = Proportinality constant i s = ความเข้มแสงที่ถูก กระเจิงทิศทางใดๆวัดที่ ระยะ r และมุม θ B = Constants depend on medium กำหนดค่าคงที่ Rayleigh ( ได้จากการ ทดลอง ) วัดความเข้ม แสงที่มุม θ

6 จะได้ว่า ทดลองการหามวลโมเลกุลของอนุภาค

7 เนื่องจากโมเลกุลของก๊าซใน บรรยากาศของเรา จะกระเจิง แสงสีฟ้าได้ดีกว่า โดยเฉพาะก็ คือ โมเลกุลของก๊าซอ๊อกซิเจน และไนโตรเจน จะกระเจิงแสงสี ฟ้าได้ดีกว่าสีแดงที่มีความยาว คลื่นมากกว่าสีฟ้า แต่ความจริงแล้ว แสงสีม่วงก็ยิ่ง กระเจิงได้ดีกว่าแสงสีฟ้า 16 เท่า แต่ในเรติน่าของคนเรา มี ประสาทรับแสงที่ไวต่อแสงสี ฟ้ามากกว่าสีม่วงจึงมองไม่ค่อย เห็นส่วนที่เป็นสีม่วง แต่จะเห็น สีฟ้ามากกว่า ทำไมท้องฟ้าถึง เป็นสีฟ้า ???

8 แล้วทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีแดง เวลาพระอาทิตย์ตก ???

9 เป็นเพราะว่า …

10

11

12 R EFFERENCE “http://www.vcharkarn.com/vcafe/10373”; accessed on August 30, 2009 “http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/ atmos/blusky.html”; accessed on August 30, 2009

13


ดาวน์โหลด ppt R AYLEIGH S CATTERING ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อแสงตกกระทบยัง อนุภาคเล็กๆในอากาศ หรือโมเลกุลขนาดเล็ก ของแก๊สในบรรยากาศ แล้วแสงเกิดการ กระเจิงโดยกระบวนการที่เรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google