งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอัมรินทร์ วงษ์พันธุ์ ภาควิชา การจัด การพลังงาน รหัส 47400907 จัดทำโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอัมรินทร์ วงษ์พันธุ์ ภาควิชา การจัด การพลังงาน รหัส 47400907 จัดทำโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายอัมรินทร์ วงษ์พันธุ์ ภาควิชา การจัด การพลังงาน รหัส 47400907 จัดทำโดย

2 Atmospheric Effects on Incoming Solar Radiation By Mr.Amarin Wongphan

3 ปฏิกิริยาในชั้นบรรยากาศต่อ รังสีอาทิตย์ที่เข้ามาสู่โลก ขบวนการในชั้นบรรยากาศที่ช่วยลดรังสี อาทิตย์ที่ทะลุผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่ผิวโลก โดยชั้นบรรยากาศของโลก จะมีผลทำให้ให้เกิด การเปลี่ยนแปลง ของคลื่นแสงในด้านทิศทาง ความเข้ม ตลอดจน ความยาว และ ความถี่ช่วง คลื่น เนื่องจากชั้นบรรยากาศ ประกอบไปด้วย ฝุ่น ละออง ไอน้ำ และก๊าซต่างๆ โดยมี 3 ขบวนการดังนี้ 1) การกระเจิงของแสง ( Scattering ) 2) การดูดกลืนของแสง ( Absorbtion) 3) การสะท้อนพลังงาน ( Reflection )

4 ปฏิกิริยาในชั้นบรรยากาศต่อ รังสีอาทิตย์ที่เข้ามาสู่โลก

5 การกระเจิง ( Scattering) เกิดขึ้นในขณะที่ รังสีอาทิตย์ส่องผ่านชั้น บรรยากาศโดยตก กระทบกับอนุภาคเล็กๆ และโมเลกุลของก๊าซ ต่างๆที่แพร่กระจายใน ทุกทิศทาง โดยการ กระทบไม่ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงความยาว คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่ง แยกไว้ 3 ประเภท คือ 1.1. Rayleigh Scatter 1.2. Mie Scatter 1.3. Nonselective Scatter

6 การการดูดกลืนของแสง (Absorbtion) การดูดกลืน ทำให้ เกิด การสูญเสียพลังงาน การดูดกลืนพลังงาน จะ เกิดขึ้นที่ความยาวช่วง คลื่นบางช่วง โดยเฉพาะ ก๊าซ ที่มีความสามารถ ดูดกลืนเป็นพิเศษ คือ 2.1 ก๊าซออกซิเจนและ โอโซน 2.2 ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ 2.3 ไอน้ำส่วนใหญ่ กระจายตัว อยู่ ในชั้น โทรโพสเฟียร์ (Troposphere)

7 การสะท้อนพลังงาน ( Reflection ) เป็นขบวนการที่ เกิดเมื่อรังสีอาทิตย์ที่ เข้ามาสู่โลกชนกับ อนุภาคของโมเลกุลใน ชั้นบรรยากาศแล้วทำ ให้รังสีอาทิตย์มีทิศทาง 180 องศา กับทิศทาง รังสีที่เข้ามาทำให้ สูญเสียรังสีที่เข้ามา 100 % ออกสู่อวกาศ การสะท้อนทั้งหมดเกิด ที่เมฆโดยอนุภาคต่างๆ ของๆเหลวและเกร็ด น้ำแข็งในเมฆ การ สะท้อนเกิดประมาณ 40 – 90 %

8 รูปภาพดังต่อไปนี้สัดส่วนการสะท้อนของรังสี อาทิตย์ที่เข้ามา ปี 1987 [1]

9 การสะท้อนพลังงาน ( Reflection )

10 1. www.deqp.go.th 2. www.physicalgeogra phy.net Referent


ดาวน์โหลด ppt นายอัมรินทร์ วงษ์พันธุ์ ภาควิชา การจัด การพลังงาน รหัส 47400907 จัดทำโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google