งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลเซอร์ (Laser) Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลเซอร์ (Laser) Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลเซอร์ (Laser) Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

2 คุณสมบัติที่สำคัญของเลเซอร์ 1. เป็นแสงเอกรงค์ คือมีความยาวคลื่นค่า เดียว 2. เป็นแสงอาพันธ์มีความถี่เดียวและมีเฟส ตรงกัน 3. เป็นแสงขนานอย่างสมบูรณ์ จึงทำให้ สามารถส่งไปในระยะทาง ไกล ๆ ได้โดย ความเข้มคงที่ 4. เป็นแสงที่มีความเข้มสูง

3 เครื่อง กำเนิด แสง เลเซอร์

4  =  /3  = 5  /6  = 0 การรวมกันของคลื่นสองขบวนที่มี ความต่างเฟส 

5 Spontaneous Emission E1E1 E2E2 Stimulated Emission E1E1 E2E2 การปล่อยรังสีแบบที่เกิดเอง (Spontaneous Emission) อะตอม ที่อยู่ในสถานะถูกกระตุ้นช่วงเวลา หนึ่งก็จะกลับสู่สถานะพื้นโดย ปล่อยโฟตอนที่มีพลังงาน = E 2 -E 1 โฟตอนที่ออกมาจากแต่ละอะตอมจะ มีเฟสและทิศทางแบบสุ่ม การปล่อยรังสีแบบที่มีโฟตอนมา กระตุ้น (Stimulated Emission) อะตอมที่อยู่ในสถานะถูกกระตุ้น เมื่อ มีโฟตอนที่มีพลังงานเท่ากับ E 2 -E 1 มากระตุ้นอะตอมดังกล่าว อะตอมก็ จะกลับสู่สถานะพื้นโดยปล่อยโฟตอน ที่มีพลังงานเท่ากับ E 2 -E 1 โฟตอนที่ ออกมาจากแต่ละอะตอมจะมีเฟส ทิศทางและโพลาไรเซชัน ตรงกัน การปลดปล่อยรังสี (Emission)

6 กระบวนการขยายแสง Excited medium If a medium has many excited molecules, one photon can become many. Stimulated emission leads to a chain reaction and laser emission. This is the essence of the laser. The factor by which an input beam is amplified by a medium is called the gain and is represented by G.

7 องค์ประกอ บหลัก 3. โพรงอภินาท --> ข้างหนึ่งกระจกสะท้อน 100% และอีกข้างหนึ่ง <100% 1. ตัวกลางขยายแสง ก๊าซ, สารสี (dye) สารกึ่งตัวนำ,.. ที่มี metastable state 2. แหล่งปัมป์พลังงาน เลเซอร์, ไฟแฟลช, สนามไฟฟ้า,.. L

8 ตัวกลางขยายแสง (Laser medium) 1. ตัวกลางขยายแสง ที่อะตอมมี 2 ระดับ พลังงาน * ทำให้เกิดสถานะ ประชากรผกผัน (population inversion) ได้ยาก * ไม่มีประสิทธิภาพ * Lasing Transition Pump ground state excited state Two-level Laser

9 2. ตัวกลางขยายแสงที่อะตอมมี 3 ระดับ พลังงาน

10 3. ตัวกลางขยายแสงที่อะตอมมี 4 ระดับ พลังงาน

11 Lasers* Laser Transition Pump Transition Fast decay


ดาวน์โหลด ppt เลเซอร์ (Laser) Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google