งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำทฤษฎีกราฟมาใช้ในด้าน รูปภาพ Smooth of Image.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำทฤษฎีกราฟมาใช้ในด้าน รูปภาพ Smooth of Image."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำทฤษฎีกราฟมาใช้ในด้าน รูปภาพ Smooth of Image

2 จัดทำโดย นาย กฤษณพัฒน์ จิตจักร นาย นัฐพงศ์ ธรรมสาร

3 บทนำ

4 เมื่อนำภาพมาแบ่งแย่ง ย่อย สิ่งที่ จะเกิดขึ้น ตามมาโดยปกติก็คือ Noise หรืออาจเรียกว่าเป็น ส่วนเกินที่ทำให้ภาพของ เราไม่คมชัด

5 นี่คือจุด

6 แล้วคำถามก็คือ เราจะ กำจัด Noise เหล่านี้ไป ได้ยังไง ?

7 การนำทฤษฎี มาช่วยในการกำจัดปัญหาเหล่านี้ the segmentation via graph theory (O.J. Morris,et al., 1986) นอกจากนั้นแล้ว ก็จะทำให้เส้นขอบของภาพคม ชัดขึ้น

8 Smoothing Segmented Image Algorithm

9 กำหนดให้แต่ละ pixel เป็นจุดยอด ของกราฟ แทนค่าความเข้มของสี เป็นค่าเฉพาะของแต่ละจุดจุดแต่ละจุดจะมีเส้นเชื่อมกับจุดรอบข้างทั้ง 4 ทิศ น้ำหนักของเส้นเชื่อม มีค่าเท่ากับผลต่างของค่าเฉพาะของแต่ละจุด ในแนวตั้ง สองจุดที่ที่ใกล้เคียงกัน จะถูกนำรวมกันและต่อกัน เป็นพื้นที่ๆ หนึ่ง โดยค่าความเข้มสีของพื้นที่นี้ จะ เท่ากับค่าเฉลี่ยของ ความเข้มสีของจุดทั้งหมด โดยพิจารณาความจาก น้ำหนักของเส้นเชื่อม

10 ตัวอย่าง

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การนำทฤษฎีกราฟมาใช้ในด้าน รูปภาพ Smooth of Image.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google