งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคความดันโลหิตสูง จัดทำโดย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ สินโสภา เลขที่ 9 2. เด็กหญิงพุธิตา ไชยเชาวน์เลขที่ 29 3. เด็กชายชยุติมันต์ โนแก้วเลขที่ 52 โรคความดันโลหิตสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคความดันโลหิตสูง จัดทำโดย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ สินโสภา เลขที่ 9 2. เด็กหญิงพุธิตา ไชยเชาวน์เลขที่ 29 3. เด็กชายชยุติมันต์ โนแก้วเลขที่ 52 โรคความดันโลหิตสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคความดันโลหิตสูง จัดทำโดย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ สินโสภา เลขที่ 9 2. เด็กหญิงพุธิตา ไชยเชาวน์เลขที่ 29 3. เด็กชายชยุติมันต์ โนแก้วเลขที่ 52 โรคความดันโลหิตสูง หมายถึง โรคของ หลอดเลือดแดง ซึ่ง แรงต้าน ต่อหัวใจ ขณะบีบตัว วัดแล้วได้ 140 มม. ปรอท หรือ มากกว่า และขณะที่ หัวใจคลายตัว 90 มม. ปรอท หรือมากกว่า

2 สาเหตุ ของโรคความดันโลหิตสูง 1. อายุ มากขึ้น ความดันโลหิตจะ สูงขึ้น 2. เวลา ความดันโลหิตจะขึ้นๆ ลงๆ ไม่เท่ากันตลอดวัน 3. จิตใจและอารมณ์ มีผลต่อความ ดันโลหิต ความเครียด ทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าปกติ 4. เพศ เพศชายจะเป็นโรคความ ดันโลหิตสูง บ่อยกว่าเพศหญิง 5. พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 6. สภาพภูมิศาสตร์ สังคมเมืองจะ พบภาวะความดัน โลหิตสูงมากกว่าในสังคมชนบท

3 7. เชื้อชาติ พบว่าชาวแอฟริกัน มีความดัน โลหิตสูงมากกว่า ชาวอเมริกันผิวขาว 8. รับประทานอาหารที่เค็มจัด มีโอกาสเกิดโรค ความดันโลหิตสูงมากกว่า

4 อาการของคนเป็นโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่จะไม่ ปรากฏอาการให้เห็น หรืออาจจะพบว่า มีอาการปวดศีรษะมึนงง เวียนศีรษะ และเหนื่อยง่ายผิดปกติ อาจมีอาการ แน่นหน้าอกหรือนอนไม่หลับ ภาวะแทรกซ้อนของคนเป็นโรค ความดันโลหิตสูง 1. หัวใจทำงานหนักขึ้น ทำให้หัวใจวายได้ 2. อาจเกิดภาวะหลอดเลือดในสมองตีบตันหรือแตก 3. เลือดไปเลี้ยงไตไม่พอ เนื่องจากหลอดเลือดเสื่อม ทำให้ไตวายเรื้อรัง 4. หลอดเลือดแดงในตาจะเสื่อมลง ทำให้ประสาทตาเสื่อม ตามัวลงเรื่อยๆ จนตาบอดได้

5 ข้อควรปฏิบัติเมื่อมีความดันโลหิตสูง 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 2. ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรส เค็มจัด 3. ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ งดสูบบุหรี่ 4. ลดความเครียด 5. ลดน้ำหนักตัว 6. รับประทานยา และพบแพทย์ สม่ำเสมอ


ดาวน์โหลด ppt โรคความดันโลหิตสูง จัดทำโดย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ สินโสภา เลขที่ 9 2. เด็กหญิงพุธิตา ไชยเชาวน์เลขที่ 29 3. เด็กชายชยุติมันต์ โนแก้วเลขที่ 52 โรคความดันโลหิตสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google