งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานสุขภาพ เรื่อง โฟมล้าง หน้า ด. ช. ณฐพล ศรีปาลวิทย์ ม.1/1 เลขที่ 10 ด. ญ. ณัฐชยา สันทนาคนิต ม.1/1 เลขที่ 13 ด. ญ. พิมวรีย์ ศิลาเงิน ม.1/1 เลขที่ 32.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานสุขภาพ เรื่อง โฟมล้าง หน้า ด. ช. ณฐพล ศรีปาลวิทย์ ม.1/1 เลขที่ 10 ด. ญ. ณัฐชยา สันทนาคนิต ม.1/1 เลขที่ 13 ด. ญ. พิมวรีย์ ศิลาเงิน ม.1/1 เลขที่ 32."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานสุขภาพ เรื่อง โฟมล้าง หน้า ด. ช. ณฐพล ศรีปาลวิทย์ ม.1/1 เลขที่ 10 ด. ญ. ณัฐชยา สันทนาคนิต ม.1/1 เลขที่ 13 ด. ญ. พิมวรีย์ ศิลาเงิน ม.1/1 เลขที่ 32 ด. ช. ภาคิน เจริญทรัพย์ถาวร ม.1/1 เลขที่ 36 ด. ญ. ศศิธร จุฑมาตยางกูร ม.1/1 เลขที่ 47 ด. ญ. อิงดาว สวัสดิรักษา ม.1/1 เลขที่ 59

2 แนวคิด 1. ทางเรามีแนวคิดที่จะให้ความรู้ เกี่ยวกับโฟมล้างหน้าในยี่ห้อต่างๆ 2. ทางเรามีแนวคิดที่จะทดสอบโฟมล้าง หน้าว่ายี่ห้อไหนเป็นอันตรายต่อหน้าเรา 3. ทางเรามีแนวคิดที่จะให้ทุกคนรู้เรื่อง การทดลองเพื่อจะนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน

3 4. ทางเรามีแนวคิดที่จะให้ทุกคน พิจารณาโฟมล้างหน้าก่อน ซื้อทุกครั้ง ไม่ใช้ไปหลงเชื่อคำพูดของคนขาย 5. ทางเรามีแนวคิดที่จะไม่ให้ทุกคนไป หลงเชื่อคำพุดและเสียเงินโดยใช่เหตุ 6. ทางเรามีแนวคิดที่จะดูว่าผู้ผลิตสินค้า ยี่ห้อไหนที่เอาเปรียบลูกค้า 7. ทางเรามีแนวคิดที่จะดูว่ายี่ห้อไหนใช้ ไขมันสัตว์ในการทำ

4 วิธีการทดลอง 1. เอาแก้วใบเล็กมาวางไว้ ใส่โฟมล้าง หน้าที่เราใช้มาใส่ให้พอประมาณ

5

6 2. ใส่น้ำลงไป และผสมให้เข้ากัน

7

8 3. เทเกลือลงไปประมาณ 1-2 ช้อน แล้ว คนให้เข้ากัน

9

10 6. ให้ทิ้งไว้อย่างนั้นประมาณ 5 นาที หรือท่าให้ดี ให้คุณลองทิ้งไว้อย่าง นั้นประมาณ 1 คืน ให้คุณสังเกตและคิดตาม

11

12 ผลการทดลอง ชื่อ สินค้า เกิดก้อน ไม่เกิด ก้อน acnes re'tuch biore

13 สรุปผลการทดลอง ถ้าโฟมล้างหน้าชนิดใดมีก้อนสีขาวๆเกิดขึ้น ก็แสดง ว่า โฟมล้างหน้าชนิดนั้นเมื่อ เราใช้ไปแล้ว พอล้างหน้าด้วยน้ำออก ก็จะเกิดไขมัน ตกค้างบริเวณใบหน้าของเรา แต่ถ้าฟมชนิดใดที่ เมื่อตั้งทิ้งไว้แล้วไม่เกิด ก้อนสีขาว เหลืองๆ ขึ้นมา ก็แสดงว่า เมื่อเราใช้โฟมล้างหน้าชนิดนี้แล้ว จะไม่เกิดสาร ตกค้าง บริเวณใบหน้าเรา เมื่อ ล้างน้ำ ออกแล้ว

14


ดาวน์โหลด ppt โครงงานสุขภาพ เรื่อง โฟมล้าง หน้า ด. ช. ณฐพล ศรีปาลวิทย์ ม.1/1 เลขที่ 10 ด. ญ. ณัฐชยา สันทนาคนิต ม.1/1 เลขที่ 13 ด. ญ. พิมวรีย์ ศิลาเงิน ม.1/1 เลขที่ 32.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google