งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา สุขศึกษา สมาชิก (1/2) 1. ด. ญ. พิชชาภา พงษ์โพธิ์ เลขที่ 37 2. ด. ญ. เบญจมาพร เปลี่ยนสายสืบ เลขที่ 32 3. ด. ญ. นันท์นพิน เซ็นนิล เลขที่ 29 4. ด. ญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา สุขศึกษา สมาชิก (1/2) 1. ด. ญ. พิชชาภา พงษ์โพธิ์ เลขที่ 37 2. ด. ญ. เบญจมาพร เปลี่ยนสายสืบ เลขที่ 32 3. ด. ญ. นันท์นพิน เซ็นนิล เลขที่ 29 4. ด. ญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา สุขศึกษา สมาชิก (1/2) 1. ด. ญ. พิชชาภา พงษ์โพธิ์ เลขที่ 37 2. ด. ญ. เบญจมาพร เปลี่ยนสายสืบ เลขที่ 32 3. ด. ญ. นันท์นพิน เซ็นนิล เลขที่ 29 4. ด. ญ. ฮัญญา โกสุมพันธุ์ เลขที่ 60 5. ด. ช. คมสันต์ คงคะชาติ เลขที่ 4 6. ด. ช. ศุภธัช ณ นคร เลขที่ 51 ภูมิใจ เสนอ

2 วัสดุ / อุปกรณ์ - กระดาษชำระ - เกลือ - น้ำ - ครีมอาบน้ำที่มีส่วนผสมของไขมัน - ครีมอาบน้ำที่ไม่มีส่วนผสมของไขมัน - แก้ว 2 ใบ - ช้อน 2 คัน การทดสอบ ครีมอาบน้ำ

3 1. เทครีมอาบน้ำไม่มีไขลงไปในแก้ว ( ที่ ไม่มีน้ำ )

4 2. เทครีมอาบน้ำมีไขลงในแก้วอีกใบ

5 3. ใส่เกลือลงไปในครีมอาบน้ำที่ไม่มีไข เกลือ

6 4. ใส่เกลือลงไปในครีมอาบน้ำมีไข

7 5. แล้วคนให้เข้ากัน

8 ครีมอาบน้ำมีไขจับตัวกันเป็นก้อน ถ้าครีมอาบน้ำ ที่ไม่มีไข จะไม่ติดช้อน

9 นำน้ำเปล่าเทลงในครีมอาบน้ำที่ไม่มีไข

10 6. เทน้ำลงในครีมอาบน้ำที่มีไข

11 7. คนครีมอาบน้ำที่ไม่มีไขให้เข้ากัน ( ที่มี ไขด้วย )

12 ไขของสบู่ติดกันเป็นก้อนๆเปรียบเทียบ ระหว่างสบู่มีไขและไม่มีไข

13 9. เทครีมอาบน้ำที่ไม่มีไขลงบนแขน ทา ให้ทั่วๆ

14 10. เทครีมอาบน้ำที่มีไขลงบนแขน ทา ให้ทั่วๆเช่นกัน

15 11. เห็นได้ชัดถึงความแตกต่าง ระหว่าง ครีมอาบน้ำทั้งสองอัน

16 การทดสอบเสร็จสิ้น THX FOR SEE


ดาวน์โหลด ppt วิชา สุขศึกษา สมาชิก (1/2) 1. ด. ญ. พิชชาภา พงษ์โพธิ์ เลขที่ 37 2. ด. ญ. เบญจมาพร เปลี่ยนสายสืบ เลขที่ 32 3. ด. ญ. นันท์นพิน เซ็นนิล เลขที่ 29 4. ด. ญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google