งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา สุขศึกษา สมาชิก (1/2) 1. ด. ญ. พิชชาภา พงษ์โพธิ์ เลขที่ 37 2. ด. ญ. เบญจมาพร เปลี่ยนสายสืบ เลขที่ 32 3. ด. ญ. นันท์นพิน เซ็นนิล เลขที่ 29 4. ด. ญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา สุขศึกษา สมาชิก (1/2) 1. ด. ญ. พิชชาภา พงษ์โพธิ์ เลขที่ 37 2. ด. ญ. เบญจมาพร เปลี่ยนสายสืบ เลขที่ 32 3. ด. ญ. นันท์นพิน เซ็นนิล เลขที่ 29 4. ด. ญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา สุขศึกษา สมาชิก (1/2) 1. ด. ญ. พิชชาภา พงษ์โพธิ์ เลขที่ ด. ญ. เบญจมาพร เปลี่ยนสายสืบ เลขที่ ด. ญ. นันท์นพิน เซ็นนิล เลขที่ ด. ญ. ฮัญญา โกสุมพันธุ์ เลขที่ ด. ช. คมสันต์ คงคะชาติ เลขที่ 4 6. ด. ช. ศุภธัช ณ นคร เลขที่ 51 ภูมิใจ เสนอ

2 วัสดุ / อุปกรณ์ - กระดาษชำระ - เกลือ - น้ำ - ครีมอาบน้ำที่มีส่วนผสมของไขมัน - ครีมอาบน้ำที่ไม่มีส่วนผสมของไขมัน - แก้ว 2 ใบ - ช้อน 2 คัน การทดสอบ ครีมอาบน้ำ

3 1. เทครีมอาบน้ำไม่มีไขลงไปในแก้ว ( ที่ ไม่มีน้ำ )

4 2. เทครีมอาบน้ำมีไขลงในแก้วอีกใบ

5 3. ใส่เกลือลงไปในครีมอาบน้ำที่ไม่มีไข เกลือ

6 4. ใส่เกลือลงไปในครีมอาบน้ำมีไข

7 5. แล้วคนให้เข้ากัน

8 ครีมอาบน้ำมีไขจับตัวกันเป็นก้อน ถ้าครีมอาบน้ำ ที่ไม่มีไข จะไม่ติดช้อน

9 นำน้ำเปล่าเทลงในครีมอาบน้ำที่ไม่มีไข

10 6. เทน้ำลงในครีมอาบน้ำที่มีไข

11 7. คนครีมอาบน้ำที่ไม่มีไขให้เข้ากัน ( ที่มี ไขด้วย )

12 ไขของสบู่ติดกันเป็นก้อนๆเปรียบเทียบ ระหว่างสบู่มีไขและไม่มีไข

13 9. เทครีมอาบน้ำที่ไม่มีไขลงบนแขน ทา ให้ทั่วๆ

14 10. เทครีมอาบน้ำที่มีไขลงบนแขน ทา ให้ทั่วๆเช่นกัน

15 11. เห็นได้ชัดถึงความแตกต่าง ระหว่าง ครีมอาบน้ำทั้งสองอัน

16 การทดสอบเสร็จสิ้น THX FOR SEE


ดาวน์โหลด ppt วิชา สุขศึกษา สมาชิก (1/2) 1. ด. ญ. พิชชาภา พงษ์โพธิ์ เลขที่ 37 2. ด. ญ. เบญจมาพร เปลี่ยนสายสืบ เลขที่ 32 3. ด. ญ. นันท์นพิน เซ็นนิล เลขที่ 29 4. ด. ญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google