งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานสุขภาพ เรื่อง การเลือกแชมพูที่ดี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานสุขภาพ เรื่อง การเลือกแชมพูที่ดี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานสุขภาพ เรื่อง การเลือกแชมพูที่ดี

2 คณะทำงาน 1.ด.ช.จิรทีปต์ เชือนไธสง ม.1/9 เลขที่ 10
1.ด.ช.จิรทีปต์ เชือนไธสง ม.1/9 เลขที่ 10 2.ด.ช.กรัณฑ์ อ่อนละเอียด ม.1/9 เลขที่ 2 3.ด.ญ.ณัชยา คำเปรม ม.1/9 เลขที่ 19 4.ด.ญ.ศรสวรรค์ รอดปัญญา ม.1/9 เลขที่ 50 5.ด.ช.พสิษฐ์ ศรีอังคาร ม.1/9 เลขที่ 38 6.ด.ช.พาราตามะ พาติช อรุณศิริ ม.1/9 เลขที่ 39

3 แนวคิด เนื่องจากแชมพูตามท้องตลาดส่วนมากจะมีพวกสารเคมีกันบูดกันเสีย เช่น แอมโมเนีย ลอรีล ซัลเฟท หรือแอมโมเนียม อเร็ธ ซัลเฟท เป็นสารเคมีที่รุนแรงมาก ซึ่งถ้าคุณใช้แชมพูที่เป็นด่างมากๆ แล้วยังผสมกับสารเคมีพวกนี้จะทำให้ผมของคุณหลุดร่วงและสูญเสียความชุ่มชื้น ตามธรรมชาติ ผลที่ตามมาคือผมคุณจะแห้งกรอบ แถมแตกปลายอีกต่างหาก พวกเราจึงจัดทำโครงงานสุขภาพขึ้นมาเพื่อต้องการให้ทุกคนได้ใช้แชมพูที่ดี โดยเราจะนำแชมพูบางชนิดมาทดลองเพื่อหาข้อมูลดังกล่าว

4 วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ทุกคนได้ใช้แชมพูที่ถูกหลักอนามัย ไม่เป็นอันตรายต่อทุกคนและต้องการทดสอบแชมพูว่า มีพวกสารเคมีกันบูดกันเสีย เช่น แอมโมเนีย ลอรีล ซัลเฟท หรือแอมโมเนียม อเร็ธ ซัลเฟท

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน อุปกรณ์ 1.แก้ว 4 ใบ 2.แชมพู 2 ยี่ห้อ
3.แท่งแก้วสำหรับคน 4.ผงซักฟอก 5.ทิงเจอร์ไอโอดีน ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.ใส่แชมพูอย่างละ 2 แก้ว

6 2.นำทิงเจอร์ไอโอดีนมาใส่ลงในแชมพูอย่างละแก้ว
3.คนให้เข้ากันแล้วดูสีของแชมพู 4.ใส่ผงซักฟอกลงในแก้วอย่างละใบ 5.ดมกลิ่นของแชมพู

7 สีของแชมพูเมื่อใส่ทิงเจอร์ไอโอดีน กลิ่นของแชมพูเมื่อใส่ผงซักฟอก
ผลการทดลอง ยี่ห้อแชมพู สีเดิมของแชมพู สีของแชมพูเมื่อใส่ทิงเจอร์ไอโอดีน กลิ่นของแชมพูเมื่อใส่ผงซักฟอก 1.EXTRA CARE สีใส สีทิงเจอร์ กลิ่นผงซักฟอก 2.watsons ขาว 3.Q’lean สีเหลือง กลิ่นแอมโมเนีย 4.ดอกบัวคู่ กลิ่นแชมพู 5.D-nee pure เหลืองใส 6.รีจอยส์ เขียว สีเดิม 7.ซันซิล เหลือง 8.head&shoulders

8 เพราะแชมพูเหล่านี้ไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนียและแป้งดังตารางข้างต้น
ผลการดำเนินงาน แชมพูที่ดีได้แก่ EXTRA CARE,watsons,ดอกบัวคู่,D-nee pure,ซันซิล,head&shoulders เพราะแชมพูเหล่านี้ไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนียและแป้งดังตารางข้างต้น แชมพูที่ไม่ดีได้แก่ Q’leanและรีจอยส์ เพราะแชมพูเหล่านี้มีส่วนผสมของแอมโมเนียดังตารางข้างต้น

9 ประโยชน์ที่ได้รับ 1.ทำให้คนที่อ่านได้รู้วิธีทดลอง 2.ทำให้รู้จักแชมพูที่ดี 3.สามารถทดลองแชมพูที่เราต้องการใช้ได้ 4.สามารถนำการทดลองนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 5.สามารถตรวจสอบแชมพูที่เราต้องการทดลองได้


ดาวน์โหลด ppt โครงงานสุขภาพ เรื่อง การเลือกแชมพูที่ดี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google