งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน สุขภาพ เรื่อง การเลือก แชมพูที่ดี คณะ ทำงา น 1. ด. ช. จิรทีปต์ เชือนไธสง ม.1/9 เลขที่ 10 2. ด. ช. กรัณฑ์ อ่อนละเอียด ม.1/9 เลขที่ 2 6. ด. ช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน สุขภาพ เรื่อง การเลือก แชมพูที่ดี คณะ ทำงา น 1. ด. ช. จิรทีปต์ เชือนไธสง ม.1/9 เลขที่ 10 2. ด. ช. กรัณฑ์ อ่อนละเอียด ม.1/9 เลขที่ 2 6. ด. ช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงงาน สุขภาพ เรื่อง การเลือก แชมพูที่ดี

3 คณะ ทำงา น 1. ด. ช. จิรทีปต์ เชือนไธสง ม.1/9 เลขที่ 10 2. ด. ช. กรัณฑ์ อ่อนละเอียด ม.1/9 เลขที่ 2 6. ด. ช. พาราตามะ พาติช อรุณ ศิริ ม.1/9 เลขที่ 39 3. ด. ญ. ณัชยา คำเปรม ม.1/9 เลขที่ 19 4. ด. ญ. ศรสวรรค์ รอดปัญญา ม.1/9 เลขที่ 50 5. ด. ช. พสิษฐ์ ศรีอังคาร ม.1/9 เลขที่ 38

4 แนวคิ ด เนื่องจากแชมพูตามท้องตลาดส่วนมากจะมีพวก สารเคมีกันบูดกันเสีย เช่น แอมโมเนีย ลอรีล ซัลเฟท หรือแอมโมเนียม อเร็ธ ซัลเฟท เป็นสารเคมีที่รุนแรง มาก ซึ่งถ้าคุณใช้แชมพูที่เป็นด่างมากๆ แล้วยังผสม กับสารเคมีพวกนี้จะทำให้ผมของคุณหลุดร่วงและ สูญเสียความชุ่มชื้น ตามธรรมชาติ ผลที่ตามมาคือผม คุณจะแห้งกรอบ แถมแตกปลายอีกต่างหาก พวกเรา จึงจัดทำโครงงานสุขภาพขึ้นมาเพื่อต้องการให้ทุกคน ได้ใช้แชมพูที่ดี โดยเราจะนำแชมพูบางชนิดมา ทดลองเพื่อหาข้อมูลดังกล่าว

5 วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ทุกคนได้ใช้แชมพูที่ถูกหลัก อนามัย ไม่เป็นอันตรายต่อทุกคนและต้องการ ทดสอบแชมพูว่า มีพวกสารเคมีกันบูดกันเสีย เช่น แอมโมเนีย ลอรีล ซัลเฟท หรือแอมโมเนียม อเร็ธ ซัลเฟท

6 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน 1. ใส่แชมพูอย่างละ 2 แก้ว

7 2. นำทิงเจอร์ไอโอดีนมาใส่ลงในแชมพู อย่างละแก้ว 3. คนให้เข้ากันแล้วดูสีของ แชมพู 4. ใส่ผงซักฟอกลงในแก้ว อย่างละใบ 5. ดมกลิ่นของแชมพู

8 ผลการ ทดลอง ยี่ห้อแชมพูสีเดิมของ แชมพู สีของแชมพูเมื่อใส่ ทิงเจอร์ไอโอดีน กลิ่นของแชมพู เมื่อใส่ ผงซักฟอก 1.EXTRA CARE สีใสสีทิงเจอร์กลิ่นผงซักฟอก 2.watsons ขาวสีทิงเจอร์กลิ่นผงซักฟอก 3.Q’lean ขาวสีเหลืองกลิ่นแอมโมเนีย 4. ดอกบัวคู่ขาวสีทิงเจอร์กลิ่นแชมพู 5.D-nee pure เหลืองใสสีทิงเจอร์กลิ่นแชมพู 6. รีจอยส์เขียวสีเดิมกลิ่นแอมโมเนีย 7. ซันซิลเหลืองสีทิงเจอร์กลิ่นแชมพู 8.head&shou lders ขาวสีเดิมกลิ่นแชมพู

9 ผลการ ดำเนินงาน แชมพูที่ดีได้แก่ EXTRA CARE,watsons, ดอกบัวคู่,D-nee pure, ซันซิล,head&shoulders เพราะแชมพูเหล่านี้ไม่มีส่วนผสมของ แอมโมเนียและแป้งดังตารางข้างต้น แชมพูที่ไม่ดีได้แก่ Q’lean และรี จอยส์ เพราะแชมพูเหล่านี้มีส่วนผสมของ แอมโมเนียดังตารางข้างต้น

10 ประโยชน์ที่ ได้รับ 1. ทำให้คนที่อ่านได้รู้วิธีทดลอง 2. ทำให้รู้จักแชมพูที่ดี 3. สามารถทดลองแชมพูที่เราต้องการใช้ได้ 4. สามารถนำการทดลองนี้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ 5. สามารถตรวจสอบแชมพูที่เราต้องการ ทดลองได้


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน สุขภาพ เรื่อง การเลือก แชมพูที่ดี คณะ ทำงา น 1. ด. ช. จิรทีปต์ เชือนไธสง ม.1/9 เลขที่ 10 2. ด. ช. กรัณฑ์ อ่อนละเอียด ม.1/9 เลขที่ 2 6. ด. ช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google