งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะทำงาน 1. ด. ญ. กัลยารัตน์ สร้อยมณี เลขที่ 3 ม.1/1 2. ด. ญ. ณัฐริกา เพชรคง เลขที่ 15 ม.1/1 3. ด. ญ. ณิชากานต์ นาครัตน์ เลขที่ 16 ม.1/1 4. ด. ช. นิติกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะทำงาน 1. ด. ญ. กัลยารัตน์ สร้อยมณี เลขที่ 3 ม.1/1 2. ด. ญ. ณัฐริกา เพชรคง เลขที่ 15 ม.1/1 3. ด. ญ. ณิชากานต์ นาครัตน์ เลขที่ 16 ม.1/1 4. ด. ช. นิติกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คณะทำงาน 1. ด. ญ. กัลยารัตน์ สร้อยมณี เลขที่ 3 ม.1/1 2. ด. ญ. ณัฐริกา เพชรคง เลขที่ 15 ม.1/1 3. ด. ญ. ณิชากานต์ นาครัตน์ เลขที่ 16 ม.1/1 4. ด. ช. นิติกร บุญประคอง เลขที่ 21 ม.1/1 5. ด. ญ. นิศารัตน์ ลอยลม เลขที่ 22 ม.1/1 6. ด. ญ. สุกฤตา อังกูรมหาสุข เลขที่ 53 ม.1/1

3 แนวคิด ในปัจจุบันมีผงซักฟอกออกมาขาย เป็น จำนวนมากหลากหลายยี่ห้อและในการ ตัดสินใจเลือกซื้อมาใช้นั้น ทำให้ไม่ได้ ผงซักฟอกที่ดี มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร กลุ่มของข้าพเจ้าจึงจัดทำโครงงานชิ้นนี้ ขึ้นมา เพื่อประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปที่เข้ามา ดู และตัดสินใจเลือกซื้อผงซักฟอกที่มี คุณภาพและประสิทธิภาพในการทำความ สะอาดได้อีกด้วย

4 วัตถุประสงค์ 1. ทำให้รู้ว่าผงซักฟอกที่ดีเป็นอย่างไร 2. ซื้อแล้วคุ้มค่าหรือไม่ 3. ทำให้รู้ว่าในผงซักฟอกมีสารอะไรอยู่บ้าง 4. ผงซักฟอกทุกชนิดมีคุณสมบัติต่างกัน อย่างไร 5. ตัดสินใจเลือกซื้อยี่ห้อไหนที่ดีที่สุด

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

6 อุปกรณ์การทดลอง ผงซักฟอก จำนวน 3 ยี่ห้อ น้ำ

7 ขวดแก้วใส ช้อนพลาสติก นาฬิกา ข้อมือแสตนเลส

8 วิธีการทดลอง 1. เตรียมอุปกรณ์การ ทดลองให้พร้อม

9 2. เอาขวดแก้วไปใส่น้ำ ประมาณ ½ ของแก้ว

10 3. ตักผงซักฟอก 1 ช้อน นำไปแช่น้ำในขวด โดยไม่ต้องคน แล้วสังเกตผลการทดลอง

11 4. เอาช้อนพลาสติกมาคนให้ผงซักฟอกแตก ตัว แล้วนำนาฬิกาแสตนเลสมาแช่ลงในน้ำ ผงซักฟอก ทิ้งไว้ซักประมาณ 5 นาที

12 5. เมื่อครบ 5 นาที ให้หยิบนาฬิกาออก มาแล้วสังเกตสีของน้ำผงซักฟอก

13 ผลการดำเนินงาน สรุปผลการทดลอง การแตกตัวของผงซักฟอก การเปลี่ยนสีของผงซักฟอก โอโม แตกตัวดีที่สุด น้ำ เปลี่ยนเป็นสีดำ บรีส แตกตัวน้อย น้ำ เปลี่ยนสีไม่ชัดเจน แอทแทคอีซี่ แตกตัวได้ปานกลาง น้ำไม่เปลี่ยนสี สรุปว่า ผงซักฟอกที่ดีต้องไม่มีแป้ง และสาร ฟอสเฟตเป็นส่วนผสม

14 ประโยชน์ที่ได้รับ ผงซักฟอกที่ดีต้องไม่มีแป้ง และ สารฟอสเฟตเป็นส่วนผสมที่ทำให้ ผงซักฟอก มีประสิทธิภาพการทำ ความสะอาดมากยิ่งขึ้น

15 ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt คณะทำงาน 1. ด. ญ. กัลยารัตน์ สร้อยมณี เลขที่ 3 ม.1/1 2. ด. ญ. ณัฐริกา เพชรคง เลขที่ 15 ม.1/1 3. ด. ญ. ณิชากานต์ นาครัตน์ เลขที่ 16 ม.1/1 4. ด. ช. นิติกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google