งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานสุขภาพ การทดลองผงซักฟอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานสุขภาพ การทดลองผงซักฟอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานสุขภาพ การทดลองผงซักฟอก

2 คณะทำงาน ด.ญ.กัลยารัตน์ สร้อยมณี เลขที่ 3 ม.1/1
ด.ญ.กัลยารัตน์ สร้อยมณี เลขที่ 3 ม.1/1 ด.ญ.ณัฐริกา เพชรคง เลขที่ 15 ม.1/1 ด.ญ.ณิชากานต์ นาครัตน์ เลขที่ 16 ม.1/1 ด.ช.นิติกร บุญประคอง เลขที่ 21 ม.1/1 ด.ญ.นิศารัตน์ ลอยลม เลขที่ 22 ม.1/1 ด.ญ.สุกฤตา อังกูรมหาสุข เลขที่ 53 ม.1/1

3 แนวคิด ในปัจจุบันมีผงซักฟอกออกมาขาย เป็นจำนวนมากหลากหลายยี่ห้อและในการตัดสินใจเลือกซื้อมาใช้นั้น ทำให้ไม่ได้ผงซักฟอกที่ดี มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร กลุ่มของข้าพเจ้าจึงจัดทำโครงงานชิ้นนี้ขึ้นมา เพื่อประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปที่เข้ามาดู และตัดสินใจเลือกซื้อผงซักฟอกที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้อีกด้วย

4 วัตถุประสงค์ 1.ทำให้รู้ว่าผงซักฟอกที่ดีเป็นอย่างไร
2.ซื้อแล้วคุ้มค่าหรือไม่ 3.ทำให้รู้ว่าในผงซักฟอกมีสารอะไรอยู่บ้าง 4.ผงซักฟอกทุกชนิดมีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร 5.ตัดสินใจเลือกซื้อยี่ห้อไหนที่ดีที่สุด

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

6 อุปกรณ์การทดลอง น้ำ ผงซักฟอกจำนวน 3 ยี่ห้อ

7 ขวดแก้วใส ช้อนพลาสติก นาฬิกาข้อมือแสตนเลส

8 วิธีการทดลอง เตรียมอุปกรณ์การทดลองให้พร้อม

9 2. เอาขวดแก้วไปใส่น้ำประมาณ ½ ของแก้ว

10 3. ตักผงซักฟอก 1 ช้อน นำไปแช่น้ำในขวดโดยไม่ต้องคน แล้วสังเกตผลการทดลอง

11 4. เอาช้อนพลาสติกมาคนให้ผงซักฟอกแตกตัว แล้วนำนาฬิกาแสตนเลสมาแช่ลงในน้ำผงซักฟอก ทิ้งไว้ซักประมาณ 5 นาที

12 5. เมื่อครบ 5 นาที ให้หยิบนาฬิกาออกมาแล้วสังเกตสีของน้ำผงซักฟอก

13 ผลการดำเนินงาน สรุปผลการทดลอง การแตกตัวของผงซักฟอก การเปลี่ยนสีของผงซักฟอก โอโม แตกตัวดีที่สุด น้ำเปลี่ยนเป็นสีดำ บรีส แตกตัวน้อย น้ำเปลี่ยนสีไม่ชัดเจน แอทแทคอีซี่ แตกตัวได้ปานกลาง น้ำไม่เปลี่ยนสี สรุปว่า ผงซักฟอกที่ดีต้องไม่มีแป้ง และสารฟอสเฟตเป็นส่วนผสม

14 ประโยชน์ที่ได้รับ ผงซักฟอกที่ดีต้องไม่มีแป้ง และสารฟอสเฟตเป็นส่วนผสมที่ทำให้ผงซักฟอก มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้น

15 ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานสุขภาพ การทดลองผงซักฟอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google