งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ควบคุมการทดลอง อ. กัลยา ศรีพุทธชาติ อ. ปทุมพร เมืองพระ อ. วันวิวาห์ วิชิตวรคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ควบคุมการทดลอง อ. กัลยา ศรีพุทธชาติ อ. ปทุมพร เมืองพระ อ. วันวิวาห์ วิชิตวรคุณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ควบคุมการทดลอง อ. กัลยา ศรีพุทธชาติ อ. ปทุมพร เมืองพระ อ. วันวิวาห์ วิชิตวรคุณ

2 พฤติกรรมแต่ กำเนิด พฤติกรรมจาก การเรียนรู้ การทดลอง CHEMOTAXIS ของแมลงหวี่ การลองผิดลองถูกของหนู พฤติกรรมของสัตว์

3 CHEMOTAXIS ของแมลงหวี่ การเข้าหาสารเคมี เปรียบเทียบชนิดอาหาร น้ำ กล้วย สับปะรด ( เก่า & ใหม่ )

4 นักเรียน กลุ่มละ 2 คน ทดลอง อาหารตามที่กำหนดไว้ให้ สำลีแห้ง & สำลีเปียก สำลีเปียก & สับปะรด กล้วยใหม่ & กล้วยเก่า

5

6 ข้อควรระวัง การถ่ายแมลงหวี่จากขวดเลี้ยงใส่หลอดทดลอง

7 ชิ้นอาหาร 2 ด้าน ……. ชิ้นเท่าๆกัน เวลาใส่อาหารในหลอด ให้ระวังหลอดเปียก

8 การประกบหลอดกับหลอดแก้วตัวที จับหลอด หงายตัว T ขึ้น

9 นำอุปกรณ์ วางแนวนอนไว้ในตู้มืด เปิดตู้ ดูผล หลังจากทดลอง 1 และ 2 ชั่วโมง ตารางหน้าห้อง 114 3 เก็บผลเรียบร้อยแล้ว ล้าง หลอดทดลอง

10 การลองผิดลองถูกของหนู ปล่อยหนู (mice) ตกน้ำ จดเวลาที่หนูใช้ตั้งแต่เริ่มลงน้ำ ว่ายน้ำ จนกระทั่งพบตะแกรง ไต่ขึ้นจากน้ำ

11 ข้อควรระวัง จุดที่กำหนด คงที่ เสียงพูดคุย ขณะทดลอง การจับหนู ให้จับที่ หาง

12 ทิศทางการปล่อยหนู

13 จับหนูออกจากตะแกรง ค่อยๆแกะนิ้วออกจากตะแกรง เช็ดตัว พักช่วง 2-3 นาที ควรเท่าๆกันตลอด เปลี่ยนผ้าเช็ดตัว

14 6 ? บันทึกผลในสมุด

15 เปลี่ยนรูปแบบทางเดิน

16 นำข้อมูลมาเขียนกราฟ ลากเส้นต่อแต่ละจุด

17 แนวโน้มของเวลาที่ใช้ สรุป และวิจารณ์ผลการทดลอง ข้อเสนอแนะ

18 นุ่มนวลกับหนูหน่อยนะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้ควบคุมการทดลอง อ. กัลยา ศรีพุทธชาติ อ. ปทุมพร เมืองพระ อ. วันวิวาห์ วิชิตวรคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google