งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง โครงงาน สุขภาพ วิชา สุข ศึกษา การทดสอบ สบู่เหลว NEXT EXIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง โครงงาน สุขภาพ วิชา สุข ศึกษา การทดสอบ สบู่เหลว NEXT EXIT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรื่อง โครงงาน สุขภาพ วิชา สุข ศึกษา การทดสอบ สบู่เหลว NEXT EXIT

3 คณะทำงา น 1. ด. ญ. ปุณณมาส อธิวาจา เลขที่ 35 ม.1/9 2. ด. ช. พิรพัฒน์ เสนาคำ เลขที่ 40 ม.1/9 3. ด. ญ. ภัลลภา เวชสุวรรณ เลขที่ 41 ม.1/9 4. ด. ญ. วิลาวัลย์ เริงพงษ์พันธ์ เลขที่ 48 ม.1/9 5. ด. ช. ศิวกร ชะอุ่มผิว เลขที่ 51 ม.1/9 6. ด. ญ. หัสต์กมล สุขหอม เลขที่ 55 ม.1/9 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี BACKNEXT

4 แนว คิด โครงงานเรื่องนี้ แนวคิดเรื่องนี้คิดที่จะ ศึกษาเรื่องโทษของ การใช้สบู่ๆผิดๆเป็นการลงมือปฏิบัติการ ทดสอบด้วยสมาชิกกลุ่มที่ช่วยกันทำให้รู้ ว่าผลที่ออกมามีประโยชน์หรือโทษใน ด้านใดบ้าง BACKNEXT

5 วัตถุประสงค์ โครงงานเรื่อง การทดสอบสบู่เหลว วัตถุประสงค์ คือ การตรวจสอบว่า สบู่เหลวที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร เหมาะสมกับ สภาพผิวของเราหรือไม่ นอกจากนี้สามารถนำไปใช้ในหลักการเรียนการสอน เป็นความรู้เพิ่มเติมได้ โทษและประโยชน์จากสบู่เหลวที่ ดี และ ไม่ดี อย่างไร จัดทำโดย คณะทำงานเรื่อง การทดสอบสบู่เหลว BACKNEXT

6 BACKNEXT

7 วัสดุ อุปกรณ์ แก้วใส ใส่น้ำ 2 ใบ เกลือ ช้อนตวง สบู่ 2 ยี่ห้อ บีไนซ์ และ ลักส์ BACKNEXT

8 ขั้นตอนที่ 1 1. นำแก้วน้ำสีใส ใส่ น้ำเปล่า ¼ แก้ว BACKNEXT แก้วใบ ที่ 1 แก้วใบ ที่ 2

9 ขั้นตอนที่ 2 2. ใส่เกลือ ( เกลือแทนเหงื่อ ) ลงในแก้วทั้ง สองประมาณ 2 ช้อนชา คนเกลือให้ละลาย BACKNEXT แก้วใบ ที่ 1 แก้วใบ ที่ 2

10 ขั้นตอนที่ 3 3. เทสบู่เหลวลงไปประมาณ 1 ช้อนชา คนเล็กน้อย BACKNEXT แก้วใบที่ 1 ใส่ บีไนซ์ แก้วใบที่ 1 ใส่ ลักส์

11 ขั้นตอนที่ 4 4. สังเกตและบันทึก ผลการทดลอง BACKNEXT แก้วใบ ที่ 2 แก้วใบ ที่ 1

12 ขั้นตอนที่ 5 ผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานการทดลอง ถ้าสบู่ จับตัวกันเป็นก้อนแสดงว่าทำมาจากไขมัน สัตว์ ซึ่งแก้วใบที่ 1 ใส่สบู่ยี่ห้อ บีไนซ์ ไม่จับ ตัวกันเป็นก้อนแสดงว่า แก้วไปที่ 1 ไม่ได้ ทำมาจากไขมันสัตว์ แก้วใบที่ 2 ใส่สบู่ยี่ห้อ ลักส์ จับตัวกันเป็นก้อนแสดงว่าแก้วใบที่ 2 ทำมาจากไขมันสัตว์ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ ทำให้เกิดปัญหาสิว และไขมันอุดตันตาม ท่อระบายน้ำ และมีคราบไคลของสบู่ติดอยู่ ตามผนังของห้องน้ำอีกด้วย ฉะนั้นถ้า เลือกใช้สบู่เหลวยี่ห้อบีไนซ์ BACKNEXT

13 ประโยชน์ ที่ได้รับ ประโยชน์ที่ได้รับคือ ได้รู้ว่า การ ทดสอบสบู่โดยวิธีง่ายๆที่เราสามารถทำ เองได้ทำได้โดยวิธีใด และวิธีดูให้รู้ว่า สบู่แบบไหนที่ ดี หรือ ไม่ดี รู้ผลจากสบู่ ที่ไม่ดีว่าใช้แล้วไม่ดีอย่างไรทำลาย สิ่งแวดล้อมอย่างไร สามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ ใช้ในสื่อการเรียนการ สอน นำไปเป็นความรู้รอบตัวของเราได้ ด้วย BACKNEXT

14 ขอจบการรายงาน โครงงานสุขภาพ เรื่อง การทดสอบ สบู่เหลว เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ / ค่ะ BACKEXIT


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง โครงงาน สุขภาพ วิชา สุข ศึกษา การทดสอบ สบู่เหลว NEXT EXIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google