งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี
ผู้ทำโครงงาน ด.ช.ณัฐกิตติ์ พงษ์พัฒน์ ม.1/11 เลขที่ 14 ด.ช.ธีรภัทร สื่อสัตรัตน์ ม.1/11 เลขที่ 22 ด.ช.ปรเมศร์ ปานประเสริฐ ม.1/11 เลขที่ 25 ด.ช.เปรมชนัน ทองอุ่น ม.1/11 เลขที่ 29 ด.ญ.วิจิตรา พงษ์ดี ม.1/11 เลขที่ 36

2 บทที่ 1 ปัญหาและสาเหตุ ด.ช.ณัฐกิตติ์ พงษ์พัฒน์ หนัก 50 กก. สูง 158 ซม. อ่อนตัว 14 ดันพื้น 39 ลุกนั่ง 38 เดิน/วิ่ง 3.26 น้ำหนัก ตามเกณฑ์ ส่วนสูงตามเกณฑ์ ผลการทดสอบสมรรถภาพดีมาก ไม่มีปัญหาอะไร ด.ช.ธีรภัทร สื่อสัตรัตน์ หนัก 27 กก. สูง 135 ซม. อ่อนตัว -3 ดันพื้น 38 ลุกนั่ง 49 เดิน/วิ่ง 4.57 น้ำหนัก ค่อนข้างน้อย ส่วนสูงค่อนข้างเตี้ย มีสาเหตุมาจากการกินอาหารที่ไม่ครบ 5 หมู่ ทานน้อยเกินไปและการ นอนหลับที่ไม่เพียงพอ ผลการทดสอบสมรรถภาพดี ด.ช.ปรเมศร์ ปานประเสริฐ หนัก 54 กก. สูง 151 ซม. อ่อนตัว 1 ดันพื้น 15 ลุกนั่ง 45 เดิน/วิ่ง 4.00 น้ำหนัก ค่อนข้างมาก มีสาเหตุมาจากการกินอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลเยอะเกินไป ส่วนสูงตามเกณฑ์ ผลทดสอบสมรรถภาพต้องปรับปรุงเพราะขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและมีน้ำหนักตัว ค่อนข้างมาก ด.ช.เปรมชนัน ทองอุ่น หนัก 35 กก. สูง 145 ซม. อ่อนตัว -4 ดันพื้น 27 ลุกนั่ง 28 เดิน/วิ่ง 4.44 น้ำหนัก ตามเกณฑ์ ส่วนสูงตามเกณฑ์ ผลทดสอบสมรรถภาพพอใช้เพราะขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ด.ญ.วิจิตรา พงษ์ดี หนัก 45 กก. สูง 155 ซม. อ่อนตัว -3 ดันพื้น 15 ลุกนั่ง 30 เดิน/วิ่ง 4.04 น้ำหนักตาม เกณฑ์ ส่วนสูงตามเกณฑ์ ผลทดสอบสมรรถภาพต้องปรับปรุงเพราะขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

3 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่น - การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย เพศชายและเพศหญิงจะแตกต่างกันชัดเจน เนื่องจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศ ความสูงเฉลี่ยของ ผู้หญิงไทยขณะมีประจำเดือนครั้งแรก คือ ซม. และสูงเต็มที่วัยผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นอีก 6.2 ซม. ส่วนในเพศชายมีความสูงของ ชายไทยโดยเฉลี่ย ซม. - การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ ทำให้วัยรุ่นเกิดความรู้สึกวิตกกังวลมากขึ้น พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของ วัยรุ่น รู้จักโอนอ่อนผ่อนตามอย่างเหมาะสม ใช้ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจให้วัยรุ่นสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัย 2. แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย ควรกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออก กำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หมั่นชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของตนเอง 3. อาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่น ร่างกายต้องการสารอาหารในการสร้างเซลล์ต่างๆ กระดูกและฟัน และต่อมต่างๆ พลังงาน ขึ้นอยู่กับ การเจริญเติบโตของร่างกายและกิจกรรมของวัยรุ่นควรได้รับวันละ แคลอรี โปรตีน มีความต้องการมากกว่าผู้ใหญ่ควร ได้รับวันละ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม น้ำ เป็นส่วนประกอบของเซลล์ ควบคุมการทำงานในร่างกาย วัยรุ่นควรดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้ว 4. วิธีการดูแลน้ำหนักตัว ควรปฏิบัติอย่างมีวินัยในตนเอง คือ รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ ลดอาหารประเภทแป้ง ไขมันและ น้ำตาล ทานผักและผลไม้ หลีกเลี่ยงการอดอาหาร ควรทานอาหารให้ครบ 3 มื้อ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้ เพียงพอ 5. วิธีการเสริมสร้างและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ควรออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาเป็นประจำเช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ตีปิงปอง เตะ ฟุตบอล เล่นบาส

4 บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน 1. แบ่งงานต่างๆให้สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบ
2. ให้สมาชิกแต่ละคนชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและจดบันทึกผลทุกๆวันศุกร์ 3. ให้สมาชิกในกลุ่มหมั่นออกกำลังกายและรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 4. ให้สมาชิกในกลุ่มทดสอบสมรรถภาพทางกายอีกครั้ง

5 น้ำหนัก/ ส่วนสูง ครั้งที่/ว/ด/ป
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน นน./ น้ำหนัก/ ส่วนสูง ครั้งที่/ว/ด/ป ชื่อสมาชิก สส. 1 30/11/55 2 7/12/55 3 14/12/55 4 21/12/55 5 28/12/55 6 4/1/56 7 11/1/56 8 18/1/56 ด.ช.ณัฐกิตติ์ พงษ์พัฒน์ 50 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.63 ด.ช.ธีรภัทร สื่อสัตรัตน์ 27 1.35 32 1.37 33 1.38 31 1.39 30 1.40 ด.ช.ปรเมศร์ ปานประเสริฐ 54 1.51 1.52 53 1.53 1.54 1.55 52 1.56 1.57 ด.ช.เปรมชนัน ทองอุ่น 35 1.45 36 38 1.46 39 1.47 1.48 1.49 1.50 ด.ญ.วิจิตรา พงษ์ดี 45 46 44 เปรียบเทียบน้ำหนัก/ส่วนสูง สมรรถภาพในแต่ละด้าน ของภาคเรียนที่ 1 และ 2

6 บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการดำเนินงาน
สรุปผล สำเร็จ จากการทำโครงงานกินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี ทำให้สมาชิกในกลุ่มทุกคน มีน้ำหนักที่ลดลง สุขภาพแข็งแรงและ ส่วนสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการนี้ทำให้สมาชิกทุกคนคิดก่อนกินเสมอและ พยายามหลีกเลี่ยงการกินของหวานและอาหารไขมัน จากเมื่อก่อนไม่ ค่อยได้กินผักผลไม้ กินแต่ของหวาน อาหารขยะ ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองเงิน โดยเปล่าประโยชน์และส่งผลเสียต่อสุขภาพ และหันมาออกกำลังกาย กันมากขึ้น

7 บรรณานุกรม http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/วัยรุ่น


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google