งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ทำโครงงาน ด. ช. ณัฐกิตติ์ พงษ์พัฒน์ ม.1/11 เลขที่ 14 ด. ช. ธีรภัทร สื่อสัตรัตน์ ม.1/11 เลขที่ 22 ด. ช. ปรเมศร์ ปานประเสริฐ ม.1/11 เลขที่ 25 ด. ช. เปรมชนัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ทำโครงงาน ด. ช. ณัฐกิตติ์ พงษ์พัฒน์ ม.1/11 เลขที่ 14 ด. ช. ธีรภัทร สื่อสัตรัตน์ ม.1/11 เลขที่ 22 ด. ช. ปรเมศร์ ปานประเสริฐ ม.1/11 เลขที่ 25 ด. ช. เปรมชนัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้ทำโครงงาน ด. ช. ณัฐกิตติ์ พงษ์พัฒน์ ม.1/11 เลขที่ 14 ด. ช. ธีรภัทร สื่อสัตรัตน์ ม.1/11 เลขที่ 22 ด. ช. ปรเมศร์ ปานประเสริฐ ม.1/11 เลขที่ 25 ด. ช. เปรมชนัน ทองอุ่น ม.1/11 เลขที่ 29 ด. ญ. วิจิตรา พงษ์ดี ม.1/11 เลขที่ 36

3  ด. ช. ณัฐกิตติ์ พงษ์พัฒน์ หนัก 50 กก. สูง 158 ซม. อ่อนตัว 14 ดัน พื้น 39 ลุกนั่ง 38 เดิน / วิ่ง 3.26 น้ำหนักตามเกณฑ์ ส่วนสูงตามเกณฑ์ ผลการทดสอบสมรรถภาพดีมาก ไม่มีปัญหาอะไร  ด. ช. ธีรภัทร สื่อสัตรัตน์ หนัก 27 กก. สูง 135 ซม. อ่อนตัว -3 ดัน พื้น 38 ลุกนั่ง 49 เดิน / วิ่ง 4.57 น้ำหนักค่อนข้างน้อย ส่วนสูงค่อนข้าง เตี้ย มีสาเหตุมาจากการกินอาหารที่ไม่ครบ 5 หมู่ ทานน้อยเกินไปและ การนอนหลับที่ไม่เพียงพอ ผลการทดสอบสมรรถภาพดี  ด. ช. ปรเมศร์ ปานประเสริฐ หนัก 54 กก. สูง 151 ซม. อ่อนตัว 1 ดันพื้น 15 ลุกนั่ง 45 เดิน / วิ่ง 4.00 น้ำหนักค่อนข้างมาก มีสาเหตุมา จากการกินอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลเยอะเกินไป ส่วนสูงตามเกณฑ์ ผลทดสอบสมรรถภาพต้องปรับปรุงเพราะขาดการออกกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอและมีน้ำหนักตัวค่อนข้างมาก  ด. ช. เปรมชนัน ทองอุ่น หนัก 35 กก. สูง 145 ซม. อ่อนตัว -4 ดัน พื้น 27 ลุกนั่ง 28 เดิน / วิ่ง 4.44 น้ำหนักตามเกณฑ์ ส่วนสูงตามเกณฑ์ ผลทดสอบสมรรถภาพพอใช้เพราะขาดการออกกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอ  ด. ญ. วิจิตรา พงษ์ดี หนัก 45 กก. สูง 155 ซม. อ่อนตัว -3 ดันพื้น 15 ลุกนั่ง 30 เดิน / วิ่ง 4.04 น้ำหนักตามเกณฑ์ ส่วนสูงตามเกณฑ์ ผลทดสอบสมรรถภาพต้องปรับปรุงเพราะขาดการออกกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอ

4 1. การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่น - การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย เพศชายและเพศหญิงจะแตกต่างกันชัดเจน เนื่องจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศ ความสูงเฉลี่ยของ ผู้หญิงไทยขณะมีประจำเดือนครั้งแรก คือ 148.8 ซม. และสูงเต็มที่วัยผู้ใหญ่ เพิ่มขึ้นอีก 6.2 ซม. ส่วนในเพศชายมีความสูงของชายไทยโดยเฉลี่ย 169.6 ซม. - การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ ทำให้วัยรุ่นเกิดความรู้สึกวิตกกังวลมาก ขึ้น พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของ วัยรุ่น รู้จักโอนอ่อนผ่อนตามอย่างเหมาะสม ใช้ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจให้ วัยรุ่นสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัย 2. แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย ควรกินอาหารที่มีประโยชน์ ให้ครบ 5 หมู่ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออก กำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หมั่นชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของตนเอง 3. อาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่น ร่างกายต้องการสารอาหารในการสร้างเซลล์ต่างๆ กระดูกและฟัน และต่อมต่างๆ พลังงาน ขึ้นอยู่กับ การเจริญเติบโตของร่างกายและกิจกรรมของวัยรุ่นควรได้รับวันละ 2200-3000 แคลอรี โปรตีน มีความต้องการมากกว่าผู้ใหญ่ควร ได้รับวันละ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม น้ำ เป็นส่วนประกอบของเซลล์ ควบคุม การทำงานในร่างกาย วัยรุ่นควรดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้ว 4. วิธีการดูแลน้ำหนักตัว ควรปฏิบัติอย่างมีวินัยในตนเอง คือ รับประทานอาหารที่มี ไขมันต่ำ ลดอาหารประเภทแป้ง ไขมันและ น้ำตาล ทานผักและผลไม้ หลีกเลี่ยงการอดอาหาร ควรทานอาหารให้ครบ 3 มื้อ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้ เพียงพอ 5. วิธีการเสริมสร้างและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ควรออกกำลังกาย หรือเล่น กีฬาเป็นประจำเช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ตีปิงปอง เตะ ฟุตบอล เล่นบาส

5  1. แบ่งงานต่างๆให้สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบ  2. ให้สมาชิกแต่ละคนชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและจด บันทึกผลทุกๆวันศุกร์  3. ให้สมาชิกในกลุ่มหมั่นออกกำลังกายและรับประทาน อาหารให้ครบ 5 หมู่  4. ให้สมาชิกในกลุ่มทดสอบสมรรถภาพทางกายอีก ครั้ง

6 นน./ น้ำหนัก / ส่วนสูง ครั้งที่ / ว / ด / ป ชื่อสมาชิก สส. 1 30/11/5 5 2 7/12/55 3 14/12 /55 4 21/12/5 5 5 28/12/5 5 6 4/1/56 7 11/1/56 8 18/1/5 6 ด. ช. ณัฐกิตติ์ พงษ์พัฒน์ 50 1.58 50 1.59 50 1.59 50 1.59 50 1.60 50 1.60 50 1.61 50 1.62 50 1.63 ด. ช. ธีรภัทร สื่อสัตรัตน์ 27 1.35 32 1.37 32 1.37 33 1.38 33 1.38 31 1.39 31 1.39 30 1.39 30 1.40 ด. ช. ปรเมศร์ ปานประเสริฐ 54 1.51 54 1.52 53 1.53 53 1.54 53 1.55 52 1.55 52 1.56 52 1.57 52 1.57 ด. ช. เปรมชนัน ทองอุ่น 35 1.45 36 1.45 36 1.45 38 1.46 39 1.46 39 1.47 38 1.48 36 1.49 35 1.50 ด. ญ. วิจิตรา พงษ์ดี 45 1.55 45 1.55 45 1.55 45 1.56 45 1.56 46 1.56 44 1.56 45 1.56 45 1.56 เปรียบเทียบน้ำหนัก / ส่วนสูง สมรรถภาพในแต่ละด้าน ของภาคเรียนที่ 1 และ 2

7  สรุปผล สำเร็จ จากการทำโครงงานกินอยู่อย่าง พอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี ทำให้สมาชิกในกลุ่ม ทุกคน มีน้ำหนักที่ลดลง สุขภาพแข็งแรงและ ส่วนสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการนี้ทำให้สมาชิกทุก คนคิดก่อนกินเสมอและพยายามหลีกเลี่ยงการ กินของหวานและอาหารไขมัน จากเมื่อก่อนไม่ ค่อยได้กินผักผลไม้ กินแต่ของหวาน อาหาร ขยะ ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองเงินโดยเปล่าประโยชน์ และส่งผลเสียต่อสุขภาพ และหันมาออกกำลัง กายกันมากขึ้น

8  http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ วัยรุ่น http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ วัยรุ่น  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st25 45/4-5/no12/teen.html http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st25 45/4-5/no12/teen.html  http://www.main.ptpk.ac.th/mana_Online/m1/u nit3/n3-2.html http://www.main.ptpk.ac.th/mana_Online/m1/u nit3/n3-2.html  http://www.thaiblogonline.com/Racha007.blog?P ostID=14597 http://www.thaiblogonline.com/Racha007.blog?P ostID=14597  http://www.nmt.ac.th/product/web/1/e8.htm http://www.nmt.ac.th/product/web/1/e8.htm


ดาวน์โหลด ppt ผู้ทำโครงงาน ด. ช. ณัฐกิตติ์ พงษ์พัฒน์ ม.1/11 เลขที่ 14 ด. ช. ธีรภัทร สื่อสัตรัตน์ ม.1/11 เลขที่ 22 ด. ช. ปรเมศร์ ปานประเสริฐ ม.1/11 เลขที่ 25 ด. ช. เปรมชนัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google