งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพี่อสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพี่อสุขภาพที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพี่อสุขภาพที่ดี
สมาชิกกลุ่ม ME-DOT 1.ด.ญ.เกวลิน ทองใบใหญ่ เลขที่ ด.ญ.พิมพ์พิชชา เกษอารี เลขที่ ด.ญ.พุทธิมน รัตนเสรีกุลชัย เลขที่ 33 4.ด.ช.สิรภพ อู่อรุณ เลขที่ ด.ญ.อายุวรรณะ วรรณบุบผา เลขที่ 50 ห้อง ม.1/17

2 บทที่ 1ปัญหาและสาเหตุ เกวลิน นน.55 ส่วนสูง 155 ลุกนั่ง 24 ดันพื้น 22 อ่อนตัว 14 วิ่ง ปัญหา ค่อนข้างท้วม สาเหตุ ไม่ค่อยออกกำลังกาย ไม่ค่อยทานผัก ผลไม้ พิมพ์พิชชา นน.60 ส่วนสูง 165 ลุกนั่ง 41 ดันพื้น 61 อ่อนตัว 16 วิ่ง ปัญหา ไม่มีปัญหาอยู่ในเกณฑ์สมส่วน สาเหตุ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พุทธิมน นน.76 ส่วนสูง 169 ลุกนั่ง 26 ดันพื้น 30 อ่อนตัว 3 วิ่ง ปัญหา ค่อนข้างท้วม สาเหตุ ไม่ค่อยออกกำลังกาย ชอบทานอาหารที่มีไขมัน สิรภพ นน.31 ส่วนสูง 150 ลุกนั่ง 34 ดันพื้น 34 อ่อนตัว 4 วิ่ง ปัญหา ค่อนข้างผอม สาเหตุ ทานอาหารน้อยไม่ครบ 5 หมู่ นอนดึก อายุวรรณะ นน.51 ส่วนสูง 160 ลุกนั่ง 32 ดันพื้น 31 อ่อนตัว 12 วิ่ง 5.45 ปัญหา ไม่มีปัญหาอยู่ในเกณฑ์สมส่วน สาเหตุ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทานอาหารครบ 5 หมู่

3 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่น ส่วนสูงและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเร็ว แขนขายาว เด็กชายมีเสียงห้าวขึ้น มีหนวดขึ้น เด็กหญิงมีการเจริญเติบโตของเต้านม และจะมีประจำเดือน มีอารมณ์รุนแรงแต่อ่อนไหว ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ 2.แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย ให้มีการเจริญเติบโตที่สัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและส่วนสูง โดยการทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และออกกำลังกายเป็นประจำ 3.อาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่น เนื้อสัตว์ เนื้อปลา นม ไข่ ผัก ผลไม้ อาหารควรกินให้ครบ 5 หมู่ งดเว้นขนมกรอบขบเคี้ยว หรือน้ำหวาน น้ำอัดลม 4.วิธีการดูแลน้ำหนักตัว กินอาหารให้ครบ 5หมู่ และครบ 3 มื้อ เน้นผัก และผลไม้ ออกกำลังกายเป็นประจำ สม่ำเสมอ 5.วิธีการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ควบคุมน้ำหนักตัว เพิ่มความจุปอด เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความอ่อนตัว เพิ่มสมรรถภาพของระบบไหลเวียนเลือด

4 บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน
ทานผัก ผลไม้ในละมื้ออาหารเพิ่มขึ้น ทานอาหารที่มีไขมันน้อย ลดอาหารที่มีลดหวาน ลดอาหารประเภททอด งดทานอาหารจานด่วน ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ

5 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน น้ำหนัก/ส่วนสูง/ว/ด สมาชิก นน./สส. 3/11 10/11
17/11 24/11 1/12 8/12 15/12 22/12 เกวลิน 55/155 56/155 54/155 52/156 50/156 พิมพ์พิชชา 60/165 61/165 62/165 59/166 57/166 56/167 พุทธิมน 76/169 77/169 77/170 76/171 75/172 สิรภพ 31/150 32/150 33/150 32/151 34/151 35/151 36/152 35/153 อายุวรรณะ 51/160 52/160 53/160 53/161 52/161 51/161 สมาชิก น้ำหนัก ส่วนสูง ลุกนั่ง 1 นาที ดันพื้น อ่อนตัว วิ่ง800 เมตร 1 2 เกวลิน 55 50 155 156 24 22 27 14 5.29 6.09 พิมพ์พิชชา 60 56 169 172 41 45 61 16 17 3.46 3.51 พุทธิมน 76 75 165 167 26 40 30 35 3 5.23 5.20 สิรภพ 31 150 153 38 4 4.30 3.28 อายุวรรณะ 51 160 161 42 33 34 32 12 5.45 5.37

6 บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการดำเนินงาน
บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการดำเนินงาน สรุปผล ถือว่าเป็นผลสำเร็จ สมาชิกกลุ่มคนที่ผอม น้ำหนักเพิ่มขึ้น คนที่เตี้ย มีความสูงเพิ่มขึ้น คนที่เริ่มท้วม น้ำหนักลดลง คนที่สมส่วนมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นในอัตราที่เหมาะสม ส่วนการทดสอบสมรรถภาพมีทั้งเพิ่มขึ้น ลดลง และเท่าเดิม

7 บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพี่อสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google