งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกกลุ่ม ME-DOT 1. ด. ญ. เกวลิน ทองใบใหญ่ เลขที่ 3 2. ด. ญ. พิมพ์พิชชา เกษอารี เลขที่ 29 3. ด. ญ. พุทธิมน รัตนเสรีกุลชัย เลขที่ 33 4. ด. ช. สิรภพ อู่อรุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกกลุ่ม ME-DOT 1. ด. ญ. เกวลิน ทองใบใหญ่ เลขที่ 3 2. ด. ญ. พิมพ์พิชชา เกษอารี เลขที่ 29 3. ด. ญ. พุทธิมน รัตนเสรีกุลชัย เลขที่ 33 4. ด. ช. สิรภพ อู่อรุณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิกกลุ่ม ME-DOT 1. ด. ญ. เกวลิน ทองใบใหญ่ เลขที่ 3 2. ด. ญ. พิมพ์พิชชา เกษอารี เลขที่ 29 3. ด. ญ. พุทธิมน รัตนเสรีกุลชัย เลขที่ 33 4. ด. ช. สิรภพ อู่อรุณ เลขที่ 41 5. ด. ญ. อายุวรรณะ วรรณบุบผา เลขที่ 50 ห้อง ม.1/17

2  เกวลิน นน.55 ส่วนสูง 155 ลุกนั่ง 24 ดันพื้น 22 อ่อนตัว 14 วิ่ง 5.29 ปัญหา ค่อนข้างท้วม สาเหตุ ไม่ค่อยออกกำลังกาย ไม่ค่อยทานผัก ผลไม้  พิมพ์พิชชา นน.60 ส่วนสูง 165 ลุกนั่ง 41 ดันพื้น 61 อ่อนตัว 16 วิ่ง 3.46 ปัญหา ไม่มีปัญหาอยู่ใน เกณฑ์สมส่วน สาเหตุ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  พุทธิมน นน.76 ส่วนสูง 169 ลุกนั่ง 26 ดันพื้น 30 อ่อนตัว 3 วิ่ง 5.23 ปัญหา ค่อนข้างท้วม สาเหตุ ไม่ ค่อยออกกำลังกาย ชอบทานอาหารที่มีไขมัน  สิรภพ นน.31 ส่วนสูง 150 ลุกนั่ง 34 ดันพื้น 34 อ่อนตัว 4 วิ่ง 4.30 ปัญหา ค่อนข้างผอม สาเหตุ ทานอาหารน้อยไม่ครบ 5 หมู่ นอนดึก  อายุวรรณะ นน.51 ส่วนสูง 160 ลุกนั่ง 32 ดันพื้น 31 อ่อนตัว 12 วิ่ง 5.45 ปัญหา ไม่มีปัญหาอยู่ใน เกณฑ์สมส่วน สาเหตุ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทานอาหารครบ 5 หมู่

3 1. การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่น ส่วนสูง และน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเร็ว แขนขายาว เด็กชายมีเสียง ห้าวขึ้น มีหนวดขึ้น เด็กหญิงมีการเจริญเติบโตของเต้า นม และจะมีประจำเดือน มีอารมณ์รุนแรงแต่อ่อนไหว ไม่ เชื่อฟังพ่อแม่ 2. แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต สมวัย ให้มีการเจริญเติบโตที่สัมพันธ์ระหว่างน้ำหนัก และส่วนสูง โดยการทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และออก กำลังกายเป็นประจำ 3. อาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่น เนื้อสัตว์ เนื้อปลา นม ไข่ ผัก ผลไม้ อาหารควรกินให้ครบ 5 หมู่ งดเว้นขนม กรอบขบเคี้ยว หรือน้ำหวาน น้ำอัดลม 4. วิธีการดูแลน้ำหนักตัว กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และ ครบ 3 มื้อ เน้นผัก และผลไม้ ออกกำลังกายเป็นประจำ สม่ำเสมอ 5. วิธีการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทาง กาย ควบคุมน้ำหนักตัว เพิ่มความจุปอด เพิ่มความ แข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความอ่อนตัว เพิ่ม สมรรถภาพของระบบไหลเวียนเลือด

4  ทานผัก ผลไม้ในละมื้ออาหาร เพิ่มขึ้น  ทานอาหารที่มีไขมันน้อย  ลดอาหารที่มีลดหวาน  ลดอาหารประเภททอด  งดทานอาหารจานด่วน  ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น  ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่  พักผ่อนให้เพียงพอ

5 สมาชิก นน./ สส. น้ำหนัก / ส่วนสูง / ว / ด 3/1110/1117/1124/111/128/1215/1222/12 เกวลิน 55/155 56/155 55/15554/15552/156 50/156 พิมพ์พิชชา 60/165 61/16562/16561/16559/16657/16656/167 พุทธิมน 76/169 77/16977/170 76/171 75/172 สิรภพ 31/15032/15033/150 32/15134/15135/15136/15235/153 อายุวรรณะ 51/160 52/160 53/16053/16152/16151/161 สมาชิก น้ำหนักส่วนสูง ลุกนั่ง 1 นาที ดันพื้น 1 นาที อ่อนตัววิ่ง 800 เมตร 121212121212 เกวลิน 555015515624 222714 5.296.09 พิมพ์พิชชา 60561691724145614516173.463.51 พุทธิมน 767516516726403035315.235.20 สิรภพ 313515015331403138434.303.28 อายุวรรณะ 51 1601614233343212 5.455.37

6  สรุปผล ถือว่าเป็นผลสำเร็จ สมาชิกกลุ่มคนที่ผอม น้ำหนักเพิ่มขึ้น คนที่เตี้ย มีความสูงเพิ่มขึ้น คนที่เริ่ม ท้วม น้ำหนักลดลง คนที่สมส่วนมีน้ำหนักและ ส่วนสูงเพิ่มขึ้นในอัตราที่เหมาะสม ส่วนการทดสอบ สมรรถภาพมีทั้งเพิ่มขึ้น ลดลง และเท่าเดิม

7 1. https://sites.google.com/site/kruwiruttwk/kar -ce-rith-teibto-laea-phathnakar-khxng-way-runhttps://sites.google.com/site/kruwiruttwk/kar -ce-rith-teibto-laea-phathnakar-khxng-way-run 2. http://www.thaigoodview.com/node/75351http://www.thaigoodview.com/node/75351 3. http://webboard.yenta4.com/topic/180995http://webboard.yenta4.com/topic/180995 4. https://sites.google.com/site/bombam6653/b th-thi-1-krabwnkar-srang-serim-laea-darng- prasiththiphaph-khxng-rabb-prasath-laea-txm- ri-thx/1-5-naewthang-kar-phathna-tnxeng-hi- teibto-smwayhttps://sites.google.com/site/bombam6653/b th-thi-1-krabwnkar-srang-serim-laea-darng- prasiththiphaph-khxng-rabb-prasath-laea-txm- ri-thx/1-5-naewthang-kar-phathna-tnxeng-hi- teibto-smway


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกกลุ่ม ME-DOT 1. ด. ญ. เกวลิน ทองใบใหญ่ เลขที่ 3 2. ด. ญ. พิมพ์พิชชา เกษอารี เลขที่ 29 3. ด. ญ. พุทธิมน รัตนเสรีกุลชัย เลขที่ 33 4. ด. ช. สิรภพ อู่อรุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google