งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกกลุ่ม ฟิชโช 1. ด. ญ. กัญญาณัฐ โอบอ้อม เลขที่ 5 ม.1/15 2. ด. ช. ชลกวิน วัตรศิริทรัพย์ เลขที่ 12 ม.1/15 3. ด. ช. ธณัติ คิว เลขที่ 18 ม.1/15 4. ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกกลุ่ม ฟิชโช 1. ด. ญ. กัญญาณัฐ โอบอ้อม เลขที่ 5 ม.1/15 2. ด. ช. ชลกวิน วัตรศิริทรัพย์ เลขที่ 12 ม.1/15 3. ด. ช. ธณัติ คิว เลขที่ 18 ม.1/15 4. ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมาชิกกลุ่ม ฟิชโช 1. ด. ญ. กัญญาณัฐ โอบอ้อม เลขที่ 5 ม.1/15 2. ด. ช. ชลกวิน วัตรศิริทรัพย์ เลขที่ 12 ม.1/15 3. ด. ช. ธณัติ คิว เลขที่ 18 ม.1/15 4. ด. ช. ภัทรพล ทั่งศิริ เลขที่ 34 ม.1/15 5. ด. ญ. สุนัดดา ควรหัตถ์ เลขที่ 46 ม.1/15

3 1. กัญญาณัฐ ซึ่งน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ อาจ เป็นเพราะออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทานอาหาร ครบ 5 หมู่ 2. ชลกวิน ซึ่งน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ เพราะกิน อาหารจำพวกโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตน้อย เกินไป 3. ธณัติ ซึ่งน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ เพราะกิน อาหารจำพวกโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตน้อย เกินไป 4. ภัทรพล ซึ่งน้ำหนักเกินแล้ว เพราะออกกำลัง กายไม่สม่ำเสมอ และชอบทานของที่มีไขมัน และน้ำตาลมาก 5. สุนัดดา ซึ่งน้ำหนักเกินแล้ว เพราะออกกำลัง กายไม่สม่ำเสมอ และชอบทานของที่มีไขมัน และน้ำตาลมาก

4 การเปลี่ยแปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่น - การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก เพิ่มขึ้น แขนขายาวขึ้น - การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ความเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้ใหญ่ ควรเข้าใจ ไม่ว่าการ ดื้อรั้น ไม่เชื่อฟัง แนวทางในการพัฒนาตนเองให้สมวัย ทำร่างกายให้ อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดย การออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ และทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ อาหารที่เหมาะสมในวัยรุ่น ทานอาหารครบ 3 มื้อ และ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ วิธีดูแลน้ำหนักตัว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทาน อาหารให้ครบ 5 หมู่ วิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ควรออกกำลัง กาย 3 ครั้ง / สัปดาห์

5 1. ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 2. ออกกำลังกายเป็นประจำ จะทำให้เกิดความ อยากอาหารมากขึ้น แต่ ต้องลดเพราะจะทำให้ร่างกายทรุดหนักขึ้น ผอมมากไปอีก 3. ลดการทานอาหารที่มีไขมัน และน้ำตาลมาก เกินไป 4. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงทุกวันอังคารและวันศุกร์ รวม 8 ครั้ง 5. นำข้อมูลของสมาชิกในกลุ่ม มาสรุปผล

6 การวัดส่วนสูง ส่วนสูง ( ซม.) การชั่งน้ำหนัก น้ำหนัก ( กก.) ชื่อ / สกุล น้ำหนักส่วนสูงอ่อนตัวดันพื้นลุกนั่ง วิ่ง 800 ม. 121212121212 กัญญา ณัฐ 5355 15 0 15 5 +1 0 +1 1 39402740 5.4 8 5.3 4 ชลกวิน 39 15 7 15 8 +1+732362237 4.2 7 ธณัติ 42 16 0 16 2 -5-425303533 5.0 4 4.4 0 ภัทรพล 69 15 6 16 1 2-324363036 6.0 0 5.4 2 สุนัดดา 59 15 0 15 4 0+3321819287.3 3 6.3 5

7 กัญญาณัฐ : รูปร่างสมส่วน อาจเป็นเพราะว่า การ ออกกำลังกาย สม่ำเสมอ และการทานอาหารครบ 5 หมู่ ชลกวิน : ค่อนข้างผอม จึงควรรับประทานอาหาร ประเภทโปรตีน และ คาร์โบไฮเดรตให้มาก ขึ้นแต่ไม่ควรทานมากเกินไปเพราะอาจ น้ำหนัก เพิ่มมากเกินเกณฑ์ได้ ธณัติ : ค่อนข้างผอม เพราะอาจทานอาหารประเภท โปรตีนแลคาร์โบไฮเดรต น้อยเกินไป เพราะฉะนั้นควรรับประทานอาหารประเภทโปรตีน และคาร์โบไฮเดรตให้มากขึ้น ภัทรพล : อยู่ในเกณฑ์อ้วน เพราะทานอาหารประเภท ไขมันมากเกินไป ดังนั้นจึงควรลดอาหาร เหล่านั้นแล้วหันมาทานอาหารที่มี ประโยชน์ และออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ สุนัดดา : อยู่ในเกณฑ์เริ่มอ้วน ควรออกกำลังกายให้ สม่ำเสมอ และทาน อาหารให้ครบ 5 หมู่

8 - http://www.thaihealth.or.th/node/5756 - http://www.suriyothai.ac.th/th/node/424 - http://110.164.64.133/nutrition/teens.php - http://pirun.ku.ac.th/~g4786057/s_03.htm - http://teerarat2532.wordpress.com/2012/05/ 13/%E0%B8%A7%E0%B8 %B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8% B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81 %E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81% E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0 %B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0% B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8 %A0%E0%B8%B2/


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกกลุ่ม ฟิชโช 1. ด. ญ. กัญญาณัฐ โอบอ้อม เลขที่ 5 ม.1/15 2. ด. ช. ชลกวิน วัตรศิริทรัพย์ เลขที่ 12 ม.1/15 3. ด. ช. ธณัติ คิว เลขที่ 18 ม.1/15 4. ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google