งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานสุขภาพ เรื่อง การทดลองระหว่างเมน ทอสกับน้ำอัดลม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานสุขภาพ เรื่อง การทดลองระหว่างเมน ทอสกับน้ำอัดลม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานสุขภาพ เรื่อง การทดลองระหว่างเมน ทอสกับน้ำอัดลม

2 จัดทำโดย 1. เด็กชายทักษ์ดนัย ตั้งสีทอง ม.1/11 เลขที่ 20 หน้าที่ ทำการทดลอง 2. เด็กหญิงธนัญชนก มานารัตน์ ม.1/11 เลขที่ 24 หน้าที่ ทำ Powerpoint 3. เด็กชายปพนพัชร์ พีระธำรงพัฒน์ ม.1/11 เลขที่ 31 หน้าที่ เตรียอุปกรณ์ 4. เด็กหญิงพิฐิยา เหล่าอัจฉริยะพร ม.1/11 เลขที่ 37 หน้าที่ เป็นผู้บรรยายนำเสนอ ผลงาน 5. เด็กชายสิงหนาท รัตนาจารย์ ม.1/11 เลขที่ 47 หน้าที่ เตรียมอุปกรณ์ 6. เด็กหญิงอัยลัดดา โนมายา ม.1/11 เลขที่ 56 หน้าที่ เป็นผู้บรรยายนำเสนอผลงาน เสนอ ดร. สุมน คณานิตย์

3 แนวคิดที่ทำ โครงงาน วัตถุประสงค์ ในการ ทำงาน ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ผลการ ดำเนินงาน ประโยชน์ที่ ได้รับ

4 แนวการคิดที่ทำโครงงาน กลุ่มของเราคิดที่จะทดลองเรื่อง “ ปฏิกิริยา ระหว่างเมททอสกับน้ำอัดลม ” ชนิดของ น้ำอัดลมที่เราจะเอามาทำ คือ โค้กกับมิ รินด้ารูทเบียร์ เราจะดูเกี่ยวกับปฏิกิริยาของ ทั้ง 2 อย่างว่า “ เมื่อนำเมททอสมาแล้วเอาไป ใส่ในน้ำอัดลมจะเกิดอะไรขึ้นหรือมีการ เปลี่ยนแปลงหรือไม่ กลุ่มเราคิดที่ทำการ ทดลองแบบนี้ก็ เพราะ สงสัยว่า “ ทำไมใส่ เมนทอสแล้วน้ำอัดลมจึงพุ่งออกมา ” นี้คือ ปัญหาที่กลุ่มเราอยากทราบครับ / ค่ะ

5 วัตถุประสงค์ในการทำ โครงงาน 1. เพื่อให้รู้ว่า เมื่อทั้ง 2 อย่างทำปฏิกิริยา กันแล้วจะเกิดอะไรขึ้น 2. อยากรู้ว่าทำไมใส่เมนทอสแล้ว น้ำอัดลมถึงพุ่ง 3. สารใดที่ทำให้น้ำอัดลมพุ่งออกมา 4. อยากรู้ว่าเมนทอสสามารถอัดแก็ส คาร์บอนไดออกไซด์ได้มากน้อยแค่ ไหน 5. อยากรู้ว่าน้ำอัดลมที่นำมาทำการ ทดลองมีปัจจัยสูงต่ำมากแค่ไหน

6 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน 1. เตรียมอุปกรณ์ คือ โค้กและรูทเบียร์กับ เมนทอส 2. เปิดฝาขวดทีละขวด โดยเริ่มจากเป็ปซี่ และแกะเมนทอสอ อกมา 3 เม็ด 3. ทำเหมือนข้อที่ 2 ไป จนถึงขวดน้ำอัดลม ขวดสุดท้าย คือ รูท เบียร์ 4. สังเกตผลการ ทดลอง

7

8

9 ผลการ ดำเนินงาน จากผลการทดลอง เมื่อเรานำลูกอม เมนทอสใส่ลงไปในน้ำโค้ก ทั้ง 2 อย่างนี้ จะทำปฏิกิริยากันทำให้น้ำอัดลมพุ่งขึ้น มาแล้วค่อยๆลดลง ที่น้ำอัดลมพุ่งขึ้นมา เพราะ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้เนื่องจากพื้นผิว ของเมนทอสนั้น มีรูเล็กๆเยอะมา (nucleation sites) ซึ่งเป็นที่ๆก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์สามารถเข้าไปเกาะ รวมกันได้เป็นอย่างดี ประกอบกับลูกอมมี ความหนัก ขณะจมลงสู่ก้นขวด ก็ไป รวบรวมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนอื่น ของขวดมา ก๊าซเหล่านี้จะจับตัวเป็นฟอง ที่พื้นผิวของเมนทอส มากเข้าก็กลายเป็น ฟองฟู่เหมือนน้ำพุอย่างที่เห็น

10 ตารางเปรียบเทียบการพุ่งของน้ำ โค้กกับมิรินด้ารูทเบียร์ ตารางเปรียบเทียบการพุ่งของน้ำ โค้กกับมิรินด้ารูทเบียร์ โค้กมิรินด้ารูท เบียร์ จากการสังเกตผล การทดลอง ปรากฏว่า “ เมน ทอสอัดแก็ส คาร์บอนไดออกไ ซด์ในโค้ก มันจึง ค่อยๆพุ่งขึ้นมา อย่างช้าๆ ” จากการสังเกตผล การทดลองปรากฏ ว่า “ เมนทอสอัด แก็ส คาร์บอนไดออกไ ซด์ในมิรินด้ารูท เบียร์ มันพุ่งขึ้นมา แบบกะทันหันโดย ไม่หยุดทำให้ไหล ไปเรื่อย ”

11 ประโยชน์ที่ได้รับ ทำให้พวกเราทุกคนได้รู้ว่า “ กระบวนการทางเคมีที่อยู่เบื้องหลัง ปฏิกิริยาน้ำพุไดเอ็ท โค้ก คือ กัม อะรา บิก ( สารใช้เติมในอาหารให้มีสภาพคงตัว ) และเจลาตินในเมนทอส ทำปฏิกิริยากับ กาเฟอีน โพแทสเซียม เบนโซเอต และ แอสพาร์ทาม ( น้ำตาลเทียม ) ในโค้ก ” ปัจจัยความสูงต่ำก็แล้วแต่ลิตรของ น้ำอัดลมและเมนทอสมีรูเล็กๆมากมายจึง สามารถอัดแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ มาก ( ยิ่งใส่มากเท่าไร ความดันก็ยิ่งมาก ) ทำให้รู้อีกว่า อันตรายของน้ำอัดลมผสม เมนทอสสามารถทำให้เด็ก หรือแม้แต่ ผู้ใหญ่ ถ้าดื่มเข้าไปก็อาจตายได้


ดาวน์โหลด ppt โครงงานสุขภาพ เรื่อง การทดลองระหว่างเมน ทอสกับน้ำอัดลม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google