งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานสุขภาพ เรื่อง การทดลองระหว่างเมนทอสกับน้ำอัดลม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานสุขภาพ เรื่อง การทดลองระหว่างเมนทอสกับน้ำอัดลม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานสุขภาพ เรื่อง การทดลองระหว่างเมนทอสกับน้ำอัดลม

2 จัดทำโดย เด็กชายทักษ์ดนัย ตั้งสีทอง ม.1/11 เลขที่ 20 หน้าที่ ทำการทดลอง เด็กหญิงธนัญชนก มานารัตน์ ม.1/11 เลขที่ 24 หน้าที่ ทำ Powerpoint 3. เด็กชายปพนพัชร์ พีระธำรงพัฒน์ ม.1/11 เลขที่ 31 หน้าที่ เตรียอุปกรณ์ 4. เด็กหญิงพิฐิยา เหล่าอัจฉริยะพร ม.1/11 เลขที่ 37 หน้าที่ เป็นผู้บรรยายนำเสนอผลงาน เด็กชายสิงหนาท รัตนาจารย์ ม.1/11 เลขที่ 47 หน้าที่ เตรียมอุปกรณ์ เด็กหญิงอัยลัดดา โนมายา ม.1/11 เลขที่ 56 หน้าที่ เป็นผู้บรรยายนำเสนอผลงาน เสนอ ดร.สุมน คณานิตย์

3 วัตถุประสงค์ในการทำงาน
แนวคิดที่ทำโครงงาน วัตถุประสงค์ในการทำงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ประโยชน์ที่ได้รับ ออกจากโปรแกรม

4 แนวการคิดที่ทำโครงงาน
กลุ่มของเราคิดที่จะทดลองเรื่อง “ปฏิกิริยาระหว่างเมททอสกับน้ำอัดลม” ชนิดของน้ำอัดลมที่เราจะเอามาทำ คือ โค้กกับมิรินด้ารูทเบียร์ เราจะดูเกี่ยวกับปฏิกิริยาของทั้ง 2 อย่างว่า “เมื่อนำเมททอสมาแล้วเอาไปใส่ในน้ำอัดลมจะเกิดอะไรขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ กลุ่มเราคิดที่ทำการทดลองแบบนี้ก็ เพราะ สงสัยว่า “ทำไมใส่เมนทอสแล้วน้ำอัดลมจึงพุ่งออกมา” นี้คือปัญหาที่กลุ่มเราอยากทราบครับ/ค่ะ

5 วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน
เพื่อให้รู้ว่า เมื่อทั้ง 2 อย่างทำปฏิกิริยากันแล้วจะเกิดอะไรขึ้น อยากรู้ว่าทำไมใส่เมนทอสแล้วน้ำอัดลมถึงพุ่ง สารใดที่ทำให้น้ำอัดลมพุ่งออกมา 4. อยากรู้ว่าเมนทอสสามารถอัดแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากน้อยแค่ไหน อยากรู้ว่าน้ำอัดลมที่นำมาทำการทดลองมีปัจจัยสูงต่ำมากแค่ไหน

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน เตรียมอุปกรณ์ คือ โค้กและรูทเบียร์กับเมนทอส
เตรียมอุปกรณ์ คือ โค้กและรูทเบียร์กับเมนทอส เปิดฝาขวดทีละขวดโดยเริ่มจากเป็ปซี่และแกะเมนทอสออกมา 3 เม็ด ทำเหมือนข้อที่ 2 ไปจนถึงขวดน้ำอัดลมขวดสุดท้าย คือ รูทเบียร์ สังเกตผลการทดลอง

7 วิดีโอประกอบการทำการทดลอง

8 วิดีโอประกอบการทำการทดลอง

9 ผลการดำเนินงาน จากผลการทดลอง เมื่อเรานำลูกอมเมนทอสใส่ลงไปในน้ำโค้ก ทั้ง 2 อย่างนี้จะทำปฏิกิริยากันทำให้น้ำอัดลมพุ่งขึ้นมาแล้วค่อยๆลดลง ที่น้ำอัดลมพุ่งขึ้นมา เพราะ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้เนื่องจากพื้นผิวของเมนทอสนั้น มีรูเล็กๆเยอะมา (nucleation sites) ซึ่งเป็นที่ๆก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถเข้าไปเกาะรวมกันได้เป็นอย่างดี ประกอบกับลูกอมมีความหนัก ขณะจมลงสู่ก้นขวด ก็ไปรวบรวมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนอื่นของขวดมา ก๊าซเหล่านี้จะจับตัวเป็นฟองที่พื้นผิวของเมนทอส มากเข้าก็กลายเป็นฟองฟู่เหมือนน้ำพุอย่างที่เห็น

10 ตารางเปรียบเทียบการพุ่งของน้ำโค้กกับมิรินด้ารูทเบียร์
จากการสังเกตผลการทดลองปรากฏว่า “เมนทอสอัดแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ในโค้ก มันจึงค่อยๆพุ่งขึ้นมาอย่างช้าๆ” จากการสังเกตผลการทดลองปรากฏว่า “เมนทอสอัดแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ในมิรินด้ารูทเบียร์ มันพุ่งขึ้นมาแบบกะทันหันโดยไม่หยุดทำให้ไหลไปเรื่อย”

11 ประโยชน์ที่ได้รับ ทำให้พวกเราทุกคนได้รู้ว่า “กระบวนการทางเคมีที่อยู่เบื้องหลัง ปฏิกิริยาน้ำพุไดเอ็ท โค้ก คือ กัม อะราบิก  (สารใช้เติมในอาหารให้มีสภาพคงตัว) และเจลาตินในเมนทอส ทำปฏิกิริยากับกาเฟอีน โพแทสเซียม เบนโซเอต และแอสพาร์ทาม (น้ำตาลเทียม) ในโค้ก” ปัจจัยความสูงต่ำก็แล้วแต่ลิตรของน้ำอัดลมและเมนทอสมีรูเล็กๆมากมายจึงสามารถอัดแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาก(ยิ่งใส่มากเท่าไร ความดันก็ยิ่งมาก) ทำให้รู้อีกว่า อันตรายของน้ำอัดลมผสมเมนทอสสามารถทำให้เด็ก หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ ถ้าดื่มเข้าไปก็อาจตายได้


ดาวน์โหลด ppt โครงงานสุขภาพ เรื่อง การทดลองระหว่างเมนทอสกับน้ำอัดลม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google