งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวารีเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนวารีเชียงใหม่
โครงงานวิทยาศาสตร์ โดย ด.ญ. ศวิตา ควรประเสริฐ ด.ญ. ศิรินณา พฤกย์สุนทร ด.ญ. ชนานันท์ พนัสพนาไพร ด.ญ. วาเนสซ่า ปรินเช่น

2 พืช VS ฝนกรด ของที่ต้องเตรียม 1. ใบไม้สองใบ 2. เเก้วสองใบ
1. ใบไม้สองใบ 2. เเก้วสองใบ 3. ช้อนโต๊ะหนึ่งคัน 4. น้ำส้มสายชู

3 พืช VS ฝนกรด วิธีทำ ใส่น้ำอย่างละครึ่งแก้วในทั้งสองใบ
ใส่น้ำส้มสายชู หนึ่งช้อนโต๊ะในแก้วใบแรก นำใบไม้ไปใส่ในแก้วอย่างละหนึ่งใบ ตั้งทิ้งไว้สองคืน สังเกตุการเปลี่ยนสีของใบไม้

4 ผลการศึกษา แก้วที่มีน้ำส้มสายชู แก้วน้ำเปล่า

5 วิเคราะห์ผลการศึกษา แก้วที่มีน้ำส้มสายชู (เท่ากับฝนกรด) ทำให้ใบไม้เปลี่ยนสี (เสียหาย) ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศ เมื่อมีฝนตก ก็จะกลายเป็นฝนกรด ซึ่งจะทำลายพืชให้เสียหาย

6 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวารีเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google