งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานวิทยาศาสตร์ โดย ด.ญ. ศวิตา ควรประเสริฐ ด.ญ. ศิรินณา พฤกย์สุนทร ด.ญ. ชนานันท์ พนัสพนาไพร ด.ญ. วาเนสซ่า ปรินเช่น โรงเรียนวารีเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานวิทยาศาสตร์ โดย ด.ญ. ศวิตา ควรประเสริฐ ด.ญ. ศิรินณา พฤกย์สุนทร ด.ญ. ชนานันท์ พนัสพนาไพร ด.ญ. วาเนสซ่า ปรินเช่น โรงเรียนวารีเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานวิทยาศาสตร์ โดย ด.ญ. ศวิตา ควรประเสริฐ ด.ญ. ศิรินณา พฤกย์สุนทร ด.ญ. ชนานันท์ พนัสพนาไพร ด.ญ. วาเนสซ่า ปรินเช่น โรงเรียนวารีเชียงใหม่

2 พืช VS ฝนกรด ของที่ต้องเตรียม 1. ใบไม้สองใบ2. เเก้วสองใบ 3. ช้อนโต๊ะหนึ่งคัน4. น้ำส้มสายชู

3 พืช VS ฝนกรด วิธีทำ 1.ใส่น้ำอย่างละครึ่งแก้วในทั้งสองใบ 2.ใส่น้ำส้มสายชู หนึ่งช้อนโต๊ะในแก้วใบแรก 3.นำใบไม้ไปใส่ในแก้วอย่างละหนึ่งใบ 4.ตั้งทิ้งไว้สองคืน 5.สังเกตุการเปลี่ยนสีของใบไม้

4 ผลการศึกษา แก้วที่มีน้ำส้มสายชู แก้วน้ำเปล่า

5 วิเคราะห์ผลการศึกษา  แก้วที่มีน้ำส้มสายชู (เท่ากับฝนกรด) ทำให้ใบไม้ เปลี่ยนสี (เสียหาย)  ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศ เมื่อมีฝนตก ก็จะกลายเป็นฝนกรด ซึ่งจะทำลายพืชให้เสียหาย

6 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานวิทยาศาสตร์ โดย ด.ญ. ศวิตา ควรประเสริฐ ด.ญ. ศิรินณา พฤกย์สุนทร ด.ญ. ชนานันท์ พนัสพนาไพร ด.ญ. วาเนสซ่า ปรินเช่น โรงเรียนวารีเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google